Bài thuyết trình quyết toán vốn đầu tư xây dựng

Nội dung chính: Quyết toán vốn đầu tư XDCT Các quy định chung Phạm vi áp dụng Căn cứ để quyết toán vốn đầu tư XDCT Nội dung quyết toán vốn đầu tư XDCT 1.Các quy định chung Vốn đầu tư được quyết toán là toàn bộ chi phí hợp pháp đã thực hiện cho đầu tư XDCT và đưa CT vào khai thác sử dụng Chủ đầu tư có trách nhiệm lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư XDCT, hạng mục CT hoàn thành để trình người quyết định ĐT phê duyệt Công trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ PT chính thức thì CĐT có trách nhiệm thực hiện quyết toán vốn đầu tư Phạm vi áp dụng Công trình đầu tư XD thuộc khu vực Nhà Nước khi hoàn thành CĐT có trách nhiệm quyết toán toàn bộ vốn đầu tư với cơ quan chủ quản và cơ quan cấp vốn Công trình được đầu tư từ nhiều nguồn vốn khác nhau thì trong báo cáo quyết toán phải phân tích rõ theo cơ cấu nguồn vốn Các dự án đầu tư nhiều năm, C ĐT phải quy đỏi vốn đầu tư đã thực hiện về mặt bằng giá trị tại thời điểm bàn giao dự

ppt19 trang | Chia sẻ: dansaran | Ngày: 26/12/2012 | Lượt xem: 2666 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài thuyết trình quyết toán vốn đầu tư xây dựng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ThemeGallery www.themegallery.com Quyết toán vốn đầu tư XDCT Các quy định chung Phạm vi áp dụng Căn cứ để quyết toán vốn đầu tư XDCT Nội dung quyết toán vốn đầu tư XDCT 5.2 Các quy định chung Vốn đầu tư được quyết toán là toàn bộ chi phí hợp pháp đã thực hiện cho đầu tư XDCT và đưa CT vào khai thác sử dụng Chủ đầu tư có trách nhiệm lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư XDCT, hạng mục CT hoàn thành để trình người quyết định ĐT phê duyệt 1 3 2 Công trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ PT chính thức thì CĐT có trách nhiệm thực hiện quyết toán vốn đầu tư Phạm vi áp dụng Công trình đầu tư XD thuộc khu vực Nhà Nước khi hoàn thành CĐT có trách nhiệm quyết toán toàn bộ vốn đầu tư với cơ quan chủ quản và cơ quan cấp vốn Các dự án đầu tư nhiều năm, C ĐT phải quy đỏi vốn đầu tư đã thực hiện về mặt bằng giá trị tại thời điểm bàn giao dự án Công trình được đầu tư từ nhiều nguồn vốn khác nhau thì trong báo cáo quyết toán phải phân tích rõ theo cơ cấu nguồn vốn Căn cứ lập quyết toán vốn đầu tư XDCT Hồ sơ hoàn công. Các biên bản nghiệm thu, bàn giao từng phần, từng loại công tác có chữ ký xác nhận của các bên. Các văn bản xác nhận của các bên và của cấp trên về khối lượng phát sinh so với HSTK đã duyệt. Đơn giá chi tiết địa phương, bảng giá ca máy. Bảng giá vật liệu theo thôi báo hàng tháng của liên sở xây dựng-tài chính địa phương. Nếu sử dụng các loại vật liệu ko có trong bảng thông báo giá vật liệu thì phải dựa vào biên lai, hóa đơn của BTC. Các quy định hướng dẫn về lập dự toán và thanh quyết toán cùng với các định mức về tỷ lệ quy định và các khoản chi phí. NV đầu tư thực hiện DA tính đến ngày khóa sổ lập BCQT CP đầu tư đề nghị quyết toán Xác định chi phí đầu tư thiệt hại không tính vào giá trị TS hình thành qua đầu tư X Đ số lượng, giá trị TS hình thành qua ĐT của DA Nội dung quyết toán vốn ĐTXDCT 5.3 Bảo Hành, Bảo Trì Công Trình XD Trách nhiệm các bên về bảo hành Mức bảo hành công trình Thời hạn bảo hành Bảo Hành, Bảo Trì Công Trình XD Quy trình bảo trì công trình XD Thời hạn bảo trì công trình XD Cấp bảo trì công trình xây dựng Bảo Trì Trách nhiệm bên liên quan Thời Hạn Bảo Hành Thời hạn bảo hành được tình từ ngày CHỦ đầu tư ký biên bản nghiệm thu hạng mục công trình xây dựng Không ít hơn 24 tháng đối với cac công trình cấp đặc biệt, cấp I Không ít hơn 12 tháng đối với các công trình còn lại Mức Bảo Hành Công Trình Nhà thầu thi công XDCT & cung cấp TBCT có trách nhiệm nộp tiền bảo hành vào tài khoản CDT CTXD hoặc hạng mục CTXD cấp đặc biệt, cấp I Mức 3% Mức 5% CTXD hoặc hạng mục CTXD còn lại. Trách Nhiệm Các Bên Về Bảo Hành Công Trình Nhà thầu KSXD, Nhà thầu TKXS… Nhà thầu TCXDCT, nhà thầu CƯTB Chủ DT, Chủ sở hữu Chủ ĐT, Chủ sở hữu Kiểm tra phát hiện hư hỏng để yêu cầu nhà thầu sửa chữa, thay thế. Giám sát và nghiệm thu công việc khắc phục, sửa chữa Xác nhận hoàn thành bảo hành công trình xây dựng. Nhà Thầu TCXDCT&CƯTB Tổ chức và chịu mọi chi phí khắc phục theo yêu cầu của CĐT, CSH. Từ chối bảo hành khi: Hư hỏng không do lỗi nhà thầu CĐT vi phạm pháp luật về XD. Sử dụng các TB, CTXD sai quy trình vận hành. Nhà thầu KSXD, Nhà thầu TKXS… Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra hư hỏng, sự cố công trình. Kể cả sau thời gian bảo hành công trình. Bảo Trì Công Trình Xây Dựng A B C D Cấp bảo trì CTXD Quy trình bảo trì CTXD Thời hạn bảo trì CTXD Trách nhiệm của CSH, người QL SD CT. Cấp bảo trì CTXD Cấp duy tu bảo dưỡng Cấp sửa chữa nhỏ Cấp sửa chữa vừa Cấp sửa chữa lớn Thời hạn bảo trì CTXD Tính từ ngày nghiệm thu đưa CTXD vào sử dụng đến hết niên hạn SD. Khi CTXD quá niên hạn SD, nếu muốn tiếp tục SD thì phải có sự cho phép của cơ quan quản lý nhà nước. Quy trình bảo trì CTXD Đối với CTXD mới phải lập quy trình bảo trì phù hợp với loại & cấp CTXD. Nhà thầu TKXDCT lập quy trình bảo trì cho từng loại CTXD trên cơ sở các tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp. Trách nhiệm của CSH, người QL SD CT. Tổ chức thực hiện bảo trì CTXD theo quy trình bảo trì CTXD. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng CTXD bị xuống cấp do không thực hiện đúng quy trình bảo trì. www.themegallery.com
Luận văn liên quan