Báo cáo Giám sát môi trường Công ty trách nhiệm hữu hạn Dệt JO MU (Việt Nam)

Công ty TNHH Dệt JO MU (Việt Nam) là công ty có 100% vốn nước ngoài, được thành lập với mục tiêu hoạt động là sản xuất các loại vải jean dùng trong công nghiệp may mặc. Công ty JO MU đã trình nội dung Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường của công ty và đã được Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường số 69/BĐK-TNMT ngày 23 tháng 03 năm 2004. Chấp hành Nghị định số 175/CP ngày 18/10/1994 của Thủ tướng Chính phủ về hướng dẫn thi hành luật Bảo vệ môi trường và thực hiện thông tư 276/TT-MTg ngày 6/3/1997 của Bộ KHCN&MT hướng dẫn về việc kiểm soát ô nhiễm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh sau khi có Quyết định phê chuẩn Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Công ty JO MU đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ Môi trường tiến hành khảo sát, đo đạc thu mẫu giám sát chất lượng nước thải và môi trường không khí. Công ty JO MU xin báo cáo chi tiết về công tác bảo vệ môi trường tại công ty như sau:

doc22 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 08/06/2013 | Lượt xem: 2171 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Giám sát môi trường Công ty trách nhiệm hữu hạn Dệt JO MU (Việt Nam), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan