Báo cáo Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức cấp cơ sở (xã, thị trấn) của huyện nho quan, tỉnh Ninh Bình

Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc ta, đội ngũ những người cốt cán, cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng. Vai trò to lớn đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Cán bộ là gốc của mọi vấn đề, gốc có tốt thì ngọn mới tốt”. Nghị quyết Ban chấp hành Trung ương lần thứ 3 khóa VIII cũng đã nêu “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng”. Thực vậy, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước nói chung, của hệ thống các tổ chức nói riêng suy cho cùng được quyết định bởi năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ. Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước như hiện nay, để phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ đòi hỏi chính quyền các cấp phải thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức để họ thực thi tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao. Thực tế đã chứng minh nơi nào cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có năng lực, phẩm chất đạo đức thì nơi đó công việc vận hành rất trôi chảy, thông suốt. Xã, phường, thị trấn là đơn vị hành chính cấp cơ sở, nơi thực hiện trực tiếp và cụ thể các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Vì vậy, việc quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở xã, phường, thị trấn có đủ phẩm chất, năng lực là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa hết sức quan trọng cả trước mắt cũng như lâu dài trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Trong tình hình hiện nay, nước ta đang thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, sự hội nhập với kinh tế quốc tế khi Việt Nam trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), đòi hỏi người cán bộ cấp xã phải đổi mới tư duy, đổi mới phong cách lãnh đạo quản lý, phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, sống và học tập theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Một trong những giải pháp đó là tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở. Chính vì vậy, nhân đợt thực tập tại phòng Nội vụ UBND huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình để tìm hiểu rõ hơn về công tác đào tạo, bồi dưỡng CB,CC cấp cơ sở của huyện Nho Quan, em chọn đề tài Báo cáo thực tập “ Đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp cơ sở (xã, thị trấn) của huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình”

doc59 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 13/09/2014 | Lượt xem: 5649 | Lượt tải: 58download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức cấp cơ sở (xã, thị trấn) của huyện nho quan, tỉnh Ninh Bình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ‏٭٭٭ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Đề tài: ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC CẤP CƠ SỞ (XÃ, THỊ TRẤN) CỦA HUYỆN NHO QUAN, TỈNH NINH BÌNH Họ và tên: NGUYỄN THỊ HỒNG HIỆP ( 30/12/1992 ) Lớp: Hành Chính Học_KH11 Địa điểm thực tập: Phòng Nội vụ UBND huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình Thời gian thực tập: Từ ngày 9/03 đến ngày 4/5/2014 Giảng viên hướng dẫn: TS.ĐINH THỊ CẨM LÊ Niên khóa: 2010 – 2014 Hà Nội, năm 2014 MỤC LỤC Lời cảm ơn Danh mục chữ viết tắt Phần Một: Báo cáo quá trình thực tập 1.Kế hoạch thực tập 2.Nhật ký thực tập 3.Kết quả đạt được Phần Hai: Báo cáo chuyên đề thực tập Phần mở đầu Lý do chọn đề tài Mục đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu Kết cấu của chuyên đề Báo cáo Phần nội dung Chương 1: Những vấn đề cơ bản Tổng quan về huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 1.Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội, cơ cấu tổ chức 2.Khái quát về tình hình đội ngũ CBCC cấp cơ sở (xã, thị trấn) của huyện Nho Quan Lý luận chung về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp cơ sở 1.Khái quát về đào tạo, bồi dưỡng CBCC trong cơ quan HCNN 1.1.Các khái niệm cơ bản ( CBCC, ĐTBD) 1.2.Vai trò ( CBCC, ĐTBD ) 2.Mục tiêu, đối tượng, nội dung của đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp cơ sở 3.Các tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp cơ sở 4.Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp cơ sở 5. Quy trình đào tạo, bồi dưỡng CBCC: Chương 2: Công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp cơ sở (xã, thị trấn) của huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 1.Sự cần thiết của công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp cơ sở (xã, thị trấn) của huyện Nho Quan 2.Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp cơ sở (xã, thị trấn) trên địa bàn huyện Nho Quan 2.1.Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp cơ sở của huyện Nho Quan 2.2.Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp cơ sở của huyện Nho Quan 2.3.Việc tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp cơ sở của huyện Nho Quan 3. Đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp cơ sở của huyện Nho Quan 3.1. Những mặt đạt được 3.2. Những tồn tại, hạn chế 3.3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế Chương 3: Một số kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp cơ sở (xã, thị trấn) trên địa bàn huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo Trang 3 4 5 5 6 8 9 10 10 11 12 13 13 13 13 16 21 21 21 24 27 28 31 35 39 39 41 41 43 45 48 48 50 50 52 56 58 LỜI CẢM ƠN Sau hai tháng thực tập tại phòng Nội vụ UBND huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, với sự giúp đỡ của các bác,các cô chú trong phòng Nội vụ cùng sự chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo, em đã hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp một cách tốt đẹp. Bốn năm học tập tại Học viện Hành Chính, em đã được thày cô giáo truyền đạt những kiến thức lý luận cơ bản về ngành Hành chính học nhưng chưa có điều kiện va chạm thực tiễn. Nhân đợt thực tập do Học viện tổ chức, em được phòng Nội vụ UBND huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình tiếp nhận về thực tập, những lý luận được học tại trường hôm nay được đem ra thực hành soi chiếu và áp dụng trong thực tiễn hàng ngày để làm việc, tiếp cận công việc hàng ngày như cán bộ công chức. Em đã quan sát và học hỏi được nhiều điều về công việc, kỹ năng nghiệp vụ hành chính cũng như trách nhiệm trong công việc, tác phong, thái độ ứng xử làm việc nơi công sở, vững vàng, tự tin với nghề nghiệp mình đã chọn. Qua bài Báo cáo này, em xin gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất đến các bác, các cô chú, anh chị công tác trong phòng Nội vụ UBND huyện Nho Quan cùng các thày cô giáo Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính. Đặc biệt là cô giáo TS. Đinh Thị Cẩm Lê đã trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo tận tình cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ em hoàn thành bài báo cáo này! “ Đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp cơ sở (xã, thị trấn) của huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình ” là một đề tài mang tính gắn liền lý luận và thực tiễn. Do trình độ hiểu biết còn hạn chế, thời gian nghiên cứu có giới hạn vì vậy bài báo cáo không tránh khỏi các thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến quý báu từ phía thày cô giáo và các bạn. Xin chân thành cảm ơn! DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Hội đồng nhân dân: HĐND Uỷ ban nhân dân: UBND Cán bộ, công chức: CBCC Đào tạo, bồi dưỡng: ĐTBD Hành chính Nhà nước: HCNN Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa: CNH- HĐH Cải cách hành chính: CCHC Ban chấp hành: BCH Trung ương: TW Cao đẳng, Đại học: CĐ,ĐH Trung học phổ thông: THPT Trung học cơ sở: THCS Phần Một: BÁO CÁO QUÁ TRÌNH THỰC TẬP 1.Kế hoạch thực tập Thời gian thực tập 02 tháng: Từ ngày 9/03/2014 đến ngày 4/5/2014 Địa điểm thực tập: Phòng Nội vụ UBND huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình Thời gian Nội dung công việc Tuần 1 (9/03 - 14/03/2014) -Đến UBND huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình nhận phòng thực tập -Trình lãnh đạo kế hoạch thực tập -Làm quen, giới thiệu bản thân với các cán bộ, công chức tại nơi thực tập -Học tập quy chế của cơ quan -Chọn đề tài Báo cáo thực tậpp Tuần 2 (17/03 - 21/03/2014) -Tìm hiểu cơ quan thực tập ( cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ ) -Thu thập tài liệu -Chuẩn bị tài liệu để làm đề cương sơ lược -Làm các công việc được giao trong phòng Tuần 3 (24/03 - 28/03/2014) -Đến cơ quan thực tập tìm và đọc tài liệu -Triển khai đề tài Báo cáo thực tập -Nhận nhiệm vụ làm việc trong phòng -Nộp đề cương sơ lược cho giảng viên hướng dẫn Tuần 4 (31/03 - 4/4/2014) -Đến cơ quan thực tập tìm và đọc tài liệu -Quan sát, học hỏi công việc trong phòng, làm tốt những công việc được giao -Bắt tay vào làm báo cáo thực tập -Trao đổi với cán bộ trong phòng về kiến thức chuyên môn liên quan đến bài Báo cáo thực tập Tuần 5 (7/4 - 11/4/2014) -Tiếp tục viết báo cáo thực tập -Tìm hiểu thực trạng CB,CC -Làm các công việc được giao tại cơ quan Tuần 6 (14/4 - 18/4/2014) -Hoàn thiện Báo cáo thực tập -Xin ý kiến đóng góp của các cán bộ trong phòng về đề tài báo cáo, chỉnh sửa nếu có thiếu xót -Xin ý kiến của giảng viên hướng dẫn -Làm các công việc được giao tại cơ quan Tuần 7 (21/4 - 25/4/2014) -Chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo thực tập -Trình giảng viên hướng dẫn, xin ý kiến để hoàn chỉnh báo cáo Tuần 8 (28/4 - 4/4/2014) -Hoàn chỉnh Báo cáo thực tập -Xin đánh giá nhận xét của lãnh đạo phòng Nội vụ về quá trình thực tập -Cảm ơn cán bộ, công chức tại đơn vị thực tập -Nộp Báo cáo thực tập -Kết thúc đợt thực tập 2.Nhật ký thực tập Thời gian Những việc đã làm Tuần 1 (9/03 - 14/03/2014) -Sáng 10/03 đến phòng Nội vụ UBND huyện Nho Quan gặp mặt lãnh đạo phòng và các cán bộ, công chức trong phòng -Tìm hiểu văn bản quy định chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức cũng như nội quy làm việc của phòng Nội vụ UBND huyện Nho Quan -Sắp xếp văn bản, tài liệu theo sự phân công của cán bộ trong phòng Tuần 2 (17/03 - 21/03/2014) -Tham gia công tác chuẩn bị cho Hội nghị của phòng -Đóng dấu văn bản, photo tài liệu, văn bản cho phòng -Nhận công văn đến, vào sổ lưu trữ, phân loại, sắp xếp công văn -Viết đề cương sơ lược gửi giảng viên hướng dẫn Tuần 3 (24/03 - 28/03/2014) -Nộp đề cương sơ lược cho giảng viên hướng dẫn và chỉnh sửa -Tìm và thu thập tài liệu liên quan đến đề tài báo cáo thực tập -Đánh máy văn bản cho phòng -Tiếp nhận công văn đến, vào sổ lưu trữ, trình các lãnh đạo Tuần 4 (31/03 - 4/4/2014) -Bắt tay vào làm đề tài báo cáo thực tập -Trực phòng ( phòng đi thực tế các xã ), quản lý con dấu -Tìm và thu thập tài liệu chuẩn bị cho viết báo cáo Tuần 5 (7/4 - 11/4/2014) -Tiếp tục viết báo cáo thực tập -Vào sổ công văn đi, đến -Photo văn bản, đóng dấu Tuần 6 (14/4 - 18/4/2014) -Hoàn thiện Báo cáo thực tập -Cùng với phòng làm công tác tuyển dụng viên chức cho sự nghiệp giáo dục -Xin ý kiến của giảng viên hướng dẫn -Xin ý kiến đóng góp của cán bộ trong phòng về đề tài báo cáo -Đánh máy và in văn bản Tuần 7 (21/4 - 25/4/2014) -Chỉnh sửa và hoàn thiện Báo cáo thực tập -Trình giảng viên hướng dẫn, xin ý kiến để hoàn chỉnh Báo cáo thực tập -Đánh máy văn bản cho phòng -Vào sổ công văn đi, đến Tuần 8 (28/4 - 4/4/2014) -Hoàn chỉnh Báo cáo thực tập -Xin đánh giá, nhận xét của lãnh đạo phòng Nội vụ -Cảm ơn cán bộ, công chức tại phòng Nội vụ -Nộp Báo cáo thực tập -Kết thúc đợt thực tập 3. Kết quả đạt được - Trong quá trình thực tập tại phòng Nội vụ UBND huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, cộng với sự giúp đỡ tận tình của các bác, các chú trong phòng Nội vụ, em đã tìm hiểu rõ hơn về cơ quan hành chính Nhà nước nói chung, phòng Nội vụ nói riêng, nắm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ cũng như mối liên hệ công tác giữa các phòng ban. - Được vận dụng những kiến thức đã học vào trong công việc thực tế như: công tác soạn thảo văn bản, công tác văn phòng,…Từ đó giúp em củng cố và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ về hành chính. - Được làm quen với môi trường công sở, rèn luyện tác phong cũng như kỷ luật trong công việc, tăng khả năng giao tiếp trong cuộc sống. - Tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. - Thu thập tài liệu, hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp theo đúng như kế hoạch đã đặt ra. Phần Hai: BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP ĐỀ TÀI: ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC CẤP CƠ SỞ (XÃ, THỊ TRẤN) CỦA HUYỆN NHO QUAN, TỈNH NINH BÌNH PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lý do chọn đề tài Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc ta, đội ngũ những người cốt cán, cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng. Vai trò to lớn đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Cán bộ là gốc của mọi vấn đề, gốc có tốt thì ngọn mới tốt”. Nghị quyết Ban chấp hành Trung ương lần thứ 3 khóa VIII cũng đã nêu “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng”. Thực vậy, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước nói chung, của hệ thống các tổ chức nói riêng suy cho cùng được quyết định bởi năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ. Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước như hiện nay, để phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ đòi hỏi chính quyền các cấp phải thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức để họ thực thi tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao. Thực tế đã chứng minh nơi nào cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có năng lực, phẩm chất đạo đức thì nơi đó công việc vận hành rất trôi chảy, thông suốt. Xã, phường, thị trấn là đơn vị hành chính cấp cơ sở, nơi thực hiện trực tiếp và cụ thể các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Vì vậy, việc quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở xã, phường, thị trấn có đủ phẩm chất, năng lực là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa hết sức quan trọng cả trước mắt cũng như lâu dài trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Trong tình hình hiện nay, nước ta đang thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, sự hội nhập với kinh tế quốc tế khi Việt Nam trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), đòi hỏi người cán bộ cấp xã phải đổi mới tư duy, đổi mới phong cách lãnh đạo quản lý, phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, sống và học tập theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Một trong những giải pháp đó là tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở. Chính vì vậy, nhân đợt thực tập tại phòng Nội vụ UBND huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình để tìm hiểu rõ hơn về công tác đào tạo, bồi dưỡng CB,CC cấp cơ sở của huyện Nho Quan, em chọn đề tài Báo cáo thực tập “ Đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp cơ sở (xã, thị trấn) của huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình” 2.Mục đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu 2.1.Mục đích nghiên cứu Mục đích của bài báo cáo này nhằm khảo sát thực tiễn công tác đào tạo, bồi dưỡng CB,CC cấp cơ sở (xã, thị trấn) của huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Từ đó, có thể đưa ra những nhận xét khách quan về công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp cơ sở tại huyện Nho Quan, những mặt đạt được và hạn chế cũng như những nguyên nhân còn tồn tại. Trên cơ sở đó, đưa ra những kiến nghị nhằm nâng cao công tác này tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. 2.2.Nhiệm vụ nghiên cứu - Tập trung tìm hiểu công tác đào tạo, bồi dưỡng CB,CC cấp cơ sở của huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. - Chỉ ra những kết quả đạt được và những mặt còn hạn chế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng CB,CC cấp cơ sở của huyện Nho Quan. - Những kiến nghị, đề xuất để nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp cơ sở trên địa bàn huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. 2.3.Phương pháp nghiên cứu Trong quá trình thực tập, sinh viên nghiên cứu văn bản pháp luật, các tài liệu có liên quan đến nơi thực tập. Thu thập thông tin, thống kê, phân tích và đánh giá số liệu. Thông qua sự hướng dẫn của giáo viên, của cán bộ nơi thực tập kết hợp với quá trình quan sát, thử việc tại cơ quan để bổ sung và nâng cao kiến thức, tích lũy kinh nghiệm và hoàn thành báo cáo thực tập. 3.Kết cấu của chuyên đề báo cáo Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, bài Báo cáo gồm 3 chương: Chương 1: Những vấn đề cơ bản Chương 2: Công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp cơ sở (xã, thị trấn) của huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Chương 3: Một số kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp cơ sở (xã, thị trấn) trên địa bàn huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN Tổng quan về huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình Đặc điểm tự nhiên, kinh tế-xã hội, cơ cấu tổ chức Đặc điểm tự nhiên, kinh tế-xã hội Nho Quan là một huyện miền núi phía Tây Bắc của tỉnh Ninh Bình. Phía Bắc giáp các huyện Yên Thủy và Lạc Thủy tỉnh Hòa Bình, phía Đông giáp các huyện Gia Viễn, Hoa Lư, phía Nam giáp thị xã Tam Điệp, phía Tây giáp huyện Thạch Thành tỉnh Thanh Hoá. Nho Quan có diện tích tự nhiên gần 460 km². Tính đến tháng 12/ 2012 dân số toàn huyện 145.255 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số(chủ yếu là dân tộc Mường) chiếm 15,2%, đồng bào theo đạo thiên chúa giáo là 16,5%. Nho Quan gồm có 27 đơn vị hành chính cơ sở: 01thị trấn và 26 xã. Địa hình huyện Nho Quan chia làm 3 vùng rõ rệt vùng đồi núi, vùng bán sơn địa và vùng chiêm trũng. Hầu hết là đồi núi, bao gồm các xã phía Tây Bắc và Tây Nam và phía Bắc huyện, bên cạnh đó còn có một số xã thuộc bán sơn địa và đồng chiêm trũng. Địa hình thấp dần từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông, độ cao so với mặt nước biển từ  +3 đến +5 độ. Rừng Nho Quan chiếm 20% diện tích tự nhiên, có nhiều cây cối và cầm thú có giá trị. Rừng đồi chạy dài tới 40 km từ Xích Thổ, Thạch Bình đến Sơn Hà, Quảng Lạc. Đặc biệt, Nho Quan có khu rừng nguyên sinh Cúc Phương với các thảm thực vật, động vật khá phong phú. Địa hình và cảnh trí của huyện rất đa dạng, phong phú…núi đá trập trùng, có nhiều hang động nổi tiếng. Thiên nhiên ban tặng cho Nho Quan nguồn tài nguyên thiên nhiên khá phong phú với mỏ đá vôi, đá đôlômít, than bùn, mỏ sét, nước khoáng nóng trữ lượng lớn; rừng nguyên sinh Cúc Phương với diện tích 22.200 ha lưu giữ một hệ sinh thái rừng đa dạng, nhiều động thực vật quý hiếm và những hang động, hồ đập độc đáo chứa đựng tiềm năng phát triển du lịch sinh thái thu hút du khách thập phương đến tham quan, nghỉ dưỡng. Những năm qua, trong bối cảnh nền kinh tế cả nước có nhiều khó khăn, giá cả thị trường tăng cao, thời tiết không thuận lợi, dịch bệnh cúm gia cầm phát sinh, song Đảng bộ và nhân dân trong huyện đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thi đua lao động sản xuất lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước, đã giành được kết quả tương đối toàn diện trên các lĩnh vực: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,15%, Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển ổn định; công tác xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt, cơ sở vật chất kỹ thuật được tăng cường; văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo đạt kết quả tốt, đời sống nhân dân được ổn định; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác quốc phòng được tăng cường. Năm 2012 huyện triển khai thực hiện tốt Nghị quyết TW4, vai trò lãnh đạo của các cấp ủy thể hiện rõ nét, hiệu lực quản lý điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên. Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 150 năm danh xưng Nho Quan và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, một số chỉ tiêu vượt kế hoạch. Về phát triển kinh tế: Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ, giảm dần tỷ trọng Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản. Văn hoá - xã hội : có tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện rõ nét, công tác giảm nghèo đạt kết quả tốt. Văn hoá, thông tin, thể dục thể thao tiếp tục phát triển; thể thao quần chúng phát triển mạnh: Thông tin đại chúng phát triển rộng khắp, nội dung, chương trình và hình thức luôn được đổi mới, góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân. Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tiếp tục phát triển, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có chuyển biến tích cực, một số lễ hội truyền thống và thuần phong, mỹ tục của dân tộc được khôi phục. Đến nay toàn huyện có 84% hộ gia đình văn hoá, 202/286 làng văn hoá, 126 /180 cơ quan, trường học văn hoá; xây dựng 09/27 nhà văn hoá xã, 239/286 nhà văn hoá thôn, bản, tổ dân phố. Một số điểm di tích lịch sử, văn hoá được đầu tư cải tạo nâng cấp. Cơ cấu tổ chức Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Nho Quan gồm 13 cơ quan chuyên môn: 1.Phòng Nội vụ 2.Văn phòng HĐND và UBND 3.Phòng Tài chính – Kế hoạch 4.Phòng Tư pháp 5.Phòng Tài nguyên và Môi trường 6.Phòng Lao động thương binh và Xã hội 7.Phòng Văn hóa và Thông tin 8.Phòng Giáo dục và Đào tạo 9.Phòng Y tế 10.Phòng Thanh tra huyện 11.Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 12.Phòng Công thương 13.Phòng Dân tộc Khái quát về tình hình đội ngũ CB,CC cấp cơ sở (xã, thị trấn) của huyện Nho Quan Huyện Nho Quan có 27 đơn vị hành chính cơ sở ( 26 xã và 01 thị trấn), là một huyện miền núi, là khu căn cứ cách mạng, điều kiện phát triển kinh tế- xã hội có nhiều khó khăn. Xác định rõ vị trí, vai trò cán bộ, công chức cấp xã, trong những năm qua Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đặc biệt quan tâm lãnh đạo chỉ đạo về công tác tổ chức cán bộ từ quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã. Cán bộ chủ chốt cấp xã là những cán bộ chủ chốt của cấp uỷ Đảng, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Công chức chuyên môn cấp xã được UBND tuyển chọn gồm: trưởng công an xã, xã đội trưởng, cán bộ văn phòng, địa chính, tài chính - kế toán, tư pháp - hộ tịch, văn hoá - xã hội. Tổng số cán bộ, công chức xã tính đến năm 2007 ( theo Nghị định 121/2003/ NĐ - CP công chức xã, phường, thị trấn) : 507 người. Trong đó: Cán bộ chuyên trách: 287người (trong đó có 43 cán bộ nữ, 38 cán bộ là người dân tộc, 15 cán bộ theo đạo thiên chúa). Bí thư, phó bí thư đảng uỷ: Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND: Chủ tịch UBND, Phó chủ tịch UBND: Chủ tịch Mặt trận và trưởng các đoàn thể: 48 người 28 người 70 người 135 người Công chức cấp xã: 220 người (trong đó có 31công chức nữ, 32 công chức là người dân tộc, 13 công chức theo đạo thiên chúa). Từ năm 2009, theo Nghị định 92/2009/ NĐ - CP ngày 22/10/2009 quy định về công chức xã, phường, thị trấn, số cán bộ cấp xã cơ bản được chuẩn hóa, số lượng, chất lượng được nâng lên. Tổng số cán bộ, công chức xã tính đến năm 2012: 598 người ( có 555 cán bộ là đảng viên = 92,8 %, 154 cán bộ nữ =25,8%, 76 cán bộ là người dân tộc thiểu số = 12,7%, 31 cán bộ theo đạo thiên chúa giáo = 5,2%). Trong đó: Cán bộ chuyên trách: 292 người ( có 288 cán bộ là đảng viên = 97%, 55 cán bộ nữ =18,5%, 36 cán bộ là người dân tộc thiểu số = 12,1%, 18 cán bộ theo đạo thiên chúa giáo= 6,1%). Bí thư, phó bí thư đảng uỷ: Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND: Chủ tịch UBND, Phó chủ tịch UBND: Chủ tịch Mặt trận và trưởng các đoàn thể: 56 người 54 người ( 07 CTHĐN
Luận văn liên quan