Báo cáo Thực tập tại Công ty cổ phần Dương Hồ

Nước ta trải qua 18 năm chuyển đổi từ cơ chế quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường và đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Nền kinh tế nước ta đang từng bước hoà nhập và phát triển cùng với sự phát triển của nền kinh tế thế giới. Công tác kế toán, hạch toán đã góp phần đáng kể vào sự đi lên của nền kinh tế nước ta. Tài sản cố định là cơ sở vật chất kỹ thuật cơ bản của nền kinh tế cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Tài sản cố định không những phản ánh năng lực sản xuất trình độ kỹ thuật , mức độ ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất mà còn phản ánh điều cần thiết để các doanh nghiệp tồn tại trong môi trường cạnh tranh.Trong thời đại ngày nay khi khoa học kỹ thuật là lực lượng sản xuất trực tiếp thì tài sản cố định là yếu tố quan trọng để tạo ra sức cạnh tranh giữa doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác. Muốn vậy các doanh nghiệp phải xây dựng được cho mình một cơ chế quản lý khoa học để điều hành và kiểm soát việc đầu tư, sử dụng và phát huy hiệu quả tối đa của tài sản cố định. Đó là cơ sở điều kiện hạ giá thành sản phẩm, thu hồi nhanh vốn đầu tư tái sản xuất trang thiết bị đổi mới công nghệ hạch toán kế toán nói chung. Nhận thức được vai trò hoạt động kế toán nói chung và kế toán tài sản cố định nói riêng, em đã hoàn thành Báo cáo Thực tập tốt nghiệp này.Báo cáo gồm 3 phần: Phần I: Khái quát chung về Công ty cổ phần Dương Hồ. Phần II: Nhật ký thực tập. Phần III: Thực trạng kế toán tào sản cố định tại Công ty cổ phần Dương Hồ.

doc30 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 1678 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại Công ty cổ phần Dương Hồ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan