Báo cáo Asignment Com3022 an toàn bảo mật

I. Phát triển chính sách bảo mật cho doanh nghiệp 1. Câu hỏi đặt ra trước khi thực hiện - Quy mô doanh nghiệp vừa - Gồm 3 phòng: phòng Kế toán, phòng IT và phòng Nhân sự o Phòng IT Có 2 Nhân viên chuyên IT o Phòng Kế toán có 3 Nhân viên o Phòng Nhân sụ có 5 Nhân viên - Số lượng thiết bị Gồm có o 8 máy Client cho tương nhân viên(Kế toán và nhân sự) o 1 máy photocopy(chung) o 2 máy server o 1 Firewall o 1 Router o 3 Switch o 2 Modem o 2 nhà mạng - Công ty chuyên hoạt động về lĩnh vực bán đồ điện tự mức độ quan trọng của dữ liệu bình thường 2. Chính sách về tài khoản người dùng - Nhóm người dùng gồm có 4 nhóm người dùng o IT o Nhân sự o Kế toán o Khách hàng - Nhóm tài khoản o Nhóm IT o Nhóm Nhân sự o Nhóm Kế toán o Nhóm khách hàng - Mật khậu của các tài khoản bắt buộc phải có ít nhất 5 kí tự trong đó có kí tự chứ, kí tự số và kí tự đặc biệt. - Các trường hợp mất tài khoản, quên mật khẩu, sẽ được khôi phục lại từ phòng ban IT

docx76 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 25/07/2017 | Lượt xem: 1051 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Asignment Com3022 an toàn bảo mật, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỰC HÀNH FPT-POLYTECHNIC BÁO CÁO ASIGNMENT COM3022 AN TOÀN BẢO MẬT Họ tên sinh viên : Vương Văn Nam Mã số sinh viên : PK00197 Lớp : PT09301 Giảng viên hướng dẫn : Lê Ngọc Tín Đăk lăk, ngày 03 tháng 04 năm 2015 MỤC LỤC Phát triển chính sách bảo mật cho doanh nghiệp Câu hỏi đặt ra trước khi thực hiện Quy mô doanh nghiệp vừa Gồm 3 phòng: phòng Kế toán, phòng IT và phòng Nhân sự Phòng IT Có 2 Nhân viên chuyên IT Phòng Kế toán có 3 Nhân viên Phòng Nhân sụ có 5 Nhân viên Số lượng thiết bị Gồm có 8 máy Client cho tương nhân viên(Kế toán và nhân sự) 1 máy photocopy(chung) 2 máy server 1 Firewall 1 Router 3 Switch 2 Modem 2 nhà mạng Công ty chuyên hoạt động về lĩnh vực bán đồ điện tự mức độ quan trọng của dữ liệu bình thường Chính sách về tài khoản người dùng Nhóm người dùng gồm có 4 nhóm người dùng IT Nhân sự Kế toán Khách hàng Nhóm tài khoản Nhóm IT Nhóm Nhân sự Nhóm Kế toán Nhóm khách hàng Mật khậu của các tài khoản bắt buộc phải có ít nhất 5 kí tự trong đó có kí tự chứ, kí tự số và kí tự đặc biệt. Các trường hợp mất tài khoản, quên mật khẩu, sẽ được khôi phục lại từ phòng ban IT Chính sách về phân quyền người dùng Quyền hạn cho từng nhóm người dùng Nhóm IT có quyền truy cập vào tất cả các phòng bang nhưng không thể đọc được các dữ liệu trong phòng bạn đó Nhóm Nhân sự chỉ có quyền truy cập vào phòng ban Nhân sự Nhóm Kế toán chỉ có quyền truy cập vào phòng ban Kế Toán Nhóm khách hàng chỉ có quyền truy cập xem các tai nguyên như giá sản phẩm, thông tin về sản phẩm, Quyền hạn cho từng người dùng Nhóm IT Người dùng có quyền hạn ngang hàng Nhóm Nhân sự, Kế toán. Nhóm trưởng của nhóm sẽ có quyền reset lại mật khẩu cho nhân viên trong nhóm đó. Giới hạn thiết bị cho người dùng Phòng ban IT có quyền thiết lập và bảo trì các thiết bị như Firewall, Router, máy photocopy, Phòng bạn Nhân sự, kế toán. Chỉ có thể sử dụng máy Client để hố trợ công việc và máy photocopy. Người dùng được xem như là vượt qua quyền đã được cấp. Nhân viên IT vào phòng ban đọc và lấy dữ liệu, Thiết lập theo dõi lưu vết Nhóm người dùng IT không bị ghi log vì nhóm này có quyền hạn cao. Nhóm Nhân sự và Kế toán bị ghi log để theo dõi các hành vi của người dùng có đúng theo quyền hạn của người dùng đã được cấp không. Dẫu hiệu bất thường trên log là một tài khoản người dùng truy cập vào để xóa dữ liệu hoặc sao chép dữ liệu một các bất thường được ghi trên log. 2 ngày thì được xem log một lần và đươc sao lưu giưới dạng file word Chính sách về những hạn chế cho từng nhóm về người dùng Giới hạn sử dụng với các user là nhân viên phòng ban. Quá trình thao tác trong mạng sẽ được giám sát bởi nhân viên mạng của công ty Mỗi nhân viên sẽ được sử dụng dung lượng cụ thể là 5Gb Khi còn 1Gb sẽ hiện thông báo nhắc nhở và không thể thao tác quá dung lượng đã chia Chính sách về việc sử dụng các ứng dụng trong hệ thống IT có quyền cài đặt tất cả các phần mềm liên quan và cần thiết cho từng nhóm người dùng trong công ty. Nhóm Nhân sự và kế toán được sử dụng chung phần mềm Mycrosoft Office và các phần mềm riêng của từng nhóm. Chính sách về việc sử dụng file Mỗi nhân viên đều được sự dụng 5GB Mỗi người dùng khi đăng nhập vào tài khoản chỉ được phép truy cập vào file của người dùng đó. Tất cả các người dùng đều phải mã hóa file của mình nhằm tính bảo mật cao Nhóm Kê toán cần kiểm soát kỹ về dữ liệu Chính sách về việc đăng ký Khi có 1 người dùng mới thì được Nhân viên IT cấp tài khoản Người dùng và phân quyền nhóm cho người dùng đó. Và sẽ được cấp các thiết bị phù hợp với công việc của người dùng đó Khi có một thiết bị mới sẽ được nhân viên IT triển khai và cài đặt phù hợp cho thiết bị đó. Khi có người dùng rời khỏi công ty thì tất cả các thông tin của người dùng đó sẽ bị xõa khỏi hệ thống Người dùng trong công ty. Ta có thêm một server dự phòng nhằm chánh mất mát do thiên tai hoặc bị hư hỏng thiết bị. Quản lý các bản vá đối với các phần mềm Vai trò và tầm quan trọng của bản vã lỗi Thông tin và dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như sự phát triển của doanh nghiệp. Hiện nay, các hệ thống thông tin ngày càng được mở rộng và phức tạp, kèm Theo đó cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ không lường trước được. Do đó, việc bảo mật những thông tin và dữ liệu này là hết sức cần thiết. Một trong những phương pháp quan trọng để bảo mật thông tin và dữ liệu là cập nhật thường xuyên các bản vá lỗi hệ điều hành Windows, các phần mềm của Microsoft trên các máy tính cá nhân (Personnal Computer - PC) và máy chủ (Server) tại Cơ quan Tổng Công ty. Sử dụng phần mềm theo dõi, phát hiện và cài đặt các bản vá cài đặt bảo mật phần mềm PSI Điền thông tin để tải phần mềm về máy tính Tiến hành cài phần mềm Nhẫn Finish để kết thúc việc cài đặt Tiến hành vã lỗi Quá trình tìm kiếm và vá lỗi Kết quả hướng dẫn cài đặt và sử dụng Wsus Cài đặt Microsoft Report Viewer Redistributable 2008 Nhẫn Finish để hoàn tất việc cài đặt Cài đặt IIS và các thành phần yêu cầu cho WSUS Phần Select Role Services ta chọn các mục sau: ASP.NET, Synamic Content Compression, Basic Authentication, Windows Authentication, IIS6 Management Compatibility rồi nhẫn Next để tiếp tục Chọn Instal để quá trình cài đặt được thực hiện Chọn Close để hoàn tất Cài đặt Wsus Click đúp chuột vào exe của phần mềm Wsus rồi chọn Next Chọn vị trí lưu cấu hình Wsus Chọn vị trí lưu Database cho Wsus Chọn Next và tiếp tục Quá trình cài đang được thực hiện Nhấn Finish để hoàn thành việc cài đặt Wsus Chờ 10 đến 20 giây thì màn hình Windows Server Update Services Configuration Wizard xuất hiện Nhẫn Next để tiếp tục Nhẫn Start Connecting để đảm bảo rằng việc cài đặt Wsus được kết nối với Internet Tiếp theo ta chọn ngôn ngữ Chọn các sản phẩm cần cập nhật Chọn danh mục các nhóm update cần download Chọn chế độ thủ công Chọn Finish để chạy Sau khi cấu hình xong giao diện Wsus console xuất hiện Phát hiện và khắc phục sự cố bảo mật Hướng dẫn và cài đặt Microsoft Baseline Security Analyzer Cài đặt Giao diện sau khi đăng ký thành công Hướng dẫn quét máy tính Nhập tên máy hoặc địa chỉ IP Điều khiển các luồng giao thông đến mạng Tầm quan trọng của tường lửa Một tường lửa Internet có thể giúp ngăn chặn người ngoài trên Internet không xâm nhập được vào máy tính của bạn. Tường lửa có hai loại, phần mềm hoặc phần cứng, có tác dụng như một biên giới bảo vệ và lọc những kẻ xâm nhập không mong muốn trên Internet Một tường lửa có thể lọc các lưu lượng Internet nguy hiểm như hacker, các loại sâu, và một số loại virus trước khi chúng có thể gây ra trục trặc trên hệ thống của bạn. Ngoài ra, tưởng lửa có thể giúp cho máy tính của bạn tránh tham gia các cuộc tấn công vào các máy tính khác mà bạn không hay biết. Việc sử dụng một tường lửa là cực kỳ quan trọng nếu máy tính của bạn luôn kết nối Internet Hướng dẫn dùng tườn lửa Dùng firewall để chạn website Ta vào windows Firevall chọn Advanced settings Tiếp theo ta Clik chuột phải vào Outbound Rules rồi chọn New Rule Chọn Custom rồi tiếp tục next Kết quả Tìm hiểu về TMG xây dựng sơ đồ mạng Cấu hình máy DC Cài đặt đỉa chị IP Lên domain cho máy DC Cấu hình máy TMG Cài đặt IP cho Card InTernal Cài đặt IP cho Card ExTernal Join domain từ máy TMG qua máy DC Cấu hình máy Client Cài đặt IP Join Domain Cho máy client Cài đặt TMG 2010 Chọn vị trí lưu Quá trình cài đặt đang chạy Kết quả sau khi cài đặt thành công Cài Preparation Tool Quá trình cài đặt Preparation Tool đang được tiến hành Cài đặt thành công Cài Wizard Quá trình cài đặt Wizard đang được tiến hành Add Netword Quá trình cài đặt đang được tiến hành Thiết lập cấu hình mạng: Khi hệ thống khởi động xong, vào All Programe mở TMG 2010 lên.  Trước khi sử dụng, bạn sẽ phải chọn kiểu mạng cho hệ thống. Click Configure network settings. Chọn card mạng sẽ kết nối với Internet.  Ở dây là card External. Click Next Tiếp theo chọn Card mạng Internal rồi Next tiếp Tiếp tục ta cấu hình Configure system settings Tiếp tục ta cài Define deployment options Click chọn update hoặc không Cài đặt hoàn tất Quá trình cài đặt Forefront Threat Management Gateway hoàn tất, dưới là giao diện quản trị Forefront TMG. Dùng các phần mềm diệt virut Khái niệm Virus máy tính (thường được người sử dụng gọi tắt là virus hay vi-rút) là những chương trình hay đoạn mã được thiết kế để tự nhân bản và sao chép chính nó vào các đối tượng lây nhiễm khác (file, ổ đĩa, máy tính, ...) Đa phần virus hướng đến việc lấy cắp các thông tin cá nhân nhạy cảm (các mã số thẻ tín dụng) mở cửa sau cho tin tặc đột nhập chiếm quyền điều khiển hoặc các hành động khác nhằm có lợi cho người phát tán virus. Hướng dẫn dùng phần mềm BeeDoctor Cài đặt Sau khi cài đặt thành công mở BeeDoctor lên có giao diện như sau Quét dọn bộ nhớ Tối ưu hóa bộ nhớ Có thể gớ một số phần mêm không cần thiết bằng Beedoctor Kiểm tra lỗi phần mềm Diệt virut Hướng dẫn sử dụng phần mềm Antivirus Tải phần mềm về máy Chảy Antivirus Giao diện của Antivirus Quét đọc các phần mềm Kết quả sau khi quét Định nghĩa mạng lan, đảm bảo cho mạng riêng ảo Mạng cục bộ LAN LAN là viết tắt của Local Area Network là mạng cục bộ dùng để kết nối các máy tính với nhau trong 1 khu vực  Kết nối được thực hiện thông qua môi trường truyền thông tốc độ cao như dây cáp  Các LAN cũng có thể kết nối với nhau thành WAN  LAN thường bao gồm một máy chủ (server , host) còn gọi là máy phúc vụ  Máy chủ thường là máy có bộ xử lý (CPU) tốc độ cao, bộ nhớ (RAM) và đĩa cứng (HD) lớn Mạng riêng ảo (VPN) Về cơ bản, VPN là một mạng riêng sử dụng hệ thống mạng công cộng (thường là Internet) để kết nối các địa điểm hoặc người sử dụng từ xa với một mạng LAN ở trụ sở trung tâm. Thay vì dùng kết nối thật khá phức tạp như đường dây thuê bao số, VPN tạo ra các liên kết ảo được truyền qua Internet giữa mạng riêng của một tổ chức với địa điểm hoặc người sử dụng ở xa. Mô hình bảo mật mạng lan Phát hiện làm giảm và ngăn chặn các vụ tấn công Kiến thức nhu cầu trao đổi dữ liệu qua hệ thống mạng máy tính trở thành vô cùng quan trọng trong mọi hoạt động của xã hội. Vấn đề bảo đảm an ninh, an toàn cho thông tin trên mạng ngày càng là mối quan tâm hàng đầu của các công ty, các tổ chức, các nhà cung cấp dịch vụ. Cùng với thời gian, các kỹ thuật tấn công ngày càng tinh vi hơn khiến các hệ thống an ninh mạng trở nên mất hiệu qủa. Các hệ thống an ninh mạng truyền thống thuần túy dựa trên các tường lửa nhằm kiểm soát luồng thông tin ra vào hệ thống mạng một cách cứng nhắc dựa trên các luật bảo vệ cố định. Với kiểu phòng thủ này, các hệ thống an ninh sẽ bất lực trước kỹ thuật tấn công mới, đặc biệt là các cuộc tấn công nhằm vào điểm yếu của hệ thống. Tìm hiệu về Laneye Network Intrusion Detection And Prevention Software Cài đặt Lên mạng tại phần mềm về Tải về và cài đặt Nhẫn Finish để kết thúc cài đặt Hướng dẫn tìm hiểu Giao diện sau khi chạy Tạo một Network mới Activate thành công ta sẽ thấy Huấn luyện các thành viên sự dụng mạng Khái niệm Đa số mọi hoạt động của các nhân viên trong doanh nghiệp đều sử dụng máy tính và mạng Internet. Nên việc bản mật các thông tin và dữ liệu của công ty là hàng đầu. nên việc các nhân viên trong công ty hiệu biết về máy tính và mạng là một lợi thế rất quan trọng trong việc bảo mật các dữ liệu của công ty. Đảm bảo an toàn bảo mật cho doanh nghiệp Kiến thức Tùy từng vai trò vị trí của nhân viên trong doanh nghiệp mà ta thực hiện bảo mật theo từng vai tro trong doanh nghiệp đó. Nhân viêt IT bảo mật các tài khoản tất cả các người dùng trong công ty Các nhân viên thuộc phòng bang các phòng bang khác có nhiêm vụ bảo mật các dữ liệu liên quan đến phòng ban Tìm hiểu về Trend Micro Data Loss Prevention Tài về và cài đặt Lên mạng tìm và tải về Thực hiện kiểm toán định kỳ Hướng dẫn dùng Microsoft Windows Event Vienwer Trước tiên Ta thực hiện update windows Tìm đến windows defeden Tìm đến phần computer management Chọn Event Vienwer/Vindows Logs/System Thông tin trong hình cho biết bản cập nhật đã được cài đặt thành công
Luận văn liên quan