Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án Xây dựng công trình khai thác lộ thiên mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại Om Làng, xã Cao D

Đất nước ta đang tiến bước trên con đường hội nhập kinh tếvới các nước trong khu vực và toàn cầu. Các công trình xây dựng cơsởhạtầng, cầu đường, các khu công nghiệp, chung cưngày càng phát triển mạnh mẽ. Yêu cầu vềchất lượng đá làm vật liệu xây dựng thông thường ngày càng đòi hỏi có chất lượng cao, đáp ứng cho yêu cầu chất lượng của các công trình. Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường ngày càng được sửdụng nhiều, do đặc điểm vềtính chất cơlý và sựbền vững với môi trường tựnhiên. Nhu cầu về đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường ngày càng được ưa chuộng, thịtrường đá vôi cho xây dựng ngày càng tăng trong các năm gần đây. Trước tình hình đó, việc khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại Om Làng (KV 4), xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình là hết sức cần thiết. Dựán “Xây dựng công trình khai thác lộthiên mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại om làng (KV4)”, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình là một dựán xây mới và do Uỷban nhân dân tỉnh Hoà Bình phê duyệt, cấp phép. Khi dự án đi vào hoạt động không chỉtạo công ăn việc làm cho nhân dân địa phương trong vùng, mà còn đóng góp vào sựphát triển kinh tếxã hội trong khu vực nói riêng và tỉnh Hoà Bình nói chung. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích đem lại còn có mặt hạn chếdo các hoạt động khai thác có tác động tiêu cực đến môi trường xung quanh như: Các tác động tiêu cực chủyếu do các hoạt động của dựán trong giai đoạn thi công xây dựng và khi đi vào hoạt động là: - Tác động đến môi trường kinh tếxã hội do vấn đềgiải phóng mặt bằng, thay đổi, chuyển đổi mục đích sửdụng đất, và ảnh hưởng đối với dân cưbịgiải phóng. - Tác động đến chất lượng môi trường nước do việc phát sinh nước thải sinh hoạt của công nhân trong quá trình thi công và nước mưa chảy tràn kéo theo nhiều chất ô nhiễm trên bềmặt. - Tác động đến môi trường không khí do hoạt động của các phương tiện giao thông vận tải cũng nhưcác thiết bịthi công cơgiới khác tạo ra rất nhiều bụi, khói thải độc hại và tiếng ồn trong quá trình thi công cũng nhưkhi công trình đi vào hoạt động. - Tác động đến hệsinh thái do việc thay đổi mục đích sửdụng đất dẫn đến mất toàn bộthảm thực vật cũng nhưcác sinh vật trong diện tích công trình. - Tác động đến sức khoẻngười dân khu vực do môi trường xung quanh bịô nhiễm. MTX.VN BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Dựán: Xây dựng công trình khai thác lộthiên mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại Om Làng, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình CÔNG TY CỔPHẦN ĐẦU TƯVÀ PHÁT TRIỂN HẠTẦNG THIÊN HÀ 2 - Ngoài ra, còn có thểcó các tác động xấu tới tình hình trật tựtrịan, văn hoá xã hội tại khu vực. Đểkhai thác một cách an toàn hiệu quả, tận thu tối đa tài nguyên, bảo vệmôi trường sinh thái việc lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho dựán đầu tưkhai thác lộthiên mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại Om Làng (KV 4), xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình là hết sức cần thiết. Với với mục đích chỉrõ các tác động của dựán đến môi trường trong các quá trình của khai thác mỏ đểtừ đó đềra những biện pháp khắc phục, giảm thiểu những tác động có hại đến môi trường một cách hữu hiệu. Báo cáo ĐTM là cơsởpháp lý giúp cho các cơquan chức năng trong việc giám sát và quản lý hoạt động của mỏ, đồng thời cung cấp các sốliệu thích hợp phục vụ chương trình bảo vệmôi trường

pdf124 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 07/06/2013 | Lượt xem: 2677 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án Xây dựng công trình khai thác lộ thiên mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại Om Làng, xã Cao D, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfDTM- Om lang - Chinh sua tham dinh.pdf
  • dwgBV 22 - Hoan nguyen MT KV4.dwg
  • dwgTong MB - DTM.dwg
  • pdfvi tri du an - Om Lang.pdf
  • dwgVi tri giam sat - DTM.dwg
  • dwgVi tri lay mau - DTM.dwg
Luận văn liên quan