• Đề tài Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Công ty phát triển Xuất Nhập khẩu và Đầu tư­ VIEXIMĐề tài Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Công ty phát triển Xuất Nhập khẩu và Đầu tư­ VIEXIM

  Chúng ta đều biết rằng, hoạt động xuất khẩu có vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Đối với Việt Nam, xuất khẩu hàng hoá đang trở thành một vấn đề hết sức cấp thiết cho sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, cũng như góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Thông qua hoạt động xuất khẩu, Việt Nam có thể...

  doc79 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 15/12/2012 | Lượt xem: 1009 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Phân tích hoạt động xuất khẩu một số mặt hàng nông sản chủ yếu ở Việt Nam GạoĐề tài Phân tích hoạt động xuất khẩu một số mặt hàng nông sản chủ yếu ở Việt Nam Gạo

  Việt Nam là một nước nông nghiệp có nhiều lợi thế và tiềm năng về đất đai, lao động và điều kiện sinh thái. cho phép phát triển sản xuất nhiều loại nông sản hàng hoá xuất khẩu có giá trị kinh tế lớn. Sau hơn 10 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, kinh tế nông nghiệp và nông thôn đã có những bước phát triển đáng kể. Sản xuất nông n...

  doc57 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 15/12/2012 | Lượt xem: 1023 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Một số giải pháp nâng cao hiệu quả nhập khẩu ở Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp ngành MuốiĐề tài Một số giải pháp nâng cao hiệu quả nhập khẩu ở Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp ngành Muối

  Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về mở rộng và phát triển các mối quan hệ đối ngoại, trong những năm gần đây quan hệ ngoại thương đã phát triển mạnh mẽ, kim ngạch xuất nhập khẩu không ngừng gia tăng tạo điều kiện thuận lợi cho sự giao lưu giữa các ngành kinh tế của ta với các nước khác trong khu vực và trên thế giới. Việt Nam đã và đang từ...

  doc97 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 15/12/2012 | Lượt xem: 1254 | Lượt tải: 7

 • Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu ở Lạng SơnMột số biện pháp đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu ở Lạng Sơn

  Sau hơn mười năm đổi mới nền kinh tế, nước ta đó cú những bước chuyển biến rừ dệt. Nền kinh tế thị trường với đặc trưng là một nền kinh tế mở đó thu hỳt được sự chỳ ý hợp tỏc kinh doanh của nhiều nước trờn thế giới. Nền kinh tế thoỏt khỏi khủng hoảng bước đầu đi vào ổn định, sự tăng trưởng liờn tục, hàng hoỏ tràn ngập thị trường với nhiều loại và g...

  doc62 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 15/12/2012 | Lượt xem: 821 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Thực trạng nhập khẩu hàng hóa tại công ty cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại (sona)Đề tài Thực trạng nhập khẩu hàng hóa tại công ty cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại (sona)

  Kể từ năm 1996, Đảng và nhà Nước bắt đầu thực hiện việc chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường, dưới sự quản lý của Nhà Nước và theo định hướng XHCN. Với cơ chế mới này, nền kinh tế của ta không còn là nền kinh tế tập thể, hợp tác nữa mà là nền kinh tế nhiều thành phần. Các thành phần kinh tế cùng t...

  doc51 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 15/12/2012 | Lượt xem: 981 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Thực trạng và giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu nông sản tại Công ty xuất nhập khẩu Tổng hợp IĐề tài Thực trạng và giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu nông sản tại Công ty xuất nhập khẩu Tổng hợp I

  Ngày nay hoạt động xuất khẩu giữ vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động thương mại của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Thông qua hoạt động xuất khẩu, các quốc gia khai thác được lợi thế của mình trong phân công lao động quốc tế, tạo nguồn thu lợi nhuận quan trọng cho đất nước, chuyển đổi cơ cấu kinh tế và tạo công ăn việc làm cho người dân. ...

  doc64 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 15/12/2012 | Lượt xem: 949 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Các phương hướng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu cà phê Việt nam tới năm 2005Đề tài Các phương hướng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu cà phê Việt nam tới năm 2005

  Ngành Cà phê là một ngành kinh tế mũi nhọn với Việt nam hiện nay là ngành phát huy được lợi thế so sánh của Việt nam để tham gia vào thương mại quốc tế hiệu quả đem lại nguồn thu ngoại tệ to lớn và giải quyết được việc làm cho hàng triệu lao động với thu nhập cao, góp phần cải thiện môi trường sinh thái. Phủ xanh đất trống đồi trọc, xoá bỏ nạn trồn...

  doc91 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 15/12/2012 | Lượt xem: 881 | Lượt tải: 1

 • Kinh tế đối ngoại nước ta hiện nay tinh hình và các giải phápKinh tế đối ngoại nước ta hiện nay tinh hình và các giải pháp

  Lý do cho sự tăng trưởng cao của các lĩnh vực kinh tế đối ngoại trên có thể là tương đối rõ, nhưng lý do cho sự sụt giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế đối ngoại trong những năm gần đây còn có thể có những ý kiến khác nhau. Đúng là có lý do khách quan do suy giảm kinh tế toàn cầu và khu vực, do giá hàng xuất khẩu của ta giảm nghiêm trọng. Tuy nhiên, Tr...

  doc19 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 15/12/2012 | Lượt xem: 1452 | Lượt tải: 5

 • Chuyên đề Phân tích thống kê kết quả tiêu thụ hàng hoá ở công ty Nam VangChuyên đề Phân tích thống kê kết quả tiêu thụ hàng hoá ở công ty Nam Vang

  Đất nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển mới ,thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hoá nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp phát triển vào năm 2020 . Nhân dân ta thực hiện nhiệm vụ lịch sử này trong bối cảnh trong nước và thế giới có nhiều chuyển biến sâu sắc dưới sự tác động mạnh mẽ của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đ...

  doc82 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 15/12/2012 | Lượt xem: 962 | Lượt tải: 0

 • Chống bán phá giá trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)Chống bán phá giá trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)

  1. Ngay khi bắt đầu quá trình điều tra, cơ quan điều tra sẽ xác định các thông tin yêu cầu từ các bên hữu quan, hình thức trả lời các yêu cầu thông tin đó từ các bên hữu quan.Các cơ quan này cũng sẽ đảm bảo đã cho bên hữu quan biết rằng trong khoảng thời gian hợp lý mà bên hữu quan không cung cấp các thông tin cần thiết thì cơ quan điều tra sẽ r...

  pdf255 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 15/12/2012 | Lượt xem: 1093 | Lượt tải: 0