Bài giảng Khuyến nông - Khuyến lâm

(Bản scan) Bài giảng Khuyến nông khuyến lâm nhằm nâng cao nhận thức về vị trí và tầm quan trọng của khuyến nông - khuyến lâm đối với công tác phát triển lâm nghiệp và nông thôn. Bài giảng cũng cung cấp những kiến thức cơ bản về khái niệm, cách tiếp cận và những phương pháp khuyến nông khuyến lâm, công tác tổ chức đào tạo, phát triển công nghệ và tổ chức quản lý các hoạt động trên. Những kỹ năng cơ bản về giao tiếp, thúc đẩy vafkhuyeens khích sự tham gia của người dân vào các họat động khuyến nông khuyến lâm là những nội dung và yêu cầu rất quan trọng của bài giảng

pdf142 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 07/05/2013 | Lượt xem: 2026 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Khuyến nông - Khuyến lâm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan