• Báo cáo Thực tập tại Vụ Kinh tế Nông nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tưBáo cáo Thực tập tại Vụ Kinh tế Nông nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  Thực tập tốt nghiệp là giai đoạn cần thiết đối với mỗi sinh viên sau khi tốt nghiệp kết thúc phần học lý thuyết tại trường. Thực tập tốt nghiệp giúp sinh viên vận dụng kiến thức lý luận đã học được ở trường vào thực tế nhằm phân tích, lý giải và giải quyết các vấn đề do thực tiễn đặt ra, qua đó củng cố và nâng cao kiến thức đã được trang bị, làm qu...

  doc30 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 01/11/2012 | Lượt xem: 1569 | Lượt tải: 1

 • Chuyên đề Các giải pháp thu hút vốn đầu tư vào phát triển nhà và đô thị của Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Việt Nam VINACONEXChuyên đề Các giải pháp thu hút vốn đầu tư vào phát triển nhà và đô thị của Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Việt Nam VINACONEX

  Đầu tư phát triển nhà và đô thị là một hoạt động không thể thiếu đối với mỗi đô thị nói riêng và với mỗi nền kinh tế thị trường nói chung. Nó vừa ảnh hưởng vừa phản ánh những đặc điểm về kinh tế - xã hội của một đô thị trong những giai đoạn nhất định. Khi nền kinh tế chuyển sang cơ chế thị trường, thì việc thu hút số lượng vốn đầu tư vào hoạt động...

  doc74 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 01/11/2012 | Lượt xem: 1410 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Thực trạng về việc huy động và giải ngân vốn ODA trong nông nghiệp và phát triên nông thôn ở Việt Nam hiện nayĐề tài Thực trạng về việc huy động và giải ngân vốn ODA trong nông nghiệp và phát triên nông thôn ở Việt Nam hiện nay

  Sự nghiệp công nghiệp hoá (CNH), hiện đại hoá (HĐH) đất nước với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp đã đi được một chặng đường khá dài. Nhìn lại chặng đường đã qua chúng ta có thể thấy rằng chúng ta đã đạt được những thành tựu đáng tự hào: về cơ bản chúng ta đã thoát ra khỏi tình hình khủng khoảng kinh ...

  doc32 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 01/11/2012 | Lượt xem: 2319 | Lượt tải: 4

 • Đề tài Thực trạng và biện pháp sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODAĐề tài Thực trạng và biện pháp sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA

  Trong quá trình hội nhập nền kinh tế thế giới, vốn đầu tư cho phát triển là một trong những yếu tố quyết định đến sự thành công hay thất bại của mỗi quốc gia. Đối với Việt Nam, mục tiêu đặt ra là thực hiện thành công quá trình CNH- HĐH đất nước, phấn đấu đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp. Do đó việc thu hút vốn đầu tư trở...

  doc44 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 01/11/2012 | Lượt xem: 2632 | Lượt tải: 10

 • Đề án ODA nguồn vốn cho đầu tư phát triển ở Việt Nam - Thực trạng và giải phápĐề án ODA nguồn vốn cho đầu tư phát triển ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

  Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với mục tiêu phấn đấu đến năm2020 đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp đã đi được một chặng đường khá dài. Sau hơn 20 năm Đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội vượt bậc, được dư luận trong nước và quốc tế thừa nhận rộng rãi: Nền kinh tế tăng t...

  doc25 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 01/11/2012 | Lượt xem: 4202 | Lượt tải: 23

 • Đề tài Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ở Việt NamĐề tài Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ở Việt Nam

  Trong quá trình hội nhập nền kinh tế thế giới, vốn đầu tư cho phát triển là một trong những yếu tố quyết định đến sự thành công hay thất bại của mỗi quốc gia. Đối với Việt Nam, mục tiêu đặt ra là thực hiện thành công quá trình CNH-HĐH đất nước, phấn đấu đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp. Do đó việc thu hút vốn đầu tư trở ...

  doc36 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 01/11/2012 | Lượt xem: 1686 | Lượt tải: 8

 • Chuyên đề Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty CP đầu tư xây dựng Hà NộiChuyên đề Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty CP đầu tư xây dựng Hà Nội

  Nước ta đang trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước và một trong những nhiệm vụ quan trọng của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá là tăng cường cơ sở hạ tầng nông thôn, thành thị. Điều này đã nói lên vai trò to lớn của ngành công nghiệp xây dựng đóng góp vào việc hiện đại hoá cơ sở hạ tầng của đất nước. Hiện nay đang có rất nhiề...

  doc108 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 01/11/2012 | Lượt xem: 2154 | Lượt tải: 15

 • Đề tài Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nayĐề tài Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

  Trong quá trình hội nhập nền kinh tế thế giới, vốn đầu tư cho phát triển là một trong những yếu tố quyết định đến sự thành công hay thất bại của mỗi quốc gia. Đối với Việt Nam, mục tiêu đặt ra là thực hiện thành công quá trình CNH- HĐH đất nước, phấn đấu đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp. Do đó việc thu hút vốn đầu tư trở...

  doc28 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 01/11/2012 | Lượt xem: 1087 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Cơ cấu đầu tư và cơ cấu đầu tư hợp lý khái quát cơ cấu đầu tư tại Việt NamĐề tài Cơ cấu đầu tư và cơ cấu đầu tư hợp lý khái quát cơ cấu đầu tư tại Việt Nam

  Nền kinh tế đang vận động không ngừng đòi hỏi từng quốc gia phải từng bước hội nhập vào nền kinh tế thế giới, để giảm khoảng cách của sự nghèo nàn với các nước tư bản phát triển. Đặc biệt trong những năm gần đây khu vực CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG là khu vực kinh tế có thể nói là năng động nhất trên thế giới. Việt Nam là một quốc gia nằm trong...

  pdf61 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 01/11/2012 | Lượt xem: 1287 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Thu hút FDI vào ngành công nghiệp nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân LàoLuận văn Thu hút FDI vào ngành công nghiệp nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào

  Thực tế đã cho biết đối với mỗi quốc gia, sự phát triển kinh tế- xã hội gắn liền với đàu tư. Tuy nhiên, đối với nước chậm phát triển như Lào là rất cần thiết lượng vốn để đầu tư phả triển kinh tế- xã hội. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là một nguồn lực quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Lào. Bắt đầu từ năm 1994, Luật về khu...

  doc91 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 01/11/2012 | Lượt xem: 2161 | Lượt tải: 22