Báo cáo Điều tra cơ bản thực trạng tình hình thực hiện chính sách dân tộc ở ba khu vực- Tây Bắc , Tây Nguyên, Tây Nam Bộ nhằm phát triển bền vững

(Bản scan) Cũng như các khhu vực miền núi và dân tộc khác ở Việt Nam, Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ ( TB, TN, TNB) là địa bàn có vị trí rất quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế- xã hội và an ninh quốc phồng của đất nước. Nếu khu vực miền núi và dân tộc chiếm tới trên 70% diện tích cả nước thì TB, TN, TNB chiếm 3/4 diện tích của khu vực này

pdf318 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 17/04/2013 | Lượt xem: 2035 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Điều tra cơ bản thực trạng tình hình thực hiện chính sách dân tộc ở ba khu vực- Tây Bắc , Tây Nguyên, Tây Nam Bộ nhằm phát triển bền vững, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan