Bài Tập và Bài Giải excel từ căn bản đến nâng cao

CÁC PHÉP TOÁN SỐ HỌC x y (x+y)2 x2+y2+2xy x/y 3xy 9 5 196 196 1.8 135 125 48 29929 29929 2.604167 18000 32 18 2500 2500 1.777778 1728 29 12 1681 1681 2.416667 1044

xlsChia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 22/05/2013 | Lượt xem: 3491 | Lượt tải: 13download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài Tập và Bài Giải excel từ căn bản đến nâng cao, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • xlsCo Ban - Bai Tap 1.xls
 • zip10 BAI TAP EXCEL MO RONG.zip
 • zip10 BAI TAP EXCEL NANG CAO.zip
 • zip20 BAI TAP EXCEL CO BAN.zip
 • xlsCo Ban - Bai Tap 2.xls
 • xlsCo Ban - Bai Tap 3.xls
 • xlsCo Ban - Bai Tap 4.xls
 • xlsCo Ban - Bai Tap 5.xls
 • xlsCo Ban - Bai Tap 6.xls
 • xlsCo Ban - Bai Tap 7.xls
 • xlsCo Ban - Bai Tap 8A.xls
 • xlsCo Ban - Bai Tap 8B.xls
 • xlsCo Ban - Bai Tap 9.xls
 • xlsCo Ban - Bai Tap 10.xls
 • xlsCo Ban - Bai Tap 11.xls
 • xlsCo Ban - Bai Tap 12.xls
 • xlsCo Ban - Bai Tap 13.xls
 • xlsCo Ban - Bai Tap 14.xls
 • xlsCo Ban - Bai Tap 15.xls
 • xlsCo Ban - Bai Tap 16.xls
 • xlsCo Ban - Bai Tap 17.xls
 • xlsCo Ban - Bai Tap 18.xls
 • xlsCo Ban - Bai Tap 19.xls
 • xlsCo Ban - Bai Tap 20.xls
Luận văn liên quan