• Đề tài Tìm hiểu các di tích lịch sử văn hoá nhà Mạc tại Kiến Thuỵ Hải Phòng - Góp phần phát triển du lịch nhân vănĐề tài Tìm hiểu các di tích lịch sử văn hoá nhà Mạc tại Kiến Thuỵ Hải Phòng - Góp phần phát triển du lịch nhân văn

  Trong lịch sử Việt Nam, theo quan điểm của các sử gia phong kiến, có ba triều đại được coi là thoán nghịch, phải mang danh nguỵ triều có người gọi là nhuận triều. Nhà Mạc là một trong số đó.“ Kẻ bội nghịch cướp ngôi giết vua mà lập tự, thì tuy có danh hiệu đều là danh không chính , nói không thuận.Mạc Đăng Dung chẳng qua là một triều thần c...

  pdf79 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 14/12/2012 | Lượt xem: 2820 | Lượt tải: 11

 • Du lịch Thiền - Hiện trạng và giải pháp phát triển ở Quảng NinhDu lịch Thiền - Hiện trạng và giải pháp phát triển ở Quảng Ninh

  Từ xa xƣa trong lịch sử nhân loại, du lịch đã đƣợc ghi nhận nhƣ một sở thích, một hoạt động nghỉ ngơi tích cực của con ngƣời. Ngày nay du lịch trở thành một nhu cầu không thể thiếu đƣợc trong đời sống văn hóa – xã hội của các nƣớc. Về mặt kinh tế, du lịch đã trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng của nhiều nƣớc công nghiệp phát tri...

  pdf119 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 14/12/2012 | Lượt xem: 1812 | Lượt tải: 16

 • Đề tài Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu Công ty TNHH Du lịch An BiênĐề tài Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu Công ty TNHH Du lịch An Biên

  Hiện nay, hội nhập kinh tế quốc tế đang là xu hƣớng tất yếu của nền kinh tế thế giới. Xu hƣớng này đã diễn ra với tốc độ nhanh chóng trong những năm cuối của thế kỷ XX và sôi động quyết liệt hơn trong những năm đầu của thế kỷ này. Hội nhập quốc tế mang lại cho các quốc gia kinh doanh dịch vụ du lịch nói chung và kinh doanh lữ hành nói riêng...

  pdf99 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 14/12/2012 | Lượt xem: 4276 | Lượt tải: 77

 • Nghiên cứu, phát triển du lịch sinh thái tại khu du lịch Tràng An-Ninh BìnhNghiên cứu, phát triển du lịch sinh thái tại khu du lịch Tràng An-Ninh Bình

  Ngày nay cùng với sự phát triển kinh tế trên thế giới, du lịch đã trở thành một bộ phận không thể thiếu trong đời sống văn hóa-xã hội của con ngƣời. Du lịch không những là một ngành kinh tế góp phần nâng cao đời sống vật chất mà còn giúp con ngƣời có điều kiện giao lƣu văn hóa giữa các quốc gia vùng miền. Chính vì vậy ngày nay du lịch đã nằ...

  pdf100 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 14/12/2012 | Lượt xem: 5910 | Lượt tải: 80

 • Phát triển du lịch bền vững ở Hải DươngPhát triển du lịch bền vững ở Hải Dương

  Hoạt động du lịch ngày nay trở thành một nhu cầu tất yếu khách quan của con người. Sự bùng nổ và hiệu quả kinh doanh của du lịch nên ở nhiều quốc gia trên thế giới, du lịch được coi là nhành kinh tế mũi nhọn, là “con gà đẻ trứng vàng”. Theo đánh giá của Hội đồng du lịch thế giới thì hiện nay du lịch được coi là ngành kinh tế lớn nhất hành t...

  pdf172 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 14/12/2012 | Lượt xem: 5354 | Lượt tải: 77

 • Tìm hiểu hoạt động du lịch ở huyện đảo Vân Đồn, Quảng NinhTìm hiểu hoạt động du lịch ở huyện đảo Vân Đồn, Quảng Ninh

  Cùng với sự phát triển chung của thế giới, Việt Nam đang từng bƣớc khẳng định đƣợc uy tín và vị thế của mình trên trƣờng quốc tế. Nền kinh tế Việt Nam một nền kinh tế khởi sắc, đời sống nhân dân đƣợc cải thiện và nâng cao cả về vật chất và tinh thần. Thu nhập của ngƣời dân tăng lên, thời gian lao động giảm nhờ sự tiến bộ của khoa học kỹ thu...

  pdf86 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 14/12/2012 | Lượt xem: 2201 | Lượt tải: 9

 • Tìm hiểu về hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại khách sạn Sao BiểnTìm hiểu về hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại khách sạn Sao Biển

  Ngày nay với xu thế toàn cầu hoá và sự chuyển đổi của nền kinh tế thị trường cùng với s ự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ. Nó thâm nhập vào mọi lĩnh vực đời sống xã hội, làm thay đ ổi rõ rệt bộ mặt đời sống của con người. Khi đ ời sống được nâng cao, thì nhu c ầu của con người cũng tăng theo. Du l ịch cũng không nằm ngoài và đã trở...

  pdf74 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 14/12/2012 | Lượt xem: 2529 | Lượt tải: 26

 • Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại khách sạn City View và một số giải pháp hoàn thiệnThực trạng công tác quản trị nhân lực tại khách sạn City View và một số giải pháp hoàn thiện

  Trong xu thế chung hiện nay, du lịch đã trở thành hiện tượng phổ biến đối với hầu hết các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Với điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên cùng với chính sách của N hà nước ta về định hướng phát triển ngành du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Khách quốc tế đến Việt ...

  pdf75 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 14/12/2012 | Lượt xem: 7445 | Lượt tải: 144

 • Tìm hiểu hoạt động du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2000 - 2010Tìm hiểu hoạt động du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2000 - 2010

  Thái Nguyên là mảnh đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống cách mạng, giàu tài nguyên tự nhiên và nhân văn. Ngày nay, cùng với sự đổi thay của đất nƣớc, Thái Nguyên cũng đang chuyển mình và phát huy những giá trị tiềm tàng vốn có để góp phần vào sự phát triển chung ấy. Là một ngƣời con của đất “Thép”, của những đồi chè bao la, xanh mƣợt,...

  pdf112 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 14/12/2012 | Lượt xem: 1882 | Lượt tải: 13

 • Đề tài Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch sinh thái Vườn quốc gia Bái Tử Long, tỉnh Quảng NinhĐề tài Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch sinh thái Vườn quốc gia Bái Tử Long, tỉnh Quảng Ninh

  Trong những năm gần đây các hiện tượng hiệu ứng nhà kính, ELNino… liên tục xảy ra và theo báo cáo của đài khí tượng thủy văn thì tình hình môi trường nói chung đang là vấn đề toàn cầu quan tâm. Nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng trong những năm qua đang trên đà phát triển nhanh. Việc phát triển du lịch phải gắn với bảo vệ ...

  pdf89 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 14/12/2012 | Lượt xem: 4861 | Lượt tải: 52