Bài tập khái niệm và vai trò của quyết định hành chính

Điều 12 Hiến pháp năm 1992 quy định: “Nhà nước quản lí xã hội bằng pháp luật ”. Có thể thấy, Nhà nước muốn quản lí tốt xã hội thì không thể không thể hiện ý chí thông qua quyền lực của mình dưới hình thức là những quyết định pháp luật, trong đó có quyết định hành chính. Thông qua việc tìm hiểu bản chất, khái niệm quyết định hành chính và các yếu tố liên quan đến quyết định hành chính ta sẽ hiểu được một cách sâu sắc về vai trò của quyết định hành chính trong quản lý hành chính nhà nước.

doc12 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 25/05/2013 | Lượt xem: 1709 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập khái niệm và vai trò của quyết định hành chính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC Lời mở đầu Nội dung 1. Khái niệm quyết định hành chính: 2. Vai trò của quyết định hành chính trong quản lý hành chính nhà nước 2.1 Quyết định hành chính đưa ra chủ trương lớn trong lĩnh vực quản lý hành chính 2.2 Quyết định hành chính điều tiết các vấn đề thực tiễn 2.3 Quyết định hành chính góp phần ổn định trật tự xã hội, tạo cơ hội quản lý tốt và phát triển xã hội. 2.4 Quyết định hành chính có vai trò trong việc tổ chức và điều hành hoạt động của bộ máy hành chính. 3. Hướng hoàn thiện pháp luật. Kết Luận 2 2 6 6 8 8 9 10 LỜI MỞ ĐẦU Điều 12 Hiến pháp năm 1992 quy định: “Nhà nước quản lí xã hội bằng pháp luật…”. Có thể thấy, Nhà nước muốn quản lí tốt xã hội thì không thể không thể hiện ý chí thông qua quyền lực của mình dưới hình thức là những quyết định pháp luật, trong đó có quyết định hành chính. Thông qua việc tìm hiểu bản chất, khái niệm quyết định hành chính và các yếu tố liên quan đến quyết định hành chính ta sẽ hiểu được một cách sâu sắc về vai trò của quyết định hành chính trong quản lý hành chính nhà nước. NỘI DUNG 1. Khái niệm quyết định hành chính. Theo từ điển Tiếng việt “quyết định” là: định một cách chắc chắn với ý nhất định phải thực hiện. Vậy còn quyết định hành chính là gì ? Thuật ngữ quyết định hành chính không chỉ xuất hiện trong khoa học mà còn cả trong những quy định của luật thực định như: Luật khiếu nại, tố cáo; Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính. Chính vì vậy, việc làm rõ khái niệm quyết định hành chính cũng như việc giới hạn nội hàm của khái niệm là điều rất cần thiết cho việc nghiên cứu và thực tiến hoạt động quản lí hành chính Nhà nước. Ta biết rằng, trong bộ máy nhà nước, hệ thống cơ quan nhà nước có chức năng quản lí hành chính nhà nước trên cơ sở quyền hành pháp có vai trò và vị trí quan trọng trong quá trình Nhà nước thực hiện quyền lực của mình. Nhà nước quản lí xã hội, thực hiện quyền lực dựa vào một thứ công cụ rất “sắc bén” đó chính là pháp luật. Để đưa pháp luật – ý chí của Nhà nước vào đời sống thực tiễn, Nhà nước đã trao cho hệ thống cơ quan nhà nước có chức năng quản lí hành chính nhà nước nhiệm vụ thực hiện những hoạt động với mục đích thực hiện luật ( thi hành luật), nhằm cụ thể hóa các quy định của pháp luật vào các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây là lĩnh vực thể hiện quyền lực nhà nước một cách thiết thực nhất. Chính vì thế, hình thức hoạt động của các cơ quan nhà nước trong lĩnh vực này chủ yếu và quan trọng đó là ra quyết định hành chính để đề ra những chủ trương, chính sách lớn, xây dựng quy tắc xử sự hoặc áp dụng pháp luật cho một công việc cụ thể nhằm mục đích thực hiện chức năng của nhà nước thông qua quyền hành pháp. Mặt khác, quyết định hành chính do nhiều chủ thể khác nhau ban hành với những nội dung phong phú và đa dạng tác động đến các lĩnh vực khác nhau của quản lý hành chính. Như cơ quan quyền lực, cơ quan xét xử cơ quan kiểm sát. Tuy nhiên những quyết định đó chỉ nhằm xây dựng ổn định chế độ công tác nội bộ cơ quan và khả năng trực tiếp tác động đến xã hội rất hạn chế. Vì vậy, trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước, chủ thể có thẩm quyền ban hành các quyết định hành chính là các chủ thể trong hệ thống các cơ quan hành chính thực hiện quyền lực nhà nước để quản lý các lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ những cơ sở trên ta có thể đưa ra khái niệm sau: “ Quyết định hành chính là một dạng của quyết định pháp luật nó là kết quả sự thể hiện ý chí quyền lực của Nhà nước thông qua hành vi của các chủ thể được thực hiện quyền hành pháp trong hệ thống các cơ quan hành chính Nhà n