• Luận văn Phương pháp phân tích và đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt NamLuận văn Phương pháp phân tích và đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  Đối với một nền kinh tế thị trường thì sự tồn tại của một thị trường chứng khoán (TTCK) là không thể thiếu được bởi nó không chỉ là một kênh huy động vốn trung và dài hạn mà còn là một công cụ đắc lực cho chính sách điều hành nền kinh tế của nhà nước. Hơn nữa, Việt Nam còn trong những bước đi đầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và kế ho...

  doc51 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 20/10/2012 | Lượt xem: 1387 | Lượt tải: 7

 • Luận văn Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển các công ty Chứng khoán ở Việt Nam giai đoạn hiện nayLuận văn Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển các công ty Chứng khoán ở Việt Nam giai đoạn hiện nay

  Nhu cầu công nghiệp hoá - hiện đại hoá đòi hỏi một khối lượng vốn khổng lồ, nhất là vốn dài hạn, mà trong giai đoạn hiện nay, thị trường tài chính mới chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu về vốn ngắn hạn cho nền kinh tế. Xuất phát từ đòi hỏi ấy, thị trường chứng khoán, với tư cách là kênh huy vốn quan trọng cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá trở t...

  doc68 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 20/10/2012 | Lượt xem: 1085 | Lượt tải: 4

 • Đề tài Quỹ đầu tư chứng khoán và thực trạng của các quỹ này tại Việt Nam hiện nayĐề tài Quỹ đầu tư chứng khoán và thực trạng của các quỹ này tại Việt Nam hiện nay

  Trước xu thế phát triển và hội nhập kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ như hiện nay thì nhu cầu về vốn để đẩy mạnh phát triển kinh tế , tránh tụt hậu là vấn đề cần thiết đối với mỗi nước . Để huy động vốn một cách tối đa , ngoài sự góp mặt của ngân hàng còn có một số tổ chức phi ngân hàng khác điển hình là quỹ đầu tư (QĐT) , một định chế tài chính trung ...

  doc16 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 19/10/2012 | Lượt xem: 1486 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Hoàn thịên nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán của Công ty CP Chứng khoán SeabankĐề tài Hoàn thịên nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán của Công ty CP Chứng khoán Seabank

  Tiến trình cổ phần hóa các doanh nghiệp diễn ra ngày càng mạnh mẽ dưới sức ép của xu hướng chung: Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra từng ngày, đành dấu bằng sự kiện Việt Nam chính thức ra nhập tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO). Hội nghị diễn ra trong tháng 11 là một sự kiện quan trọng của năm 2006. Việc hội nhập này đem lại nhiều thuậ...

  doc63 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 19/10/2012 | Lượt xem: 2246 | Lượt tải: 7

 • Đề tài Khả năng ứng dụng chứng khoán phái sinh vào thị trường chứng khoán Việt NamĐề tài Khả năng ứng dụng chứng khoán phái sinh vào thị trường chứng khoán Việt Nam

  Trong nền kinh tế thị trường, quá trình điều hoà các nguồn vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu được diễn ra trên thị trường tài chính. Thị trường tài chính thường được phân làm hai loại là thị trường tiền tệ (bao gồm thị trường liên ngân hàng, thị trường hối đoái và quan trọng nhất là thị trường tín dụng ) và thị trường vốn (bao gồm thị trường cho thuê t...

  doc31 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 19/10/2012 | Lượt xem: 2478 | Lượt tải: 25

 • Luận án Phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2020Luận án Phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2020

  Một trong những giải pháp cực kỳ quan trọng để thực hiện đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo phương châm phát huy tối đa nội lực, đó là vấn đề phát triển thị trường vốn. Để giải quyết vấn đề vốn và nâng cao hơn nữa hiệu quả của việc sử dụng vốn thì điều kiện cần thiết khách quan là phải nhanh chóng xây dựng và phát triển thị trườ...

  pdf27 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 19/10/2012 | Lượt xem: 1402 | Lượt tải: 3

 • Luận án Hình thành và phát triển thị trường chứng khoán cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt NamLuận án Hình thành và phát triển thị trường chứng khoán cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

  Trong quá trình đổi mới, phát triển kinh tế thị tr-ờng, Đảng và Nhà n-ớc ta đã có nhiều chủ tr-ơng, chính sách, biện pháp tạo môi tr-ờng thuận lợi cho các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNV&N). Đến nay, số l-ợng các DNV&N đã chiếm tới 80% trên tổng số các doanh nghiệp và đóng góp cho nền kinh tế đạt giá trị khoảng 28...

  pdf27 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 19/10/2012 | Lượt xem: 1141 | Lượt tải: 0

 • Luận án Thực trạng cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Vietcombank và ảnh hưởng của nó đến thị trường chứng khoán Việt NamLuận án Thực trạng cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Vietcombank và ảnh hưởng của nó đến thị trường chứng khoán Việt Nam

  Kể từ khi Luật doanh nghiệp ra đời, đã tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho các doanh nghiệp đ-ợc thành lập và thực hiện các hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế thị tr-ờng. Mặt khác, theo chủ tr-ơng xắp xếp, đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các DNNN đã làm xuất hiện ngày càng nhiều công ty cổ phần. Những -u việt ...

  pdf19 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 19/10/2012 | Lượt xem: 1659 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Tìm hiểu về công ty chứng khoánĐề tài Tìm hiểu về công ty chứng khoán

  Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế xã hội trong những năm qua ở Việt Nam, thị trường chứng khoán cũng chuyển mình và có những bước phát triển vược bậc và là một trong những kênh cung cấp vốn cho nền kinh tế. Sự lớn mạnh của thị trường chứng khoán gắn liền với hoạt động của các công ty chứng khoán mang lại những dịch vụ thiết yếu hỗ trợ ...

  doc31 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 19/10/2012 | Lượt xem: 3317 | Lượt tải: 11

 • Bản cáo bạch- Tập đoàn bảo việtBản cáo bạch- Tập đoàn bảo việt

  Tập đoàn Bảo Việt, tiền thận là Công ty Bảo hiểm Việt Nam ( Bảo Việt) được thành lập theo quyết định số 179/CP ngày 17/12/1964 của Chính phủ và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 15/01/1965. Trải qua bao bước phát triển thăng trầm, đến nay Bảo Việt đã trở thành Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam. Không chỉ có mạng lưới rộng khắp trên ...

  doc14 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 19/10/2012 | Lượt xem: 1863 | Lượt tải: 6