Báo cáo Quy hoạch môi trường huyện Đức Hòa đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

Đức Hòa là một huy ện của tỉnh Long An, nằm trong vành đai giãn nởcông nghiệp của vùng Kinh tếtrọng điểm (KTTĐ) phía Nam và chịu ảnh hưởng trực tiếp từthành phố HồChí Minh – trung tâm công nghiệp, kinh tếthương mại và dịch vụcủa cảnước. Do đó, Đức Hòa có nhiều tiềm năng và lợi thếtrong quá trình công nghiệp hóa, đô thịhóa và chuyển đổi nền kinh tếtừthuần nông sang công nghiệp - dịch vụvà nông nghiệp. Theo định hướng, Đức Hòa sẽtrởthành huyện công nghiệp trọng điểm của tỉnh Long An và là vệtinh của thành phốHồChí Minh. Tính đến nay, huyện Đức Hòa đã quy hoạch tổng số5 khu công nghiệp và 5 cụm công nghiệp, thu hút 50 dựán với tổng diện tích là 4.126,47 ha và 11.440 lao động. Bên cạnh việc đầu tưphát triển công nghiệp mạnh mẽthì các ngành kinh tế quan trọng khác cũng có những bước phát triển khá đồng đều với tốc độtăng trưởng tương đối cao, góp phần đẩy nhanh sựchuyển dịch cơcấu kinh tếtheo hướng công nghiệp và dịch vụ, không ng ừng cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân trong huy ện. Tuy nhiên, việc phát triển kinh tế- xã hội, công nghiệp hóa và đô thịhóa của huyện Đức Hòa đang diễn ra liên tục với mức độvà nhịp độcao sẽtạo nên những áp lực ngày càng lớn đối với tài nguyên và môi trường, tạo nên các nguy cơgây ô nhiễm và suy thoái môi trường, làm phát sinh các vấn đềmôi trường cấp bách như: - Vấn đềbảo vệmôi trường tại các khu công nghiệp, khu đô thịhóa. - Vấn đềquản lý và khống chếô nhiễm không khí do hoạt động giao thông, sản xuất và quá trình đô thịhóa. - Vấn đềquản lý chất thải rắn đô thị, công nghiệp và chất thải nguy hại. - Vấn đềthu gom và xửlý nước thải sinh hoạt và sản xuất. - Vấn đềbảo vệmôi trường liên vùng giữa huyện Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh và thành phốHồChí Minh. - Vấn đềnâng cao năng lực quản lý, nâng cao ý thức bảo vệmôi trường. Vì vậy, đểviệc phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệmôi trường diễn ra một cách hài hòa, tiến tới mục tiêu phát triển bền vững thì dựán “Quy hoạch môi trường huyện Đức Hòa đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020”là rất cần thiết, phải được triển khai cấp bách nhằm đánh giá hiện trạng, dựbáo xu thếbiến đổi môi trường và đề xuất các phương án ưu tiên nhằm bảo vệmôi trường và khai thác, sửdụng hợp lý tài nguyên huyện Đức Hòa từnay đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. I.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

pdf181 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 06/06/2013 | Lượt xem: 4994 | Lượt tải: 41download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Quy hoạch môi trường huyện Đức Hòa đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Báo cáo Quy hoạch môi trường huyện Đức Hòa đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 Trung tâm Kỹ thuật Môi trường – CEE i MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ DANH MỤC HÌNH ẢNH CÁC TỪ VIẾT TẮT CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ DỰ ÁN ----------------------------------- 1 I.1. SỰ CẦN THIẾT THỰC HIỆN DỰ ÁN ---------------------------------------------------------- 1 I.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC ----------------------------------- 1 I.3. PHƯƠNG PHÁP LUẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU --------------------------------- 4 I.4. CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG DỰ ÁN --------------------------------------------------------- 4 I.5. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ SẢN PHẨM DỰ ÁN ------------------------------------------- 6 I.5.1. Mục tiêu dự án ---------------------------------------------------------------------------------- 6 I.5.2. Nội dung dự án --------------------------------------------------------------------------------- 6 I.5.3. Sản phẩm của dự án ---------------------------------------------------------------------------- 6 I.6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN ----------------------------------------------------------------- 7 I.6.1. Cơ quan chủ quản ------------------------------------------------------------------------------ 7 I.6.2. Cơ quan thực hiện dự án ---------------------------------------------------------------------- 7 I.6.3. Các cơ quan phối hợp chính ------------------------------------------------------------------ 7 CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN ĐỨC HÒA ------------------------------------------------------ 8 II.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN --------------------------------------------------------------------------- 8 II.1.1. Vị trí địa lý -------------------------------------------------------------------------------------- 8 II.1.2. Địa chất - Địa hình ---------------------------------------------------------------------------- 9 II.1.3. Đặc điểm khí hậu ----------------------------------------------------------------------------- 10 II.1.4. Chế độ thủy văn ------------------------------------------------------------------------------ 11 II.1.5. Tài nguyên thiên nhiên ---------------------------------------------------------------------- 12 II.2. HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI ------------------------------------------- 17 II.2.1. Về phát triển kinh tế ------------------------------------------------------------------------- 17 II.2.2. Phát triển xã hội------------------------------------------------------------------------------- 23 II.2.3. Đánh giá chung về những thuận lợi, khó khăn ------------------------------------------ 25 II.3. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI ------------------------------------------ 27 II.3.1. Lĩnh vực kinh tế ------------------------------------------------------------------------------ 28 II.3.2. Phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật --------------------------------------------------------- 32 II.3.3. Lĩnh vực xã hội ------------------------------------------------------------------------------- 33 Nguồn : mtx.vn Báo cáo Quy hoạch môi trường huyện Đức Hòa đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 Trung tâm Kỹ thuật Môi trường – CEE ii II.3.4. Phát triển đô thị ------------------------------------------------------------------------------- 33 CHƯƠNG III: HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG HUYỆN ĐỨC HÒA ---------------- 34 III.1. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG ----------------------------------------------------------------- 34 III.1.1 Hiện trạng môi trường vùng nông nghiệp và nông thôn ------------------------------ 34 III.1.2. Hiện trạng môi trường đô thị -------------------------------------------------------------- 40 III.1.3. Hiện trạng môi trường công nghiệp ------------------------------------------------------ 46 III.1.4. Hiện trạng môi trường vùng khai thác khoáng sản, khai thác đất ------------------- 55 III.1.5. Hiện trạng nghĩa trang, nghĩa địa --------------------------------------------------------- 57 III.1.6. Môi trường liên vùng giữa huyện Đức Hòa với tỉnh Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 57 III.1.7. Tình hình thiên tai --------------------------------------------------------------------------- 66 III.2. HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN ĐỨC HÒA -- 68 III.2.1. Hiện trạng quản lý môi trường huyện Đức Hòa --------------------------------------- 68 III.2.2. Hiện trạng quản lý các dạng tài nguyên thiên nhiên ----------------------------------- 70 III.3. XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG HUYỆN ĐỨC HÒA DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KTXH ---------------------------------- 75 III.3.1. Nguyên nhân phát sinh các vấn đề môi trường trên địa bàn huyện Đức Hòa ----- 75 III.3.2. Những tồn tại và yếu kém trong công tác quản lý môi trường ---------------------- 75 III.3.3. Vấn đề tài nguyên môi trường huyện Đức Hòa trong hiện tại ----------------------- 76 CHƯƠNG IV: DỰ BÁO DIỄN BIẾN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG HUYỆN ĐỨC HÒA ---------------------------------------------------------------------------------------- 78 IV.1. DỰ BÁO DIỄN BIẾN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG ------------------------------------ 78 IV.1.1. Phương hướng bố trí sử dụng tài nguyên đất đến năm 2010, 2015, 2020 --------- 78 IV.1.2. Dự báo môi trường nông nghiệp và nông thôn ---------------------------------------- 79 IV.1.3. Diễn biến môi trường đô thị --------------------------------------------------------------- 83 IV.1.4. Dự báo môi trường khu vực hoạt động công nghiệp, khu/cụm công nghiệp ----- 88 IV.1.5. Diễn biến môi trường tại khu vực khai thác đất --------------------------------------- 92 IV.1.6. Diễn biến môi trường tại khu vực liên vùng giữa huyện Đức Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh --------------------------------------------------------- 92 IV.1.7. Dự báo tình hình thiên tai ------------------------------------------------------------------ 94 IV.2. DỰ ĐOÁN CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG BỨC XÚC, NHỮNG VÙNG SUY THOÁI MÔI TRƯỜNG TRỌNG ĐIỂM HUYỆN ĐỨC HÒA ĐẾN NĂM 2020 ------------- 95 IV.2.1. Dự báo những vấn đề bức xúc ------------------------------------------------------------ 95 IV.2.2. Dự báo những khu vực suy thoái trọng điểm ------------------------------------------ 95 CHƯƠNG V: ĐỀ XUẤT QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ KHAI THÁC SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN HUYỆN ĐỨC HÒA ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 ------------------------------------------------- 98 Nguồn : mtx.vn Báo cáo Quy hoạch môi trường huyện Đức Hòa đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 Trung tâm Kỹ thuật Môi trường – CEE iii V.1. QUAN ĐIỂM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ------------------------------------------------------- 98 V.2. MỤC TIÊU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG --------------------------------------------------------- 99 V.2.1. Mục tiêu tổng quát --------------------------------------------------------------------------- 99 V.2.2. Mục tiêu cụ thể ------------------------------------------------------------------------------- 99 CHƯƠNG VI: XÂY DỰNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG HUYỆN ĐỨC HÒA ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 ------ 102 VI.1. ĐÁNH GIÁ CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG ----------------------------------------------- 102 VI.2. SẮP ĐẶT ƯU TIÊN CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG ------------------------------------ 106 VI.3. CÁC CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG NHẰM GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG TRƯỚC MẮT----------------------------------------------------------------------------- 107 VI.4. XÂY DỰNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG HUYỆN ĐỨC HÒA ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 ---------------------------------------- 111 VI.4.1. Chương trình nâng cao năng lực quản lý và giáo dục cộng đồng ----------------- 111 VI.4.2. Chương trình hợp tác giữa tỉnh Long An và các vùng lân cận trong việc bảo vệ môi trường ------------------------------------------------------------------------------------------- 112 VI.4.3. Chương trình cải tạo, bảo vệ môi trường nước -------------------------------------- 113 VI.4.4. Chương trình quản lý, thu gom và xử lý chất thải rắn ------------------------------ 115 VI.4.5. Chương trình cấp nước, vệ sinh môi trường nông thôn và kiểm soát tình hình khai thác nước ngầm ------------------------------------------------------------------------------- 116 VI.4.6. Kiểm soát môi trường không khí do hoạt động giao thông và sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ---------------------------------------------------------------------- 117 VI.4.7. Chương trình cải thiện tài nguyên – môi trường đất -------------------------------- 118 VI.5. LỰA CHỌN THỨ TỰ ƯU TIÊN CÁC DỰ ÁN GIAI ĐOẠN NĂM 2008 ĐẾN NĂM 2020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 119 VI.6. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHO TỪNG ĐỊA PHƯƠNG --------------- 123 VI.7. CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ --------------------------------------------------------------- 129 CHƯƠNG VII: XÂY DỰNG DỰ ÁN ƯU TIÊN NHẰM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG HUYỆN ĐỨC HÒA ĐẾN NĂM 2020 ------------------------------------------------------ 131 VII.1. QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG NHÀ MÁY XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN CHO HUYỆN ĐỨC HÒA ----------------------------------------------------------------------------------- 131 VII.2. XÂY DỰNG TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI THỊ TRẤN HẬU NGHĨA HUYỆN ĐỨC HÒA ---------------------------------------------------------------------------------------------- 136 VII.3. TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, NÂNG CAO NHẬN THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CỘNG ĐỒNG ----------------------------------------- 141 CHƯƠNG VIII: ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM THỰC HIỆN QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG CÁC KHU VỰC CHÚ TRỌNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HUYỆN ĐỨC HÒA ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 - 149 VIII.1. HOÀN THIỆN CƠ CHẾ, TỔ CHỨC, VĂN BẢN PHÁP LÝ ------------------------- 149 VIII.2. XÃ HỘI HÓA NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ -------------------------------------------------- 149 Nguồn : mtx.vn Báo cáo Quy hoạch môi trường huyện Đức Hòa đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 Trung tâm Kỹ thuật Môi trường – CEE iv VIII.3. ÁP DỤNG CÔNG CỤ KINH TẾ----------------------------------------------------------- 151 VIII.4. TĂNG CƯỜNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ - 152 VIII.5. TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC TRONG KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ -------------------- 153 VIII.6. TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI DÂN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ----------------------------------------------------------------------------- 153 CHƯƠNG IX: PHÂN CÔNG THỰC HIỆN QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG HUYỆN ĐỨC HÒA ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 ------ 155 IX.1. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC SỞ TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ----------------------------------------------------------------------------------------------- 155 IX.2. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ----------------------------------------------------------------------------------------------- 156 IX.3. CÁC TỔ CHỨC, CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN ------------------------------------------- 157 CHƯƠNG X: LẬP BẢN ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG HUYỆN ĐỨC HÒA ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 ------ 158 X.1. CƠ SỞ DỮ LIỆU -------------------------------------------------------------------------------- 158 X.2. PHẦN MỀM SỬ DỤNG ----------------------------------------------------------------------- 158 X.3. CÁC BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ ----------------------------------------------------------------- 158 X.4. PHƯƠNG PHÁP THÀNH LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ----------------------------------------------------------------------------------------------- 159 X.5. XÂY DỰNG BẢN ĐỒ DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG -------------------- 160 KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ ------------------------------------------------------------------- 162 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 1: KẾT QUẢ QUAN TRẮC, PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG HUYỆN ĐỨC HÒA – TỈNH LONG AN PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH CÁC BẢN ĐỒ PHỤC VỤ QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN Nguồn : mtx.vn Báo cáo Quy hoạch môi trường huyện Đức Hòa đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 Trung tâm Kỹ thuật Môi trường – CEE DANH MỤC BẢNG Bảng I.1: Tóm tắt một số dự án QHMT vùng tại Châu Á ----------------------------------- 2 Bảng II.1: Hiện trạng sử dụng đất huyện Đức Hòa năm 2006 ---------------------------- 13 Bảng II.2: Phân phối lượng mưa hàng năm tại huyện Đức Hòa -------------------------- 14 Bảng II.3: Phân phối lưu lượng nước trong năm ------------------------------------------- 14 Bảng II.4: Tình hình sản xuất một số giống cây trồng ------------------------------------- 17 Bảng II.5: Số lượng và sản lượng thịt gia súc, gia cầm ------------------------------------ 18 Bảng II.6: Sản lượng thủy sản qua các năm ------------------------------------------------- 19 Bảng II.7: Thống kê các đơn vị khai thác đất trên địa bàn huyện Đức Hòa do UBND tỉnh cấp phép ------------------------------------------------------------------------------------- 21 Bảng II.8: Thống kê các đơn vị khai thác đất trên địa bàn huyện Đức Hòa, đang trình UBND tỉnh cho chủ trương khai thác -------------------------------------------------------- 22 Bảng II.9: Dự kiến các chỉ tiêu vật chất ngành trồng trọt năm 2010, 2015, 2020 ------ 29 Bảng II.10: Dự kiến các chỉ tiêu vật chất ngành chăn nuôi năm 2010, 2015, 2020 ---- 30 Bảng II.11: Dự kiến các chỉ tiêu vật chất ngành thủy sản năm 2010, 2015, 2020 ----- 31 Bảng II.12: Dự kiến các chỉ tiêu vật chất ngành lâm nghiệp năm 2010, 2015, 2020 -- 31 Bảng III.1: Kết quả phân tích chất lượng môi trường đất huyện Đức Hòa-------------- 35 Bảng III.2: Kết quả phân tích chất lượng nước --------------------------------------------- 37 Bảng III.3: Ước tính tải lượng các chất ô nhiễm thải vào môi trường ------------------- 42 Bảng III.4: Mô tả vị trí lấy mẫu --------------------------------------------------------------- 61 Bảng III.5: Trang thiết bị phục vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn -------- 73 Bảng IV.1: Dự kiến sử dụng đất đai năm 2010, 2015, 2020 ------------------------------ 78 Bảng IV.2: Dự kiến các sản phẩm chính một số ngành TTCN năm 2010, 2015, 2020---------------------------------------------------------------------------------------- 79 Bảng IV.3: Ước đoán tải lượng nước thải từ các lò giết mổ gia súc --------------------- 80 Bảng IV.4: Dự đoán tải lượng các chất trong nước thải tại các lò giết mổ gia súc ---- 80 Bảng IV.5: Ước tính tải lượng phân gia cầm, gia súc năm 2010, 2015, 2020 ---------- 81 Bảng IV.6: Nhu cầu dùng nước sinh hoạt tại vùng nông thôn năm 2010, 2015, 2020----------------------------------------------------------------------------------------------- 82 Bảng IV.7: Ước tính nhu cầu cấp nước sinh hoạt đô thị năm 2015, 2020 -------------- 83 Bảng IV.8: So sánh nhu cầu cấp nước sinh hoạt năm 2015, 2020 so với năm 2006 --- 84 Bảng IV.9: Hệ số phát thải các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt tại các nước phát triển ----------------------------------------------------------------------------------------- 84 Nguồn : mtx.vn Báo cáo Quy hoạch môi trường huyện Đức Hòa đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 Trung tâm Kỹ thuật Môi trường – CEE Bảng IV.10: Dự đoán tải lượng ô nhiễm tại các thị trấn huyện Đức Hòa năm 2015, 2020 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 85 Bảng IV.11: Ước tính lưu lượng nước thải y tế tại các đơn vị y tế lớn cả huyện ------ 85 Bảng IV.12: Ước tính tải lượng chất thải rắn tại các khu đô thị năm 2010, 2015, 2020 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 86 Bảng IV.13: Dự đoán tải lượng rác thải y tế năm 2010, 2015, 2020 --------------------- 86 Bảng IV.14: Dự báo khối lượng vận chuyển hàng hóa, khách hàng và phương tiện vận tải bằng đường bộ huyện Đức Hòa ----------------------------------------------------------- 87 Bảng IV.15: Dự báo tải lượng các chất ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông đường bộ huyện Đức Hòa ---------------------------------------------------------------------- 88 Bảng IV.16: Dự đoán tải lượng phát thải tại các khu công nghiệp năm 2020 ---------- 88 Bàng IV.17: Dự đoán tải lượng phát thải tại các cụm công nghiệp năm 2020 --------- 89 Bảng IV.18: Ước tính tải lượng các chất ô nhiễm từ các KCN năm 2020 -------------- 90 Bảng IV.19: Ước tính tải lượng các chất ô nhiễm từ các KCN năm 2020 -------------- 91 Bảng IV.20: Ước tính lượng chất thải rắn tại các K/CCN năm 2020 -------------------- 92 Bảng VI.1: Chỉ số C của các vấn đề môi trường ------------------------------------------- 104 Bảng VI.2: Xếp hạng các vấn đề môi trường ---------------------------------------------- 105 Bảng VI.3: Chỉ số ưu tiên của các vấn đề môi trường ------------------------------------ 106 Bảng VI.4: Khung đánh giá đối với tiêu chí 1 --------------------------------------------- 120 Bảng VI.5: Khung đánh giá đối với tiêu chí 2 --------------------------------------------- 120 Bảng VI.6: Khung đánh giá đối với tiêu chí 3 --------------------------------------------- 120 Bảng VI.7: Khung đánh giá đối với tiêu chí 4 --------------------------------------------- 120 Bảng VI.8: Khung đánh giá đối với tiêu chí 5 --------------------------------------------- 120 Bảng VI.9: Ma trận xác định các dự án ưu tiên bảo vệ môi trường huyện Đức Hòa --- 121 Bảng VI.10: Thứ tự thực hiện các dự án ---------------------------------------------------- 122 Bảng VI.11: Kế hoạch thực hiện Quy hoạch bảo vệ môi trường huyện Đức Hòa ---- 123 Bảng VI.12: Phân kỳ đầu tư cho sự nghiệp bảo vệ môi trường huyện Đức Hòa ------ 129 Nguồn : mtx.vn Báo cáo Quy hoạch môi trường huyện Đức Hòa đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 Trung tâm Kỹ thuật Môi trường – CEE DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ III.1: Biểu diễn nồng độ bụi trong môi trường không khí vùng nông thôn ----- 38 Biểu đồ III.2: Biểu diễn độ ồn trong không khí vùng nông thôn --------------------------- 38 Biểu đồ III.3: Biểu diễn độ pH, SS trong nước thải đô thị ---------------------------------- 41 Biểu đồ III.4: Biểu diễn nồng độ BOD, COD trong nước thải ----------------------------- 41 Biểu đồ III.5: Biểu diễn nồng độ Nitơ tổng, tổng Coliform trong nước thải ------------- 42 Biểu đồ III.6: Biểu diễn nồng độ bụi trong không khí khu vực đô thị --------------------- 44 Biểu đồ III.7: Biễu diễn nồng độ SO2, NOx trong không khí khu vực đô thị ------------- 44 Biểu đồ III.8: Biễu diễn độ ồn xung quanh khu vực đô thị ---------------------------------- 45 Biểu đồ III.9: Biểu diễn độ pH, nồng độ SS trong nước thải công nghiệp ---------------- 46 Biểu đồ III.10: Biểu diễn nồng độ BOD có trong nước thải -------------------------------- 46 Biểu đồ III.11: Biểu diễn nồng độ COD có trong nước thải -------------------------------- 47 Biểu đồ III.12: Biểu diễn nồng độ Nitơ tổng trong nước thải ------------------------------- 47 Biểu đồ III.13: Diễn biến nồng độ SS, BOD, COD tại nhánh sông Vàm Cỏ Đông------ 48 Biểu đồ III.13: Biểu diễn pH trong môi trường nước thải tại các khu/cụm CN ---------- 50 Biểu đồ III.14: Biểu diễn nồng độ SS trong môi trường nước thải tại các K/CCN ------ 50 Biểu đồ III.15: Biểu diễn nồng độ BOD trong môi trường nước thải tại các K/CCN --- 50 Biểu đồ III.16: Biểu diễn nồng độ COD trong môi trường nước thải tại các K/CCN --- 51 Biểu đồ III.17: Biểu diễn nồng độ Nitơ tổng trong môi trường nước thải tại các K/CCN - 51 Biểu đồ III.18: Biểu diễn nồng độ Photpho tổng trong môi trường nước thải tại các khu/cụm CN --------------------------------------------------------------------------------------- 51 Biểu đồ III.19: Biểu diễn Tổng Coliform trong môi trường nước thải tại các K/
Luận văn liên quan