Báo cáo Thực tập kế toán tại công ty xuất nhập khẩu Intimex

MỤC LỤC Trang Lời nói đầu :1 Phần 1: Khái quát chung về hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty xuất nhập khẩu Intimex. 1.1.Đặc điểm sản xuất kinh doanh tại công ty xuất nhập khẩu Intimex 1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển3 a. Lịch sử hình thành3 b. Quá trình phát triển4 1.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh5 a. Mục đích5 b. Lĩnh vực hoạt động5 1.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý10 1.1.4. Đặc điểm tổ chức sản xuất15 a. Hàng nông sản15 b. Sản xuất nuôi trồng thuỷ sản16 c. Sản xuất hàng may mặc18 1.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty Xuất Nhập Khẩu Intimex 1.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán19 1.2.2. Hình thức ghi sổ21 1.2.3. Chính sách kế toán áp dụng tại doanh nghiệp22 Phần 2: Một số phần hành kế toán áp dụng tại Công ty Xuất Nhập Khẩu Intimex 2.1. Kế toán các nghiệp vụ thanh toán25 2.1.1. Hạch toán nghiệp vụ thanh toán với người bán25 a. Nếu mua chịu hoặc là mua hàng trả chậm25 b. Nếu ứng trước tiền mua hàng26 2.1.2. Hạch toán nghiệp vụ thanh toán với người mua27 a. Trường hợp bán chịu cho khách hàng27 b. Trường hợp khách hàng ứng tiền trước28 2.2. Hạch toán nghiệp vụ thuế xuất nhập khẩu28 2.3. Hạch toán nghiệp vụ xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá29 2.3.1. Hạch toán hàng nhập khẩu29 2.3.1.1. Hạch toán hàng nhập khẩu trực tiếp30 a. Phương pháp tính giá hàng nhập khẩu30 b. Phương thức thanh toán hàng nhập khẩu30 c. Phương pháp hạch toán hàng nhập khẩu30 2.3.1.2. Hạch toán hàng nhập khẩu uỷ thác31 a. Khi công ty nhận nhập khẩu uỷ thác31 b. Khi công ty giao uỷ thác cho đơn vị khác nhập khẩu32 2.3.2. Hạch toán hàng xuất khẩu33 2.3.2.1. Xuất khẩu trực tiếp33 2.3.2.2. Xuất khẩu uỷ thác33 a. Khi công ty nhận xuất khẩu uỷ thác33 b. Khi công ty giao uỷ thác cho đơn vị khác xuất khẩu34 Phần 3: Nhận xét về công tác kế toán tại Công ty Xuất Nhập Khẩu Intimex Kết luận………….38

doc40 trang | Chia sẻ: dansaran | Ngày: 25/12/2012 | Lượt xem: 1733 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập kế toán tại công ty xuất nhập khẩu Intimex, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan