Báo cáo Thực tập kế toán Tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty khoáng sản Lào Cai - Xí nghiệp bao bì

Chuyên đề báo cáo gồm - Lời nói đầu: - Phần I: Đặc điểm tình hình của Công ty khoáng sản Lào Cai – Xí nghiệp bao bì - Phần II:Thực trạng công tác kế toán tại Công ty khoáng sản Lào Cai – Xí nghiệp bao bì - Phần III: Nhận xét và kết luận Phần I Đặc điểm tình hình tổ chức Công tác kế toán tiền lương và các Khoản trích theo lương ở công ty Khoáng sản Lào Cai Như chúng ta đ• biết công tác tổ chức, quản lý sản xuất và tổ chức quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp có ảnh hưởng trực tiếp đén việc tổ chức công tác nói chung và kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương nói riêng. Do đó trước khi đi vào nghiên cứu thực tế tổ chức công tác . Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của Công ty khoáng sản Lào Cai, ta xem xét một số đặc điểm chung của công ty có ảnh hưởng đến công tác kế toán. I. Đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của công ty 1, Đặc điểm: Công ty khoáng sản Lào Cai là doanh nghiệp Nhà nước thành lập theo quyết định số 17/QĐ.UB ngày 05/12/1991 của UBND tỉnh Lào Cai và được thành lập theo nghị định số388/HDBT của hội đồng Bộ Trưởng (hay là Chính Phủ) tại quyết định số 89/QĐUB ngày 01/03/1993 của UBND tỉnh Lào Cai. Trụ sở chính của công ty đặt tại 151 - đuòng Hoàng Liên - Thị x• Lào Cai. * Nhiệm vụ của công ty: - Khai thác, chế biến, kinh doanh các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai, sản xuất giấy vàng kim xuất khẩu, sản xuất bao PP, điện thương phẩm, XDCB. - Kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp các loại khoáng sản Công ty khoáng sản Lào Cai được thành lập trong điều kiện tỉnh Lào Cai mới được thành lập (chia cắt từ tỉnh Hoàng Liên Sơn) lại là tỉnh miền núi biên giới, cơ sở vật chất kỹ thuật cơ sở hạ tầng và điều kiện kinh tế - x• hội hết sức khó khăn. Vì vậy tại thời điểm thành lập Công ty chỉ được cấp 50 triệu đồng vốn pháp định ban đầu, với lực lượng lao động chỉ có 4 cán bộ,nhà cửa, thiết bị công nghệ chưa có gì. Trải qua 15 năm hoạt đọng sản xuất kinh doanh với sự nỗ lực cố gắng không mệt mỏi và tinh thần bền bỉ khắc phục khó khăn của tập thể cán bộ công nhân viên đơn vị cùng với sự chỉ đạo theo định hướng đúng đắn của sở công nghiệp Lào Cai và sự hỗ trợ của Nhà Nước ở địa phương trong việc lập chính sách, tạo hành lang pháp lý ổn định để doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả trong cơ chế thị trường, có thể nói chỉ trong một thời gian ngắn công ty đ• phát triển nhanh chóng và trở thành doanh nghiệp đứng đầu ngành công nghiệp và là một trong những doanh nghiệp lớn chủ đạo của tỉnh, về doanh thu và nộp ngân sách. Đồng thời không ngừng mở rộng sản xuất, lúc đàu chỉ có 2 cơ sở sản xuất trực thuộc công ty là xí nghiệp nguyên liệu khoáng 1.

doc24 trang | Chia sẻ: dansaran | Ngày: 26/12/2012 | Lượt xem: 3024 | Lượt tải: 22download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập kế toán Tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty khoáng sản Lào Cai - Xí nghiệp bao bì, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan