• Nghiên cứu nguồn lực, thực trạng, giải pháp khai thác tuyến điểm du lịch sinh thái nhân văn ở Hải Dương Xây dựng tuyến Hà Nội - Cẩm Giàng - Thanh MiệnNghiên cứu nguồn lực, thực trạng, giải pháp khai thác tuyến điểm du lịch sinh thái nhân văn ở Hải Dương Xây dựng tuyến Hà Nội - Cẩm Giàng - Thanh Miện

  Cùng với nhịp độ tăng trƣởng của du lịch Việt nam, ngành du lịch Hải Dƣơng cũng đang hoà nhập với sự phát triển sôi động của cả nƣớc và đạt đƣợc kết quả ban đầu quan trọng, đóng góp đáng kể vào công cuộc xây dựng kinh tế, xã hội của địa phƣơng. Đây là kết quả tất yếu của sự đổi mới, vƣơn lên, tự khẳng địng mình của du lịch Hải Dƣơng. Điều đ...

  pdf113 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 14/12/2012 | Lượt xem: 1857 | Lượt tải: 6

 • Đề tài Giải pháp marketing - Mix thu hút khách du lịch nội địa của công ty TNHH du lịch An BiênĐề tài Giải pháp marketing - Mix thu hút khách du lịch nội địa của công ty TNHH du lịch An Biên

  Ngày nay, du lịch đang trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, một ngành công nghiệp “không ống khói” mang lại lợi nhuận cao trên toàn thế giới. Thông qua du lịch, một đất nước có thể xuất khẩu tại chỗ những nguồn lực mà mình sẵn có, đồng thời có thể giới thiệu nền văn hoá nước mình với du khách đến từ các nước trên thế giới. Tuy nhiên để có...

  pdf65 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 14/12/2012 | Lượt xem: 7716 | Lượt tải: 158

 • Nghiên cứu về giá trị, thực trạng, giải pháp cho việc bảo tồn và khai thác các lễ hội Hải Phòng theo hướng bền vững trong hoạt động du lịchNghiên cứu về giá trị, thực trạng, giải pháp cho việc bảo tồn và khai thác các lễ hội Hải Phòng theo hướng bền vững trong hoạt động du lịch

  Ở bất cứ thời đại nào, bất cứ dân tộc nào và bất cứ mùa nào cũng có những ngày lễ hội. Gắn liền với bước đi của lịch sử, lễ hội như một bảo tàng bách khoa phong phú về đời sống và tinh thần, văn hóa của dân tộc, có sức lan tỏa và tác động sâu sắc tới tâm hồn, tâm tư, tình cảm, cốt cách của bao thế hệ. Trong nhiều năm vừa qua, lễ hội truyền t...

  pdf116 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 14/12/2012 | Lượt xem: 3441 | Lượt tải: 26

 • Tìm hiểu hát Sình Ca của dân tộc Cao Lan ở xã Đại Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên QuangTìm hiểu hát Sình Ca của dân tộc Cao Lan ở xã Đại Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

  Trên dải đất hình chữ S của Việt Nam với sự chung sống của 54 dân tộc anh em, mỗi một vùng miền,mỗi một tộc người lại mang những sắc thái và đặc trưng văn hóa riêng và chính những sắc thái, đặc trưng riêng đó lại tạo cho Vi ệt Nam một nền văn hóa đa dạng và phong phú. đây là một lợi thế để du lịch Việt Nam ngày càng phát triển. Hiện nay d...

  pdf91 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 14/12/2012 | Lượt xem: 4023 | Lượt tải: 26

 • Đề tài Tìm hiểu các di tích lịch sử văn hoá ở huyện Đông Triều - Quảng Ninh phục vụ cho phát triển du lịchĐề tài Tìm hiểu các di tích lịch sử văn hoá ở huyện Đông Triều - Quảng Ninh phục vụ cho phát triển du lịch

  Trong xã hội hiện đại, du lịch là một ngành có vai trò quan trọng trong việc cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống con người. Du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp, được mệnh danh là ngành công nghiệp không khói, được xác định là mũi nhọn trong nền kinh tế quốc dân. Việt Nam là một quốc gia có tiềm năng phát triển du lich rất lớn. Sức hút...

  pdf112 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 14/12/2012 | Lượt xem: 4523 | Lượt tải: 19

 • Hoàn thiện chính sách giá tại công ty CPDL Nữ HoàngHoàn thiện chính sách giá tại công ty CPDL Nữ Hoàng

  Ngày nay du lịch là một nghành kinh tế đóng vai trò quan trọng và ngày càng khẳng định đƣợc vị thế của mình trong nền kinh tế quốc dân. Du lịch không những là sự giao lƣu giữa quốc gia này với quốc gia khác, giữa nền văn hóa này với nền văn hóa khác mà nó còn là cầu nối đi tới hòa bình. Du lịch làm cho mọi ngƣời xích lại gần nhau hơn. Khi ...

  pdf84 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 14/12/2012 | Lượt xem: 2245 | Lượt tải: 35

 • Đề tài Một số giải pháp khai thác hiệu quả Chợ tình phục vụ phát triển du lịch Tây BắcĐề tài Một số giải pháp khai thác hiệu quả Chợ tình phục vụ phát triển du lịch Tây Bắc

  Văn hóa tộc ngƣời là một trong những tài nguyên du lịch quí giá của quốc gia. Vùng văn hóa Tây Bắc là một trong những nơi có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống. Nơi đây còn lƣu giữ, bảo tồn đƣợc nhiều nét văn hóa truyền thống tộc ngƣời rất đa dạng và độc đáo, một trong những nét văn hóa đặc sắc đó là văn hóa Chợ tình. Hai chữ "Chợ tình" đã đ...

  pdf75 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 14/12/2012 | Lượt xem: 2421 | Lượt tải: 20

 • Tiềm năng phát triển du lịch huyện Bình Giang tỉnh Hải DươngTiềm năng phát triển du lịch huyện Bình Giang tỉnh Hải Dương

  Du lịch đang trở thành một nhu cầu không thể thiếu trong đời sống của con người, du lịch không chỉ đem lại lợi ích kinh tế mà nó còn góp phần nâng cao đới sống văn hoá tinh thần cho con người, tạo ra cầu nối hữu nghị mở rộng hợp tác, đẩy mạnh giao lưu tăng cường khả năng hội nhập giữa các quốc gia với nhau. Vì vậy Du lịch đang là ngành kinh tế...

  pdf65 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 14/12/2012 | Lượt xem: 2232 | Lượt tải: 11

 • Tục hát sli của người Nùng đối với việc phát triển du lịch văn hóa ở Lục Ngạn, Bắc GiangTục hát sli của người Nùng đối với việc phát triển du lịch văn hóa ở Lục Ngạn, Bắc Giang

  Trong thời k× đổi mới, đất nước mở cửa hội nhập, giao lưu văn hãa quốc tế, th× những gi¸ trị văn hãa truyền thống d©n tộc đang cã nguy cơ bị suy tho¸i mai một dần và mất đi. V× thế trong những năm gần đ©y, việc bảo tồn và ph¸t huy truyền thống văn hãa d©n tộc đã được c¸c ban, ngành trong cả nước chó trọng, quan t©m. Điều này được thể hiện râ...

  pdf100 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 14/12/2012 | Lượt xem: 1724 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Nghề dệt may của người Thái ở Noong Bua với phát triển du lịch văn hóa ở Điện BiênĐề tài Nghề dệt may của người Thái ở Noong Bua với phát triển du lịch văn hóa ở Điện Biên

  Một trong những nét văn hóa khá độc đáo và đặc sắc của ngƣời Thái đó chính là nghề dệt may truyền thống. Đây là nghề thủ công có từ lâu đời và chiếm một vị trí khá quan trọng trong đời sống kinh tế cũng nhƣ văn hóa của ngƣời Thái ở Noong Bua. Với nghề thủ công này, phụ nữ là những ngƣời quyết định đến sự tồn tại và phát triển của nó. Trong ...

  pdf80 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 14/12/2012 | Lượt xem: 1948 | Lượt tải: 12