• Biểu đồ CandlesticksBiểu đồ Candlesticks

  Biểu đồ nến xuất hiện từ thế kỉ 16 Người Nhật sử dụng pp biểu đồ nến để giao dịch trên thị trường gạo. Người sử dụng hiệu quả nhất là Munehisa Homma (1724 – 1803, Sakata). Những qui tắc trong quân đội Nhật đã trở thành các thuật ngữ gắn liền với biểu đồ nến.

  ppt21 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 22/10/2012 | Lượt xem: 1877 | Lượt tải: 1

 • Basic Chart Analysis- Trends, trading ranges, and support and resistanceBasic Chart Analysis- Trends, trading ranges, and support and resistance

  If you've read The Technician's Basic Tool: The Price Chart, you're probably familiar with the more popular chart types and how they display price information. But knowing the difference between a bar chart and a candlestick chart is only the beginning. Obviously, what's important is making sense of the price patterns that develop over time. Beca...

  doc4 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 22/10/2012 | Lượt xem: 1213 | Lượt tải: 0

 • Các tỷ lệ chiết khấu trong thẩm định dự ánCác tỷ lệ chiết khấu trong thẩm định dự án

  Trong thẩm định tài chính một dự án, các báo cáo ngân lưu được lập theo hai quan điểm: Quan điểm Tổng Đầu tư (TI) và Quan điểm Vốn cổ đông. Một trong những vấn đề quan trọng nhất là ước tính các tỉ lệ chiết khấu tài chính đúng cho hai quan điểm này. Khi có thuế, lợi ích của lá chắn thuế nhờ được trừ thuế có thể được loại trừ hoặc đưa vào ngân lưu t...

  doc34 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 22/10/2012 | Lượt xem: 1673 | Lượt tải: 5

 • Xác định thời điểm mua bán chứng khoánXác định thời điểm mua bán chứng khoán

  Tìm tương lai trong quá khứ Phân tích kỹthuậtlàviệc nghiên cứugiáchứng khoán, trong đó các biểu đồđượcsửdụng nhưmột công cụ chính, đểđược đầutưtốthơn. Phân tích kỹthuật là quá trình phân tích giá chứng khoán trong quá khứđểcốgắng dựbáo tương lai. Một sốngườigọi đólàviệc“lịch sửtựlặplại”, người khác lại nói “cầnhọc trong quá khứ”. Sir Arthu...

  pdf19 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 22/10/2012 | Lượt xem: 1525 | Lượt tải: 0

 • Đo lường rủi ro trong chứng khoánĐo lường rủi ro trong chứng khoán

  Bài tập Đo lường rủi ro trong chứng khoán

  pdf27 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 22/10/2012 | Lượt xem: 1711 | Lượt tải: 4

 • Đề tài Quyền chọn chứng khoán và việc áp dụng quyền chọn chứng khoán vào thị trường chứng khoán Việt NamĐề tài Quyền chọn chứng khoán và việc áp dụng quyền chọn chứng khoán vào thị trường chứng khoán Việt Nam

  Thế giới ngày nay đang bước vào nền kinh tế toàn cầu hóa. Sự toàn cầu hóa mang lại nhiều thuận lợi nhưng đồng thời cũng mang đến nhiều khó khăn. Những khó khăn đó chính là các rủi ro có thể nhận thấy hoặc các rủi ro tiềm ẩn. Các rủi ro này tồn tại một cách ngẫu nhiên trong tất cả các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, tài chính, tín dụng,… Các ...

  pdf80 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 22/10/2012 | Lượt xem: 1132 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Phân tích và định giá cổ phiếu DRC của công ty cổ phần cao su Đà NẵngĐề tài Phân tích và định giá cổ phiếu DRC của công ty cổ phần cao su Đà Nẵng

  Nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển sôi động, đi kèm sự phát triển ấy là sự sôi động của thị trường tài chính.

  pdf28 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 22/10/2012 | Lượt xem: 2939 | Lượt tải: 28

 • 500 câu hỏi trắc nghiệm cơ bản về thị trường chứng khoán500 câu hỏi trắc nghiệm cơ bản về thị trường chứng khoán

  Những câu hỏi trắc nghiệm cơ bản về thị trường chứng khoán

  pdf109 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 22/10/2012 | Lượt xem: 1388 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Thực trạng và giải pháp để mở rộng tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty chứng khoán Mê KôngĐề tài Thực trạng và giải pháp để mở rộng tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty chứng khoán Mê Kông

  Trong một vài năm gần đây nghiệp vụ tư vấn cổ phần hoá là một trong những nghiệp vụ mang lại doanh thu lớn cho các công ty chứng khoán.Vì vậy, sự cạnh tranh giữa các công ty chứng khoán trong việc tìm kiếm khách hàng ngày càng quyết liệt. Hiện nay, không chỉ nhờ các mối quan hệ, hay mức phí mà việc cạnh tranh chủ yếu dựa trên các dịch vụ cung cấp. ...

  docx87 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 22/10/2012 | Lượt xem: 1157 | Lượt tải: 2

 • Thị trường chứng khoán và tác động của nó đến thị trường tài chính Việt Nam trong bối cảnh gia nhập WTOThị trường chứng khoán và tác động của nó đến thị trường tài chính Việt Nam trong bối cảnh gia nhập WTO

  Xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán là một xu thế tất yếu của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Việt Nam cũng không thể tách rời xu thế đó. Thị trường chứng khoán (TTCK) hình thành và phát triển sẽ cùng với thị trường tiền tệ tạo ra một thị trường tài chính vận hành có hiệu quả hơn, góp phần đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện ...

  doc4 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 22/10/2012 | Lượt xem: 2246 | Lượt tải: 5