Báo cáo Hiện trạng môi trường tỉnh Phú Yên năm 2005

Tỉnh Phú Yên đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá VIII tái thành lập kể từ ngày 01/07/1989 trên cơ sở chia tách từ tỉnh Phú Khánh cũ, có kết cấu cơ sở hạ tầng – kỹ thuật và nền kinh tế còn chậmphát triển với cơ cấu kinh tế nông nghiệp chủ đạo và đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, nhằm xây dựng tỉnh Phú Yên nhanh chóng thành tỉnh giàu, mạnh và CNH – HĐH phát triển, UBND tỉnh Phú Yên đã xây dựng “ Quy hoạch tổng thể kinh tế – xã hội tỉnh Phú Yên thời kỳ 1996 – 2010 “ với nội dung cơ bảnlà tiến hành quá trình CNH, HĐH nền kinh tế quá độ và đã được Chính phủ thẩm định, phê duyệt ngày 26/12/1997. Sau gần 10 năm thực hiện “ Quy hoạch tổng thể kinh tế – xã hội tỉnh Phú Yên thời kỳ 1996 – 2010 “ theo quá trình CNH, HĐH quá độ, hiện trạng kinh tế – xã hội tỉnh Phú Yên đã có nhiều thay đổi nhanh chóng theo hướng thiết lập cơ cấu kinh tế công – nông – dịch vụ, thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế – xã hội gắn kết với việc cải thiện không ngừng đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu phát triển kinh tế– xã hội mạnh mẽ, thì quá trình CNH, HĐH nền kinh tế Phú Yên cũng đang gây nên các tác động toàn diện tới điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và môi trường, đồng thời đặt ra những thách thức mới và nhiều vấn đề môi trường cấp bách theo mục tiêu phát triển bền vững. Các tác động tiêu cực do quá trình CNH, HĐH tỉnh Phú Yên đối với điều kiện

pdf182 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 07/06/2013 | Lượt xem: 2080 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Hiện trạng môi trường tỉnh Phú Yên năm 2005, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan