• Báo cáo Quy trình kiểm toán doanh thu trong kiểm toán tài chínhBáo cáo Quy trình kiểm toán doanh thu trong kiểm toán tài chính

  BCTC hàng năm do doanh nghiệp lập được nhiều đối tượng trong và ngoài doanh nghiệp quan tâm. Trong nền KTTT với một môi trường cạnh tranh gay gắt, thông tin tài chính trở thành một trong những nhân tố quyết định đối với sự thành công của doanh nghiệp cũng như đối với các quyết định của nhà đầu tư. Những thông tin này cần phải được đảm bảo phản ánh ...

  doc39 trang | Chia sẻ: dansaran | Ngày: 18/12/2012 | Lượt xem: 2090 | Lượt tải: 8

 • Giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính ngắn hạn tại Công ty Giống vật tư Nông lâm nghiệp Tuyên QuangGiải pháp nâng cao hiệu quả tài chính ngắn hạn tại Công ty Giống vật tư Nông lâm nghiệp Tuyên Quang

  Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính nói chung và tài chính ngắn hạn nói riêng là mục tiêu phấn đấu lâu dài của mỗi doanh nghiệp. Hiệu quả quản lý tài chính nói chung và hiệu quả quản lý tài chính ngắn hạn nói riêng gắn liền với hiệu quả sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiêp. Để đưa ra những giải pháp hữu hiệu, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả quản...

  doc73 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 18/12/2012 | Lượt xem: 2007 | Lượt tải: 10

 • Hoàn thiện nghiệp vụ nhập khẩu thiết bị điện ở Công ty CP Xây lắp Công nghiệp 68Hoàn thiện nghiệp vụ nhập khẩu thiết bị điện ở Công ty CP Xây lắp Công nghiệp 68

  Trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra các đường lối phát triển nền kinh tế với mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.”. Sau gần 20 năm thực hiện các đường lối đó, nền kinh tế đã đạt được một số kết quả ban đầu: Cơ chế quản lý quan liêu bao cấp được chuyển đổi sang cơ chế t...

  doc73 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 18/12/2012 | Lượt xem: 1571 | Lượt tải: 5

 • Hoàn thiện hoạt động tính thuế tại Cục Hải Quan TP Hồ Chí Minh Sau khi Việt Nam gia nhập WTOHoàn thiện hoạt động tính thuế tại Cục Hải Quan TP Hồ Chí Minh Sau khi Việt Nam gia nhập WTO

  Nước ta đang trong xu thế hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới.Hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng gia tăng .Với việc gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) hoạt động xuất nhập khẩu được dự báo sẽ có nhưng sự tăng trưởng mạnh mẽ. Vào sân chơi lớn của thế giới như WTO, tất cả các ngành, các lĩnh vực; đặc biệt là các ngành, lĩnh vực kinh tế, ...

  doc67 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 18/12/2012 | Lượt xem: 1448 | Lượt tải: 8

 • Kiểm toán tài chính vai trò và vị trí trong sự phát triển của hoạt động kiểm toán ở Việt NamKiểm toán tài chính vai trò và vị trí trong sự phát triển của hoạt động kiểm toán ở Việt Nam

  Trong những năm gần đây, hoạt động kiểm toán ở nước ta có những bước phát triển mạnh mẽ, điều này xuất phát từ nhu cầu phát triển và hội nhập của nền kinh tế đất nước. Kiểm toán đã có một vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường ngày nay. Cùng với sự phát triển như vũ bão của khoa học và công nghệ ngày nay, nền kinh tế thế giới đang chuy...

  doc10 trang | Chia sẻ: dansaran | Ngày: 18/12/2012 | Lượt xem: 2556 | Lượt tải: 6

 • Chiến lược sản phẩm của cà phê Trung Nguyên -Thực trạng và giải phápChiến lược sản phẩm của cà phê Trung Nguyên -Thực trạng và giải pháp

  Theo quan niệm của Marketing, sản phẩm là tất cả những cái, những yếu tố có thể thoả mãn nhu cầu hay ước muốn được đưa ra chào bán trên thị trường với mục đích thu hút sự chú ý mua sắm, sử dụng hay tiêu dùng. Sản phẩm bao hàm cả những vật thể hữu hình và vô hình (các dịch vụ), bao hàm cả những yếu tố vật chất và phi vật chất. Ngay cả những hàng ho...

  doc37 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 18/12/2012 | Lượt xem: 10470 | Lượt tải: 54

 • Đề tài Phân tích và bình luận những biện pháp xử lý văn bản pháp luật khiếm khuyếtĐề tài Phân tích và bình luận những biện pháp xử lý văn bản pháp luật khiếm khuyết

  Văn bản pháp luật đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động quản lý Nhà nước và xã hội. Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu quản lí xã hội bằng pháp luật ngày càng cao thì việc phải xử lý những văn bản pháp luật khiếm khuyết ngày càng trở nên quan trọng và mang tính cấp thiết hiện nay. Do đó, em chọn đề “Phân tích và bình luận những biện pháp xử...

  doc9 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 18/12/2012 | Lượt xem: 1737 | Lượt tải: 3

 • Tổ chức công tác hạch toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ tại Công ty Xây dựng Thương mại Thanh ThuTổ chức công tác hạch toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ tại Công ty Xây dựng Thương mại Thanh Thu

  Trong hoạt động sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp luôn diễn ra gay gắt. Để đứng vững trên thị trường đòi hỏi công ty phải không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất lao động, không ngừng đổi mới và hoàn thiện công tác hạch toán kế toán, công tác tổ chức quản lý tại công ty nhằm thích ng...

  doc69 trang | Chia sẻ: dansaran | Ngày: 18/12/2012 | Lượt xem: 1249 | Lượt tải: 3

 • Phân tích vai trò của khoản thu về thuế trg hệ thống các khoản thu ngân sách nhà nước Mối quan hệ giữ thuế và các khoản chi thường xuyên của nhân sáchPhân tích vai trò của khoản thu về thuế trg hệ thống các khoản thu ngân sách nhà nước Mối quan hệ giữ thuế và các khoản chi thường xuyên của nhân sách

  Trong nền kinh tế phát triển hiện nay chúng ta thường hay nhắc đến một khái niệm xuất hiện từ rất lâu đời đó là Thuế, xuất hiện từ thời kì đầu của chế độ phong kiến, nhằm tập trung nguồn công quỹ cho nhà vua và đất nước, cho đến ngày nay Thuế vẫn giữ một vai trò rất quan trọng trong NSNN. 1. Phân tích vai trò của của khoản thu về thuế trong hệ thố...

  doc4 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 18/12/2012 | Lượt xem: 8502 | Lượt tải: 10

 • Tìm hiểu nội dung của chế độ khoán chi hành chính và khả năng áp dụng phương thức này ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nayTìm hiểu nội dung của chế độ khoán chi hành chính và khả năng áp dụng phương thức này ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

  Cải cách tài chính công là một trong bốn nội dung lớn của chương trình tổng thể cải cách hành chính trong giai đoạn 2001-2010. Trong đó, đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước là một trong những chương trình trọng điểm, và nội dung chủ yếu là thực hiện chế độ khoán chi hành chính, tạo thế chủ động cho các cơ quan h...

  doc13 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 18/12/2012 | Lượt xem: 5690 | Lượt tải: 16