• Chuyên đề Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty Điện thoại Hà Nội IChuyên đề Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty Điện thoại Hà Nội I

  Sau khi Việt Nam gia nhập Thương mại Thế giới (WTO), rất nhiều cơ hội và thách thức mới xuất hiện đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam phải không ngừng đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất kinh doanh để đáp ứng các nhu cầu không ngừng tăng cao của thị trường. Chúng ta đã xác định hai ngành mũi nhọn thúc đẩy kinh tế tăng trưởng và ...

  docx56 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 02/11/2012 | Lượt xem: 1464 | Lượt tải: 1

 • Chuyên đề Đầu tư nước ngoài tại Hải Dương - Thực trạng và giải phápChuyên đề Đầu tư nước ngoài tại Hải Dương - Thực trạng và giải pháp

  Trong những năm 90 của thế kỷ XX, đầu tư nước ngoài trở thành một xu hướng mạnh đối với các nước phát triển trên thế giới. đối với các nước chậm phát triển và đang phát triển thì vốn và công nghệ là chìa khoá là điều kiện hàng đầu để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nên nhiều quốc gia đã sớm nắm bắt và tận dụng ...

  docx77 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 02/11/2012 | Lượt xem: 2351 | Lượt tải: 16

 • Chuyên đề Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực tổ chức đấu thầu tại Trung tâm Viễn thông Quốc tế khu vực 1Chuyên đề Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực tổ chức đấu thầu tại Trung tâm Viễn thông Quốc tế khu vực 1

  Thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá do Đảng cộng sản Việt Nam đề ra cùng với sự lãnh đạo của gần 20 năm qua. Công ty Viễn thông Quốc tế(VTI) nói chung và Trung tâm Viễn thông quốc tế Khu vực 1 nói riêng đã có những bước tiến vượt bậc, ngày càng vươn lên sánh vai cùng với các nước trong khu vực.Trước yêu cầu của công nghiệp đổi mới ngày...

  docx90 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 02/11/2012 | Lượt xem: 1670 | Lượt tải: 3

 • Chuyên đề Thực trạng và giải pháp của hoạt động đầu tư phát triển trong công ty XNK Tổng Hợp IChuyên đề Thực trạng và giải pháp của hoạt động đầu tư phát triển trong công ty XNK Tổng Hợp I

  Trong điều kiện hội nhập vào nền kinh tế thế giới và khu vực, vấn đề nâng cao khả năng cạnh tranh có ý nghĩa quyết định đối với sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp Việt Nam và sự tăng trưởng kinh tế của đất nước. Trong xu thế hội nhập và mở cửa của nước ta,.nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam đã là thách thức lớn nh...

  docx76 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 02/11/2012 | Lượt xem: 1569 | Lượt tải: 2

 • Chuyên đề Nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư ở Công ty Tài chính Dầu khí (PVFC)Chuyên đề Nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư ở Công ty Tài chính Dầu khí (PVFC)

  Đất nước ta đang trong quá trình phát triển kinh tế năng động với tốc độ tăng trưởng kinh tế 8% hàng năm.Trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới chúng ta đã gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO năm 2006 và kết quả của nó là dòng đầu tư nước ngoài chảy vào mạnh mẽ cùng với nó là sự tăng trưởng mọi mặt của nền kinh tế.Hoà cùng sự phát triển chun...

  docx70 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 02/11/2012 | Lượt xem: 1508 | Lượt tải: 4

 • Chuyên đề Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu ở công ty cổ phần xây dựng Bắc NinhChuyên đề Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu ở công ty cổ phần xây dựng Bắc Ninh

  Thật là khó khi mở đầu một câu chuyện hay một vấn đề nào đó nhưng cái gì cũng phải có bắt đầu chứ, không thì sẽ chẳng ai hiểu nổi bạn muốn nói gì. Nhưng thôi thì không hay nhưng em cũng xin phép có đôi điều mở đầu về chuyên đề của mình. Như mọi người đã biết, cuối năm 2006 vừa qua, Việt Nam đã thành công trong các vòng đàm phán và chính thức trở ...

  docx77 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 02/11/2012 | Lượt xem: 1757 | Lượt tải: 13

 • Chuyên đề Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh ở công ty Tài chính Dầu khíChuyên đề Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh ở công ty Tài chính Dầu khí

  Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đã đánh dấu sự chuyển mình của nền kinh tế Việt Nam. Đất nước ta chuyển đổi cơ chế quản lí kinh tế từ cơ chế hành chính, tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lí của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo cơ chế mới này tất cả các thành phần kinh tế đều được tự do phát triển, tự mìn...

  docx56 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 02/11/2012 | Lượt xem: 1287 | Lượt tải: 4

 • Chuyên đề Giải pháp đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển của công ty cổ phần cao su Sao VàngChuyên đề Giải pháp đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển của công ty cổ phần cao su Sao Vàng

  Ngành công nghiệp cao su là một bộ phận quan trọng không thể thiếu trong nền kinh tế quốc dân. Đối với nước ta, nó có một ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với việc thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, tạo ra nền tảng cơ sở vật chất hiện đại, từng bước hội nhập với nền kinh tế thế giới và khu vực. Công ty cổ phần cao su Sao Vàng...

  docx69 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 02/11/2012 | Lượt xem: 1467 | Lượt tải: 3

 • Chuyên đề Hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty cổ phần cơ điện và xây dựng - Thực trạng và giải phápChuyên đề Hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty cổ phần cơ điện và xây dựng - Thực trạng và giải pháp

  Hoạt động đầu tư phát triển đối với 1 Doanh nghiệp là vô cùng quan trọng vì nó quyết định sự ra đời, tồn tại và phát triển của Doanh nghiệp đó. Tuy nhiên, phải làm sao cho hoạt động đầu tư của Doanh nghiệp trở nên có hiệu quả cao nhất không phải là 1 điều đơn giản đối với tất cả các doanh nghiệp. Cho đến nay khái niệm đầu tư phát triển không còn gì...

  docx75 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 02/11/2012 | Lượt xem: 2146 | Lượt tải: 20

 • Chuyên đề Tình hình đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Hải DưongChuyên đề Tình hình đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Hải Dưong

  Đầu tư xây dựng cơ bản là hoạt động đầu tư phát triển quan trọng nhằm tạo ra hạ tầng cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế, là tiền đề để thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Hiệu quả của hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản được thể hiện trên mọi lĩnh vực của nền kinh tế xã hội. Đầu tư cho xây dựng kế...

  docx92 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 02/11/2012 | Lượt xem: 2522 | Lượt tải: 19