Báo cáo Đánh giá tác động môi trường nhà máy thuộc da quy mô nhỏ

Công nghiệp thuộc da là công nghiệp lâu đờivà có khắp nơi trên thế giới. Nguyên liệu chính là da động vật và các hoáchất cần thiết cho các công đoạn sản xuất. Sản phẩm của ngành côngnghiệp này là da thuộc. Trong thuộc da, người ta dùng phương pháp hoá học để khử lớp ngoài và lớp trong. Lớp giữa Corium chính là lớp dathật. Da sống động vật thường gồm 3 lớp: - Lớp ngoài: lớp biểu bì Epidermis ( có chứa lông ). - Lớp giữa Corium ( Keration ) - lớp mô mạch liên kết. Lớp này có chứa collagen, protein và Elastin. - Lớp trong Cubcutis ( lớp dưới da ) là lớp thịtvà lớp mỡ. Nhu cầu nước 80-100 m 3 / tấn da tươi.

pdf49 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 06/06/2013 | Lượt xem: 2803 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Đánh giá tác động môi trường nhà máy thuộc da quy mô nhỏ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên