Báo cáo Khảo nghiệm, đánh giá và áp dụng công nghệnhân giống tiên tiến cho việc phát triển các rừng trồng Thông caribê và Thông lai có giá trịkinh tếcao tại Việt Nam

Dựán nhằm xem xét đánh giá lại các khảo nghiệm hiện có và sinh trưởng của một sốloài cây lá kim nhiệt đới ởViệt Nam, đặc biệt là thông caribê và xây dựng thêm các khảo nghiệm mới, sử dụng các vật liệu đã được cải thiện di truyền, bao gồm giống Thông lai. Dựán cũng sẽtăng cường năng lực cho các cơquan nghiên cứu lâm nghiệp Việt nam những vấn đềliên quan đến cải thiện giống Thông và hệthống nhân giống sinh dưỡng thông qua các khoá đào tạo tại Queensland và Việt Nam, xây dựng các vườn vật liệu và vườm ươm trình diễn quy mô nhỏ, và một chuyến tham quan học tập ởAustralia cho các nhà quản lý/nghiên cứu lâm nghiệp ởViệt Nam. Cuối cùng, dựán sẽtạo dựng mối quan tâm cho các nhà trồng rừng quy mô lớn và nhỏbao gồm các cộng đồng dân tộc thiểu số, thông qua việc xây dựng các điểm trồng rừng trình diễn cộng tác ởcác vùng ưu tiên cho việc mởrộng diện tích rừng trồng Thông dưới sựgiúp đỡkỹthuật của các khoá đào tạo. Các mục tiêu và kết quả đạt được trong 2 năm của dựán bao gồm: 1. Phân tích sốliệu của các khảo nghiệm hiện có của Thông caribê (bao gồm cả3 xuất xứkhác nhau và một sốloài thông lai) đểso sánh với các loài thông bản địa ởViệt Nam. 2. Dựán đã tăng cường năng lực trong việc thiết lập và quản lý vườn vật liệu và hệthống vườn ươm phục vụcho nhân giống sinh dưỡng một sốloài thông nhiệt đới thông qua các khoá đào tạo ởQueensland và Vietnam và thông qua việc xây dựng ba vườn vật liệu và vườn ươm trình diễn. 3. Dựán đã tạo được mối quan tâm cho các nhà trồng rừng quy mô lớn và nhỏ(bao gồm cảcác cộng đồng dân tộc thiểu số) đến các loài thông ởViệt Nam, đó là thông caribê và một sốloài thông lai khác thông qua việc thiết lập một mạng lưới các khảo nghiệm di truyển và các mô hình trình diễn trên toàn quốc. Thêm vào đó, mạng lưới khảo nghiệm này sẽtạo ra những cơhội hợp tác trong tương lai giữa các đối tác của dựán trong việc mởrộng và cải thiện giống Thông ởViệt nam.

pdf19 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 11/08/2014 | Lượt xem: 1280 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Khảo nghiệm, đánh giá và áp dụng công nghệnhân giống tiên tiến cho việc phát triển các rừng trồng Thông caribê và Thông lai có giá trịkinh tếcao tại Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ministry of Agriculture & Rural Development _____________________________________________________________________ 033/05 VIE Milestone11: Báo cáo kết thúc dự án Tên dự án Khảo nghiệm, đánh giá và áp dụng công nghệ nhân giống tiên tiến cho việc phát triển các rừng trồng Thông caribê và Thông lai có giá trị kinh tế cao tại Việt Nam Đơn vị thực hiện phía Việt Trung tâm nghiên cứu giống cây rừng, Nam Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Đại diện phía Việt nam Tiến sỹ Hà Huy Thịnh Đơn vị thực hiện phía Tổ chức trồng rừng Bang Queensland (FPQ)- trước thuộc Australia Cục Lâm nghiệp – DPI) Đại diện Ông Ian Last Ngày bắt đầu Tháng 2, 2006 Ngày kết thúc (dự kiến) Tháng 2, 2008 Ngày kết thúc (đã sửa đổi) Tháng 4, 2008 Giai đoạn báo cáo Tháng 2 năm 2006 đến tháng 4 năm 2008 Cán bộ liên lạc Phía Australia: Người đại diện và liên lạc hành chính Tên Mr Ian Last Điện thoại: +61 (0) 7 5482 0891 Chức vụ: Quản lý Fax: +61 (0) 7 5482 3430 Tổ chức Tổ chức trồng rừng bang Queensland Email: ian.last@fpq.qld.gov.au Phía Việt nam: Tên Tiến sỹ Hà Huy Thịnh Điện thoại: Office: (84) 4 8389369 Chức vụ: Giám đốc Fax: (84) 4 836 2280 Tổ chức Trung tâm nghiên cứu giống cây rừng, Email: rcfti@vnn.vn (RCFTI) 1 Mục lục 1. Tóm lược dự án 4 2. Tóm tắt các hoạt động của dự án 4 3. Giới thiệu và bối cảnh 6 4. Tiến độ thực hiện dự án tính đến thời điểm báo cáo 6 4.1. Những điểm đáng lưu ý 6 4.2. Xây dựng năng lực nghiên cứu 7 4.3. Các chương trình đào tạo 7 4.4. Quảng bá 8 4.5. Quản lý dự án 8 5. Báo cáo những vấn đề liên quan 8 5.1. Môi trường 8 5.2. Vấn đề xã hội và giới 8 6. Những vấn đề cần thực hiện 8 6.1. Những khó khăn trở ngại 8 7. Kết luận 9 Phụ lục: Tiến độ dự án gồm mục tiêu dự kiến, kết quả, hoạt động và đầu vào 10 2 1. Tóm lược dự án Dự án nhằm xem xét đánh giá lại các khảo nghiệm hiện có và sinh trưởng của một số loài cây lá kim nhiệt đới ở Việt Nam, đặc biệt là thông caribê và xây dựng thêm các khảo nghiệm mới, sử dụng các vật liệu đã được cải thiện di truyền, bao gồm giống Thông lai. Dự án cũng sẽ tăng cường năng lực cho các cơ quan nghiên cứu lâm nghiệp Việt nam những vấn đề liên quan đến cải thiện giống Thông và hệ thống nhân giống sinh dưỡng thông qua các khoá đào tạo tại Queensland và Việt Nam, xây dựng các vườn vật liệu và vườm ươm trình diễn quy mô nhỏ, và một chuyến tham quan học tập ở Australia cho các nhà quản lý/nghiên cứu lâm nghiệp ở Việt Nam. Cuối cùng, dự án sẽ tạo dựng mối quan tâm cho các nhà trồng rừng quy mô lớn và nhỏ bao gồm các cộng đồng dân tộc thiểu số, thông qua việc xây dựng các điểm trồng rừng trình diễn cộng tác ở các vùng ưu tiên cho việc mở rộng diện tích rừng trồng Thông dưới sự giúp đỡ kỹ thuật của các khoá đào tạo. Các mục tiêu và kết quả đạt được trong 2 năm của dự án bao gồm: 1. Phân tích số liệu của các khảo nghiệm hiện có của Thông caribê (bao gồm cả 3 xuất xứ khác nhau và một số loài thông lai) để so sánh với các loài thông bản địa ở Việt Nam. 2. Dự án đã tăng cường năng lực trong việc thiết lập và quản lý vườn vật liệu và hệ thống vườn ươm phục vụ cho nhân giống sinh dưỡng một số loài thông nhiệt đới thông qua các khoá đào tạo ở Queensland và Vietnam và thông qua việc xây dựng ba vườn vật liệu và vườn ươm trình diễn. 3. Dự án đã tạo được mối quan tâm cho các nhà trồng rừng quy mô lớn và nhỏ (bao gồm cả các cộng đồng dân tộc thiểu số) đến các loài thông ở Việt Nam, đó là thông caribê và một số loài thông lai khác thông qua việc thiết lập một mạng lưới các khảo nghiệm di truyển và các mô hình trình diễn trên toàn quốc. Thêm vào đó, mạng lưới khảo nghiệm này sẽ tạo ra những cơ hội hợp tác trong tương lai giữa các đối tác của dự án trong việc mở rộng và cải thiện giống Thông ở Việt nam. 1. Tóm tắt các hoạt động của dự án Kết quả đạt được từ 3 mục tiêu chính của dự án nhìn chung hoàn toàn phù hợp với logframe của dự án (tham khảo phụ lục A) Mục tiêu 1: Các khảo nghiệm di truyền Một báo cáo về so sánh các khảo nghiệm thông caribê hiện có ở Việt nam đã được hoàn thành dựa trên những số liệu đã có và những số liệu mới thu thập từ 17 khảo nghiệm được thiết lập từ năm 1976 bới Trung tâm nghiên cứu Lâm nghiệp (FRC) - Phú Thọ và Trung tâm nghiên cứu giống cây rừng (RCFTI) - Hà Nội (Tham khảo mốc 8). Các khảo nghiệm được thiết lập tại 4 vùng địa lý sinh thái khác nhau của Việt Nam (khu vực phía Bắc của Việt Nam từ Hà Nội kéo dài đến biên giới Việtnam – Trung Quốc; vùng thấp ở miền Trung Việt Nam; vùng cao nguyên của Việt nam; và vùng thấp ở miền Nam, gần Thành phố Hồ Chí Minh), nơi được đánh giá là vùng phù hợp nhất với các rừng trồng thông. Báo cáo đã chỉ rõ sự vượt trội của Thông caribê so với các loài thông khác (Thông nhựa, Thông đuôi ngựa, thông ba lá…). Báo cáo cũng đã so sánh giữa các xuất xứ khác nhau của loài thông caribê, thông lai và đưa ra những gợi ý về chiến lược cải thiện giống Thông caribê một cách tổng quát hơn. 3 Một hệ thống gồm 8 khảo nghiệm di truyền đã được thiết lập ở miền Bắc, ven biển miền Trung và vùng cao nguyên nhằm so sánh các loài thông caribê (xuất xứ Queensland và Việt Nam) và thông lai (Qld) với các loài thông được trồng ở địa phương (Tham khảo mốc 4) Mục tiêu 2: Kỹ thuật nhân giống sinh dưỡng thông Các khoá đào tạo về xây dựng và quản lý vườn vật liệu và hệ thống vườn ươm để phục vụ nhân giống thông cho các cán bộ chủ chốt của Việt Nam đã diễn ra ở Queensland (Gympie và Toolara Nursery, tháng 5 năm 2006) và ở Việt Nam ( tại Ba Vì và Đà Lạt, tháng 5 năm 2007) Một cuốn sách hướng dẫn kỹ thuật xây dựng vườn vật liệu và vườn ươm để phục vụ nhân giống hom Thông caribe đã được biên soạn, dựa trên những kỹ thuật của Queensland và đã được hiệu chỉnh để phù hợp với điều kiện ở Việt Nam (tham khảo mốc 5) Ba vườn vật liệu và vườn ươm với quy mô trình diễn đã được xây dựng ở Ba Vì (RCFTI), Phù Ninh (FRC) và Đà Lạt (Lâm Đồng FRC), và ban đầu đã sản xuất được một lượng cây hom. Tuy nhiên, vườn vật liệu tại Ba Vì và một phần của vườn vật liệu tại Phù Ninh đã bị chết hàng loạt sau đợt nóng nắng vào tháng 7 năm 2007, mà nguyên nhân được cho là hệ thống rễ bị “đun nóng”. Trong khi đó, tại Đà lạt, vườn vật liệu vẫn rất tốt. (tham khảo mốc 7) Mặc dù có sự thất bại này, nhưng những khoá đào tạo và những kinh nghiệm thực tế thu được ở cả 3 vườn này là rất hữu ích để có thể áp dụng cho những tình huống và các vùng địa lý khác để có thể tiếp tục công việc như một phần của dự án. Hơn nữa, dự án còn cung cấp những thông tin về kỹ thuật ghép, lai giống thông ở Queensland. (tham khảo mốc 10) Mục tiêu 3: Mô hình trình diễn Bốn mô hình trình diễn so sánh các loài thông trồng tại địa phương và thông caribê đã được thiết lập với sự hợp tác của các nhà trồng rừng quy mô lớn, nhỏ, bao gồm cả các cộng đồng dân tộc thiểu số ở vùng cao nguyên. (tham khảo mốc 9). Những mô hình này có diện tích nhỏ, gần giống với khảo nghiệm di truyền, số liệu của chúng sẽ được thu thập và phân tích trong tương lai. Tóm lại, dự án đã đạt được những mục tiêu đã được đặt ra ban đầu, mục tiêu này đã được mô tả trong tên của dự án: Khảo nghiệm, đánh giá và áp dụng công nghệ nhân giống tiên tiến cho việc phát triển các rừng trồng Thông caribê và Thông lai có giá trị kinh tế cao tại Việt Nam Những sản phẩm đầu ra của dự án sẽ là cơ sở hữu ích, giúp các nhà trồng rừng quan tâm đến việc mở rộng trồng rừng thông và nâng cao năng suất ở Việt nam, dựa vào việc cải thiện vật liệu di truyền. 4 2. Giới thiệu và bối cảnh Mục tiêu của dự án, sản phẩm mong đợi, cách tiếp cận và phương pháp như sau: Mục tiêu 1: Xác định được xuất xứ của Thông caribê có năng suất cao nhất, phù hợp nhất để so sánh với các loài thông hiện được trồng, tìm ra loài thông có ưu thế vượt trội. Sản phẩm 1.1: Xem xét đánh giá lại các khảo nghiệm hiện có của các loài thông ở Việt Nam, và các thông tin liên quan khác. Sản phẩm 1.2: Xây dựng các khảo nghiệm di truyền để so sánh với các mô hình hiện có ở các địa phương trên các vùng sinh thái chính ở Việt nam. Sản phẩm 1.3: Xem xét lại các nguồn vật liệu di truyền và các chiến lược cải thiện giống Thông cũng như nguồn vật liệu vốn có của Việt nam, đặc biệt là thông caribê và các loài thông lai. Mục tiêu 2: Cung cấp các khoá đào tạo thực hành cho các cán bộ nghiên cứu lâm nghiệp ở Việt nam để có thể phát triển và xây dựng được hệ thống vườn vật liệu và vườn ươm cho nhân giống hom Thông phù hợp với điều kiện hiện có ở Việt Nam. Sản phẩm 2.1: Đào tạo nhân lực để có thể xây dựng và quản lý được vườn vật liệu, thu hái chồi, và giâm hom tạo cây con. Sản phẩm 2.2: Cuốn sách kỹ thuật vườn ươm phù hợp với điều kiện địa phương với những bản kê các mục cần kiểm tra liên quan. Sản phẩm 2.3: Xây dựng được 3 vườn vật liệu và vườn ươm quy mô trình diễn. Mục tiêu 3: Tạo dựng được mối quan tâm của các chủ sở hữu rừng và các nhà trồng rừng quy mô công nghiệp đối với trồng rừng thông. Sản phẩm 3.1: Xây dựng 2 mô hình trình diễn với quy mô lớn. Sản phẩm 3.2: Đưa người nông dân vào vai trò người quản lý rừng trồng trong sự hợp tác với các cộng đồng dân tộc thiểu số. Cách tiếp cận và phương pháp thực hiện để có thể đạt được các mục tiêu và các sản phẩm đầu ra của dự án bao gồm: • Tổ chức các khoá đào tạo thực hành (ở Queensland và Việt nam), có sự trợ giúp bởi các cuốn sách hướng dẫn kỹ thuật. • Xem xét khả năng phát triển vườn ươm trình diễn cùng các phương pháp mới phù hợp với điều kiện của địa phương. • Tổ chức một chuyến tham quan học tập cho cán bộ nghiên cứu Việt nam có thể tiếp cận với phương pháp mới. • Xem xét và đánh giá lại các khảo nghiệm hiện có ở Việt nam, xây dựng thêm các khảo nghiệm và các mô hình rừng trồng mới. 3. Tiến độ thực hiện dự án 3.1 Những hoạt động nổi bật Tham khảo phụ lục A để biết thêm chi tiết về cấu trúc của dự án Hoạt động chung ƒ Hội nghị bắt đầu dự án tại Hà Nội (15/2/06) với khoảng 20 người tham gia. ƒ Chuyến tham quan học tập tại Australia cho các cán bộ nghiên cứu Việt nam (tháng 6 năm 2006) 5 Mục tiêu 1: ƒ Sản phẩm 1.1: đã hoàn thành. Một cáo cáo có tựa đề: “: Đánh giá lại các mô hình rừng trồng thông caribê và khả năng thích ứng của chúng ở Việt Nam” đã được đệ trình lên ban quản lý dự án CARD (mốc 8) ƒ Sản phẩm 1.2: đã hoàn thành. Đã thiết lập được các khảo nghiệm di truyền ở 8 vùng địa điểm khác nhau. Báo cáo đã được đệ trình lên ban quản lý dự án CARD ( mốc 4) ƒ Sản phẩm 1.3: đã hoàn thành như một phần của mốc 8. Mục tiêu 2: ƒ Sản phẩm 2.1: Đã hoàn thành khoá đào tạo ở Queensland (tháng 5 năm 2006) và ở Việt Nam (tháng 5 năm 2007) ƒ Sản phẩm 2.2: Đã hoàn thành cuốn kỹ thuật vườn ươm (tháng 6- tháng 7 năm 2007), có bản dịch. ƒ Sản phẩm 2.3: Đã hoàn thành việc xây dựng và hoạt động của vườn vật liệu trình diễn tại Ba Vì, Phù Ninh và Đà Lạt, bao gồm một vài khảo nghiệm, tuy nhiên, đợt nắng nóng mạnh vào tháng 7 năm 2007 đã gây ra việc chết hàng loạt cây trong vườn vật liệu ở Ba Vì, và một phần ở Phù Ninh, Phú Thọ Mục tiêu 3: ƒ Sản phẩm 3.1: Đã hoàn thành việc trồng các khảo mô hình trình diễn cho người dân tộc thiểu số ở Dak P’Lao (Dak Lak). Nhóm người dân tộc thiểu số cũng đã quan tâm đến mô hình trình diễn ở Lâm Đồng (xem sản phẩm 3.2). ƒ Sản phẩm 3.2: Đã hoàn thành việc trồng các mô hình trình diễn cho các nhà trồng rừng kinh tế ở Lâm Đồng, Nghệ An và Quảng Trị. 3.2 Xây dựng năng lực nghiên cứu Khả năng xây dựng năng lực nghiên cứu trong suốt thời gian diễn ra dự án bao gồm: • Mở các khoá đào tạo về vườn ươm ở Queensland và Việt Nam ( xem mục 4.3) • Tiếp tục đánh giá năng lực của từng cá nhân. • Một cuốn hướng dẫn kỹ thuật xây dựng vườn vật liệu và vườn ươm phục vụ nhân giống hom thông caribê dựa trên những kỹ thuật của Queensland đã được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế ở Việt Nam. • Kinh nghiệm thực tế thu được trong việc xây dựng và vận hành ở vườn vật liệu và vườn ươm phục vụ cho nhân giống hom ở 3 địa điểm khác nhau ở Việt nam. • Một chuyến tham quan học tập (có kết hợp với dự án CARD về Keo) cho các cán bộ từ các trung tâm nghiên cứu và sản xuất lâm nghiệp Việt Nam • Những bài trình bày về kỹ thuật ghép và lai giống thông được sử dụng trong chương trình cải thiện giống Thông ở Queensland. 3.3 Các chương trình đào tạo Các khoá đào tạo về kỹ thuật vườn ươm đã được tổ chức tại Ba Vì (Hà Tây) và Đà Lạt (Lâm Đồng) vào tháng 5 năm 2007. Chương trình học bao gồm cả lý thuyết và thực hành ở 6 vườn ươm với các vấn đề như: thiết kế, vệ sinh, chuẩn bị hỗn hợp ruột bầu, thiết kế và quản lý vườn vật liệu, thu hoạch chồi, giâm hom, chế độ tưới tiêu và dinh dưỡng, phân loại và đưa ra huấn luyện gây trồng. Phần thực hành còn được bổ sung bởi cuốn hướng dẫn kỹ thuật vườn ươm và các bảng liệt kê các mục cần kiểm tra có liên quan (gồm có bản tiếng Anh và tiếng Việt) 3.4 Quảng bá Có một bài báo được đăng tải trên CARD Newsletter và báo cáo thường niên của FPQ, việc quảng bá các hoạt động và kết quả của dự án còn hạn chế. 3.5 Quản lý dự án Không có vấn đề gì liên quan đến quản lý dự án, các đối tác của dự án đều làm việc tốt, giữ trao đổi thông tin tốt. 4. Báo cáo những vấn đề liên quan 4.1 Môi trường Dự án không gây một tác động nào xấu lên môi trường. 4.2 Giới và các vấn đề xã hội Khoá đào tạo về kỹ thuật vườn ươm ở Việt Nam đã có sự tham gia của cả 2 giới. 5. Những vấn đề cần thực hiện 5.1 Những khó khăn và trở ngại Những khó khăn và trở ngại của dự án được thảo luận dưới đây: ƒ Khảo nghiệm di truyển: Vai trò và trách nhiệm của việc quản lý các khảo nghiệm di truyền đã được trình bày trong báo cáo mốc 4. Việc chăm sóc các khảo nghiệm phải được tiến hành thường xuyên và kéo dài cho đến khi rừng bắt đầu khép tán. Ranh giới của các khảo nghiệm này cần được xác định rõ, việc thu thập số liệu sinh trưởng và viết báo cáo phải được tiếp tục thực hiện bởi các đơn vị có trách nhiệm. ƒ Đánh giá các khảo nghiệm: Đánh giá một cách cụ thể về tình hình sức khoẻ, ảnh hưởng của sâu bệnh của một vài khảo nghiệm như một phần của một dự án CARD khác trong tương lai về sức khoẻ của rừng hoặc một dự án tương tự nào đó, đặc biệt là khi các biện pháp của Queensland chưa được phát triển hoặc lựa chọn sử dụng ở Việt nam trong việc xử lý các vấn đề sâu bệnh nghiêm trọng. ƒ Mô hình trình diễn: Các mô hình trình diễn vẫn còn nhỏ và cần được tiếp tục quan tâm chăm sóc, giữ gìn để đảm bảo sự thành công của mô hình. Các báo cáo định kỳ vẫn được mong đợi. ƒ Thời gian ngoài thực đia: Khi các khảo nghiệm di truyền và mô hình trình diễn đạt 4 năm tuổi và có các sự khác biệt rõ rệt giữa các công thức khác nhau, nên tổ chức một vài ngày thăm thực địa cho các nhà trồng rừng địa phương và các đơn vị quan tâm đến rừng trồng thông. ƒ Quản lý vườn vật liệu: Việc hàng loạt cây trong vườn vật liệu bị chết sau đợt nắng nóng mạnh vào tháng 7 năm 2007 ở cả Ba Vì và Phù Ninh đã làm hạn chế khả năng sản xuất chồi trong tương lai. Các đối tác của dự án đang cân nhắc sẽ thiết lập lại 7 các vườn vật liệu này (có thể thay thế bằng một số xuất xứ thông và thông lai khác) và sẽ tìm cách hạn chế tác hại của nắng nóng. Một số giải pháp đã được trình bày trong báo cáo Mốc 7. Vườn vật liệu tại Đà Lạt vẫn rất tốt. ƒ Thực hành ở vườn ươm: Phải có một chế độ tưới tiêu hợp lý, chế độ che nắng phù hợp khi chồi bắt đầu ra rễ. Điều này đã được nhấn mạnh trong báo cáo trước đó (Mốc 7). Nhà che bóng ở Đà Lạt có thể hơi nhỏ so với lượng chồi có thể thu hái được từ vườn vật liệu ở Đà lạt. Nếu có thể, nên xây dựng một vườn ươm mới với quy mô lớn hơn để có thể sản xuất ra một lượng lớn hom, phục vụ cho trồng rừng. Khu vực vườn ươm và văn phòng ở Dak P’Lao, Dak Lak có thể được sử dụng để mở rộng khu vực trình diễn để có thể phát triển thành vườn vật liệu và vườn ươm cho sản xuất hom Thông caribê trong tương lai. 6. Kết luận Dự án đến này đã hoàn thành, đây sẽ là nền tảng vững chắc để có thể khả năng phát triển nhằm nâng cao sản lượng thông caribê và thông lai ở Việt nam trong tương lai. Đó là: ƒ Khẳng định lại ưu thể vượt trội của thông caribê so với các loài thông truyền thống khác trên nhiều vùng sinh thái khác nhau ở Việt Nam. ƒ Xác định rõ xuất xứ thông và thông lai có khả năng phù hợp nhất với điều kiện trển từng vùng ở Việt Nam; ƒ Xây dựng các khảo nghiệm di truyền mới và các mô hình trình diễn qua nhiều vùng sinh thái khác nhau, sử dung vật liệu tốt nhất để có thể tiếp tục so sanh với các loài thông được trồng ở địa phương; ƒ Giới thiệu kỹ thuật nhân giống mới cho các loài thông ở Việt nam, phù hợp với phương pháp đã được sử dụng ở Queensland, bao gồm xây dựng 3 vườn ươm trình diễn và một cuốn hướng dẫn kỹ thuật chi tiết. ƒ Tăng cường năng lực nghiên cứu cho hơn 20 cán bộ lâm nghiệp từ nhiều cơ quan nghiên cứu lâm nghiệp, bao gồm cả việc đào tạo chuyên sâu tại Queensland cho 4 cán bộ Việt nam. Nhìn chung, những đề xuất này được đánh giá là có ảnh hưởng lâu dài đến việc trồng rừng thông ở Việt nam trong tương lai, mặc dù có thể cho rằng có nhiều vấn đề khác vượt ra ngoài phạm vi của dự án này cũng cần được đề cập đến. 8 Phụ lục A: Tiến độ dự án gồm mục tiêu dự kiến, kết quả, hoạt động và đầu vào Tên dự án: Khảo nghiệm, đánh giá và áp dụng công nghệ nhân giống tiên tiến cho việc phát triển các rừng trồng Thông caribê và Thông lai có giá trị kinh tế cao tại Việt Nam Đơn vị thực hiện phía Việt Nam: Trung tâm nghiên cứu giống cây rừng, Viện khoa học Lâm nghiệp Việt nam, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đề xuất nghiên cứu Báo cáo hoàn thành Mô tả Thông tin cần có Chỉ số thực hiện Giả định Thông tin được yêu cầu Mục tiêu 1 Xác định lợi ích của các nhà trồng i. Đánh giá lại các 1. Kết quả đánh giá khảo Mục tiêu của dự án và các chỉ số thực hiện (i) và (ii) rừng thông hiện tại và tương lai ở khảo nghiệm nghiệm sẽ được đối chiếu theo đã đạt được. Việt Nam, năng suất cao nhất, giống hiên có đúng khung thời gian dự án. . Trung tâm nghiên cứu giống cây rừng là đơn vị có thích nghi nhất và giống Thông lai, ii. Xây dựng khảo 2. Những lập địa thích hợp sẽ năng lực nghiên cứu đảm bảo sự bền vững lâu dài so sánh với các loài thông đang được nghiệm mới được chọn lựa để trồng các của các kết quả đạt được, bao gồm chăm sóc, đánh trồng hiện tại, tập trung cho các vùng khảo nghiệm mới. giá các khảo nghiệm hiện có và các khảo nghiệm ưu tiên trồng Thông iii. Chiến lược chọn mới xây dựng từ dự án. giống Thông và 3. Hạn chế tối đa những ảnh những tiềm lực hưởng tiêu cực có thể tác động Dự án đã cung cấp thêm các thông tin và lựa chọn để liên quan được đến các khảo nghiệm mới. tăng cường chiến lược chọn giống Thông ở Việt xem xét và tăng Nam và chương trình cải thiện giống. Vấn đề này 4. Nhà khoa học của UQ có cường cần được xem xét một cách chi tiết hơn nữa bởi thể có được đầy đủ thông tin Trung tâm nghiên cứu giống cây rừng. từ các cán bộ nghiên cứu của VN trong và sau chuyến khảo sát hiện trường. Sản phẩm 1.1 Đánh giá lại và báo cáo về tình hình sinh Báo cáo được nộp dúng 1. Các thông tin và các số liệu • Sản phẩm đầu ra đã đạt được (báo cáo điểm mốc trưởng của các loài thông nhiệt đới ở Việt thời hạn (dễ đọc và dễ có sẵn có thể dễ dàng được chỉ 8) Nam, dựa vào các khảo nghiệm hiện có dịch) về các thông tin ra (và được dịch nếu cần thiết) và các thông tin liên quan khác. • Báo cáo này có thể được RCFTI công bố rộng rãi để liên quan và có sẵn, bao và được cung cấp cho cán bộ thông tin về các rừng trồng thông trong tương lai. gồm cả các thông tin từ NC của UQ. những lần đánh giá khảo nghiệm gần nhất.. 2. Các khảo nghiệm quan trọng có thể được đánh giá lại 9 một cách chí