Báo cáo Thực hành địa chất công trình

(Bản scan) Khảo sát địa chất công trình cung cấp các thông tin nhằm: + Đánh giá mức độ thích hợp của địa điểm và môi trường đối với các công trình dự kiến xây dựng. + Thiết kế, lựa chọn giải pháp móng cho công trình dự kiến xây dựng một cách hợp lý và tiết kiệm. + Đề xuất biện pháp thi công hữu hiệu nhất, thấy trước và dự đoán được những khó khăn, trở ngại có thể nảy sinh trong thời gian xây dựng. + Xác định các biến đổi của môi trường địa chất do hoạt động kinh tế, công trình của con người, cũng như ảnh hưởng của các biến đổi đó với bản thân công trình và công trình lân cận. + Đánh giá mức độ an toàn của các công trình đang tồn tại, thiết kế cải tạo nâng cấp công trình hiện có và nghiên cứu những trường hợp đã xảy ra gây hư hỏng công trình.

pdf13 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 18/05/2013 | Lượt xem: 4554 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực hành địa chất công trình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên