• Chuyên đề Thực trạng và giải pháp của hoạt động đầu tư phát triển trong công ty XNK Tổng Hợp IChuyên đề Thực trạng và giải pháp của hoạt động đầu tư phát triển trong công ty XNK Tổng Hợp I

  Trong điều kiện hội nhập vào nền kinh tế thế giới và khu vực, vấn đề nâng cao khả năng cạnh tranh có ý nghĩa quyết định đối với sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp Việt Nam và sự tăng trưởng kinh tế của đất nước. Trong xu thế hội nhập và mở cửa của nước ta,.nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam đã là thách thức lớn nh...

  docx76 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 02/11/2012 | Lượt xem: 1760 | Lượt tải: 2

 • Chuyên đề Nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư ở Công ty Tài chính Dầu khí (PVFC)Chuyên đề Nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư ở Công ty Tài chính Dầu khí (PVFC)

  Đất nước ta đang trong quá trình phát triển kinh tế năng động với tốc độ tăng trưởng kinh tế 8% hàng năm.Trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới chúng ta đã gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO năm 2006 và kết quả của nó là dòng đầu tư nước ngoài chảy vào mạnh mẽ cùng với nó là sự tăng trưởng mọi mặt của nền kinh tế.Hoà cùng sự phát triển chun...

  docx70 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 02/11/2012 | Lượt xem: 1694 | Lượt tải: 4

 • Chuyên đề Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu ở công ty cổ phần xây dựng Bắc NinhChuyên đề Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu ở công ty cổ phần xây dựng Bắc Ninh

  Thật là khó khi mở đầu một câu chuyện hay một vấn đề nào đó nhưng cái gì cũng phải có bắt đầu chứ, không thì sẽ chẳng ai hiểu nổi bạn muốn nói gì. Nhưng thôi thì không hay nhưng em cũng xin phép có đôi điều mở đầu về chuyên đề của mình. Như mọi người đã biết, cuối năm 2006 vừa qua, Việt Nam đã thành công trong các vòng đàm phán và chính thức trở ...

  docx77 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 02/11/2012 | Lượt xem: 1936 | Lượt tải: 15

 • Chuyên đề Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh ở công ty Tài chính Dầu khíChuyên đề Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh ở công ty Tài chính Dầu khí

  Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đã đánh dấu sự chuyển mình của nền kinh tế Việt Nam. Đất nước ta chuyển đổi cơ chế quản lí kinh tế từ cơ chế hành chính, tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lí của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo cơ chế mới này tất cả các thành phần kinh tế đều được tự do phát triển, tự mìn...

  docx56 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 02/11/2012 | Lượt xem: 1453 | Lượt tải: 4

 • Chuyên đề Giải pháp đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển của công ty cổ phần cao su Sao VàngChuyên đề Giải pháp đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển của công ty cổ phần cao su Sao Vàng

  Ngành công nghiệp cao su là một bộ phận quan trọng không thể thiếu trong nền kinh tế quốc dân. Đối với nước ta, nó có một ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với việc thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, tạo ra nền tảng cơ sở vật chất hiện đại, từng bước hội nhập với nền kinh tế thế giới và khu vực. Công ty cổ phần cao su Sao Vàng...

  docx69 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 02/11/2012 | Lượt xem: 1634 | Lượt tải: 3

 • Chuyên đề Hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty cổ phần cơ điện và xây dựng - Thực trạng và giải phápChuyên đề Hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty cổ phần cơ điện và xây dựng - Thực trạng và giải pháp

  Hoạt động đầu tư phát triển đối với 1 Doanh nghiệp là vô cùng quan trọng vì nó quyết định sự ra đời, tồn tại và phát triển của Doanh nghiệp đó. Tuy nhiên, phải làm sao cho hoạt động đầu tư của Doanh nghiệp trở nên có hiệu quả cao nhất không phải là 1 điều đơn giản đối với tất cả các doanh nghiệp. Cho đến nay khái niệm đầu tư phát triển không còn gì...

  docx75 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 02/11/2012 | Lượt xem: 2404 | Lượt tải: 22

 • Chuyên đề Tình hình đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Hải DưongChuyên đề Tình hình đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Hải Dưong

  Đầu tư xây dựng cơ bản là hoạt động đầu tư phát triển quan trọng nhằm tạo ra hạ tầng cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế, là tiền đề để thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Hiệu quả của hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản được thể hiện trên mọi lĩnh vực của nền kinh tế xã hội. Đầu tư cho xây dựng kế...

  docx92 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 02/11/2012 | Lượt xem: 2804 | Lượt tải: 20

 • Chuyên đề Thực trạng và giải pháp tăng cường đầu tư phát triển tại Công ty xăng dầu hàng không Việt NamChuyên đề Thực trạng và giải pháp tăng cường đầu tư phát triển tại Công ty xăng dầu hàng không Việt Nam

  Việt Nam gia nhập WTO là cơ hội phát triển giao lưu với các nền kinh tế nhưng cũng là sự thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam. Một mặt nước ta phải khai thác những cơ hội mà nền kinh tế thế giới đem lại, một mặt phải thích ứng với nền kinh tế này. Đây là một thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam. Ngành hàng không là ngành kinh tế kỹ thuật kỹ...

  docx72 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 02/11/2012 | Lượt xem: 2005 | Lượt tải: 14

 • Chuyên đề Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư tại công ty CPĐT & XNK Đoàn Minh GiangChuyên đề Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư tại công ty CPĐT & XNK Đoàn Minh Giang

  Ngày nay, trong quá trình phát triển kinh tế xã hội ngày càng cao, yêu cầu đòi hỏi về đa dạng hoá ngành nghề sản xuất kinh doanh ngày càng lớn, nhất là trong nền kinh tế hội nhập ngày nay thì cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp càng lớn xong để có thể nắm bắ cơ hội, vượt qua thử thách để tới thành công thì đòi hỏi chính bản thân các doanh...

  docx59 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 02/11/2012 | Lượt xem: 2203 | Lượt tải: 29

 • Chuyên đề Đầu tư phát triển công nghiệp chế biến rau quả của Tổng công ty Rau quả nông sản Việt Nam - Thực trạng và giải phápChuyên đề Đầu tư phát triển công nghiệp chế biến rau quả của Tổng công ty Rau quả nông sản Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

  Trong xu thế hội nhập của thế giới hiện nay, quan hệ giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển ngày càng được tăng cường chặt chẽ. Cả hai phía đều thúc đẩy hợp tác quan hệ kinh tế để tận dụng mọi lợi thế. Các nước đang phát triển có nguồn tài nguyên dồi dào, nguồn nhân công với gía rẻ, là thị trường tiềm năng lớn đối với các nước phát tr...

  docx82 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 02/11/2012 | Lượt xem: 1819 | Lượt tải: 2