Báo cáo Đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng Mở rộng Nghĩa trang Từ Thiện, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng, Tp Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ, đô thị loại 1 trực thuộc trung ương đang bước vào thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá với tốc độ đô thị hoá ngày càng nhanh. Hiện nay, với quy mô của các khu vực của nghĩa trang hiện hữu đã không thể đáp ứng nhu cầu chôn cất, mai táng, cải táng cho người dân trong thành phố. Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện các dự án quy hoạch Quận Cái Răng và khu đô thị mới phía Nam sông Cần Thơ, trên hiện trạng của các khu đất quy hoạch hiện hữu một số các khu mộ. Để việc triển khai các dự án được thuận lợi, nhu cầu bức xúc đặt ra là cần bố trí một khu vực nghĩa trang tập trung để thực hiện việc di dời, cải táng các khu mộ nằm rải rác trên các khu đất quy hoạch trong thành phố. Do đó, việc quy hoạch mở rộng Nghĩa trang Từ Thiện là hết sức cần thiết và cấp bách. Cùng với sự ra đời của dự án, trong quá trình xây dựng và đi vào hoạt động Dự án mở rộng Nghĩa trang Từ Thiện lại tác động không nhỏ đến tài nguyên môi trường và đời sống của người dân xung quanh. Nếu chúng ta không có biện pháp để khắc phục vấn đề đó thì các các tác động không mong muốn này sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Trước tình hình đó, nhằm ngăn chặn và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư, các cơ sở công nghiệp là một trong những công cụ hữu hiệu giúp cho các nhà quản lý, các chủ doanh nghiệp nắm rõ các nguồn ô nhiễm và các biện pháp xử lý có hiệu quả. Điều này chứng tỏ rằng công tác đánh giá tác động môi trường có tầm quan trọng to lớn nhằm làm rõ các mặt có lợi và có hại của dự án. Từ đó, thiết lập và đề xuất các biện pháp kỹ thuật cũng như quản lý nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực, đồng thời khuyến khích các tác động tích cực. Hiểu được tầm quan trọng của công tác đánh giá tác động môi trường, Công ty Công Trình Đô Thị Thành phố Cần Thơ tiến hành lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Trong báo cáo này, Công ty phân tích toàn bộ các tác động mà dự án có khả năng gây ô nhiễm môi trường, mức độ ô nhiễm, các biện pháp kỹ thuật để quản lý, giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm.

doc52 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 07/06/2013 | Lượt xem: 4540 | Lượt tải: 33download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng Mở rộng Nghĩa trang Từ Thiện, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng, Tp Cần Thơ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan