Bàn về phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp

Lời mở đầu2 Phần I: Cơ sở lý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phâm trong các doanh nghiệp sản xuất3 I. Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.3 1. Bản chất, nội dung kinh tế của chi phí sản xuất.3 2. Bản chất và nội dung kinh tế của giá thành sản phẩm.4 3. Mối quan hệ giữa chi phí và giá thành sản phẩm.5 II. Đối tượng và các phương pháp hạch toán chi phí sản xuất5 1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất.5 2. Các phương pháp hạch toán chi phí sản xuất:6 3.Hạch toán CPSX theo phương pháp kiểm kê định kỳ17 III. Đối tượng và các phương pháp tính giá thành sản phẩm:22 1.Các phương pháp tính giá thành sản phẩm.22 2. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm trong một số loại hình doanh nghiệp chủ yếu.24 IV.Kinh nghiệm kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm ở một số nước trên thế giới.27 1. Theo hệ thống kế toán Pháp:27 2. Tại Mỹ.29 Phần II: Thực trạngvà một số đề xuất cho công tác hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm31 I.Thực trạng về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp việt nam hiện nay.31 1.Ưu điểm:31 2.Nhược điểm:31 II.Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm34 1.Xây dựng hệ thống kế toán chi phí sản xuất linh hoạt34 2.Hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán chi phí sản xuất36 3.Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo phương pháp kiểm kê định kỳ37 Kết luận39

doc39 trang | Chia sẻ: dansaran | Ngày: 25/12/2012 | Lượt xem: 1747 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bàn về phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan