Bài giảng Cách sử dụng phần mềm NetOp School

NetOp School 4.0 bao gồm hai chức năng chính như sau: - Các chức năng dành cho giáo viên: - Các chức năng giảng bài. - Các chức năng điều khiển lớp học. - Các chức năng cho làm kiểm tra. - Các chức năng quản lý lớp học -Các chức năng dành cho học viên - Làm bài kiểm tra - Yêu cầu giúp đỡ - Thực hiện cùng với giáo viên.

ppt105 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 22/05/2013 | Lượt xem: 5839 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Cách sử dụng phần mềm NetOp School, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên