• Đề tài Quyền tiên mãi- RightsĐề tài Quyền tiên mãi- Rights

  Quyền mua cổ phần hay quyền tiên mãi (Rights)là loại chứng khoán ghi nhận dành cho tất cả các cổ đông hiện tại của công ty cổ phần được mua trước một số lượng cổ phần trong đợt phát hành cổ phiếu phổ thông mới tương ứng với tỷ lệ cổ phần hiện có của họ trong công ty, tại mức giá xác định, thấp hơn mức giá chào mời ra công chúng và trong một thời hạ...

  docx12 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 23/10/2012 | Lượt xem: 3900 | Lượt tải: 6

 • Đề tài Rủi ro trên thị trường Chứng khoán Việt Nam và giải pháp trong thời gian tớiĐề tài Rủi ro trên thị trường Chứng khoán Việt Nam và giải pháp trong thời gian tới

  Trong các giao dịch tài chính nói chung và chứng khoán nói riêng, thông tin giữ vai trò thiết yếu. Nhân tố quan trọng quyết định quy mô, hình thức và hiệu quả của mỗi giao dịch chính là mức độ cân xứng về thông tin giữa các bên liên quan. Xét trên tầm vĩ mô, nếu các bên tham gia của bất kỳ giao dịch tài chính nào trong nền kinh tế đều có đầy đủ thô...

  doc11 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 23/10/2012 | Lượt xem: 1278 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Công ty chứng khoán và vai trò của công ty chứng khoán đối với thị trường chứng khoán Việt Nam- hvnhĐề tài Công ty chứng khoán và vai trò của công ty chứng khoán đối với thị trường chứng khoán Việt Nam- hvnh

  Để tận dụng được nguồn vốn nhàn rỗi trong dân chúng cũng như huy động được vốn đầu tư nước ngoài, cần có TTCK. Thông qua TTCK, Nhà nước, các doanh nghiệp có thể phát hành các chứng khoán để huy động vốn cho các mục đích phát triển kinh tế xã hội. Các cá nhân thông qua TTCK mà chuyển các khoản thặng dư tài chính của mình vào các mục đích đầu tư, hoặ...

  docx31 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 23/10/2012 | Lượt xem: 5701 | Lượt tải: 26

 • Đề tài Quản lý danh mục chứng khoánĐề tài Quản lý danh mục chứng khoán

  Có tất cả 24 chứng khoán được chọn để đưa vào danh mục. Chúng được chọn dựa trên các tiêu chí sau đây: •Khối lượng giao dịch hàng ngày lớn, có thể kéo cả thị trường đi lên hoặc đi xuống, như các mã: STB, CII, SAM, REE, v.v. •Có mức tăng trưởng đầy ấn tượng trong thời gian gần đây, như: SJS, CII, AGF, KDC, NKD, VNM, v.v. •Có những chỉ số P/E và P...

  doc25 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 22/10/2012 | Lượt xem: 5305 | Lượt tải: 2

 • Phát triển kinh tế tư nhân ở Việt NamPhát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam

  Khái niệm KTTN hay khu vực KTTN hiện nay còn có nhiều ý kiến chưa đồng nhất. Theo nghĩa rộng, KTTN được sử dụng để phân biệt với KTNN. Theo nghĩa hẹp hơn, KTTN là thành phần kinh tế được hình thành và phát triển dựa trên sở hữu tư nhân về TLSX và lưoij ích cá nhân. Trong lịch sử phát triển kinh tế, KTTN đã ra đời từ rất sớm, gắn liền với sự hình t...

  doc41 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 22/10/2012 | Lượt xem: 2561 | Lượt tải: 8

 • Những mẫu hình đảo chiều trong đồ thị hình nến Nhật BảnNhững mẫu hình đảo chiều trong đồ thị hình nến Nhật Bản

  Sự hình thành của những mẫu hình đảo chiều trong những chư¬ơng 4 và 5 là những sự đảo chiều được báo hiệu tương đối mạnh mẽ. Chúng chỉ ra rằng những người đầu cơ giá lên đã chuyển qua từ những người đầu cơ giá xuống (như trong các mẫu hình engulfing tăng giá, the morning star, hoặc mẫu hình piercing) hoặc những người đầu cơ giá xuống cố giành lấy q...

  docx67 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 22/10/2012 | Lượt xem: 2453 | Lượt tải: 1

 • Đồ thị hình nến Nhật Bản - Japanese Candlestick ChartingĐồ thị hình nến Nhật Bản - Japanese Candlestick Charting

  Bạn có muốn học một hệ thống kỹ thuật đó được chắt lọc qua hàng trăm năm sử dụng, nhưng gần như ít được phổ biến? Một hệ thống khá linh hoạt, có thể kết hợp với bất kỳ công cụ kỹ thuật nào của phương Tây? Một hệ thống mang đến cho bạn sự thích thú khi sử dụng như là sức mạnh của nó? Nếu muốn, BIỂU ĐỒ KỸ THUẬT HÌNH NẾN NHẬT BẢN là thứ bạn cần. Bạn c...

  doc7 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 22/10/2012 | Lượt xem: 1776 | Lượt tải: 4

 • Báo cáo Ngành cao su tự nhiênBáo cáo Ngành cao su tự nhiên

  Với tỷ trọng 85-90% sản lượng được tiêu thụ tại thị trường quốc tế, cao su tự nhiên là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, với kim ngạch xuất khẩu liên tục đạt trên 1 tỷ USD/năm từ năm 2006 đến nay. Riêng trong 9 tháng đầu năm 2010, Việt Nam đã xuất khẩu được 516 ngàn tấn với tổng kim ngạch xuất khẩu cao su tự nhiên đã đạt 1,42...

  doc57 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 22/10/2012 | Lượt xem: 1903 | Lượt tải: 11

 • Đề tài Vai trò của thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế Việt NamĐề tài Vai trò của thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế Việt Nam

  Đường lối kinh tế và chiến lược phát triển kinh tế của nước ta là "Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp; ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất, đồng thời xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định hướng xã hội chủ nghĩa." (trích Báo cáo chính trị của Ban chấp hành T...

  doc31 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 22/10/2012 | Lượt xem: 4008 | Lượt tải: 9

 • Đề tài Cổ phiếuĐề tài Cổ phiếu

  Nền kinh tế Việt Nam năm 2010 đạt mức tăng trưởng 6,78%, đang trong giai đoạn phát triển sôi động. Một đất nước được coi là phát triển thực sự nếu thị trường tài chính của nước đó hoạt động nhanh nhạy và hiệu quả. Là hạt nhân trung tâm của Thị trường tài chính, thị trường chứng khoán luôn thể hiện tốt vai trò tạo vốn và chu chuyển vốn linh hoạt hơn...

  doc20 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 22/10/2012 | Lượt xem: 11614 | Lượt tải: 54