Bài giảng Tổ chức hành chính Nhà nước

* Tính hệ thống, cơ cấu theo thứ bậc chặt chẽ; tính chuyên môn hóa cao; đa dạng về chuyên môn và phạm vi hoạt động * Hoạt động của công chức bị điều tiết chặt chẽ bởi pháp luật * Hoạt động được bảo đảm bằng NSNN * Thông điệp giấy tờ & thủ tục hành chính thống nhất * Các sản phẩm, dịch vụ không được trao đổi trên thị trường và hoạt động theo quy luật của thị trường => các tổ chức HCNN chỉ trông cậy vào nguồn tài chính của CP(hạn hẹp)=> ảnh hưởng đến các QĐQL

ppt23 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 26/04/2013 | Lượt xem: 1977 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tổ chức hành chính Nhà nước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên