Báo cáo Thực tập Tại Công ty CP Xuân Hoà Viglacera

Mục lục Lời nói đầu Chương I: Tổng quan về Công ty cổ phần Xuân Hoà Viglacera1 1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần Xuân Hoà Viglacera:2 1.1. Lịch sử hình thành của Công ty:2 1.2. Quá trình phát triển của công ty:2 2. Vai trò, nhiệm vụ của công ty:2 3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần đây:3 1.1.Về mặt tổ chức sản xuất:3 1.2. Về tổ chức tiêu thụ sản phẩm:3 1.3. Công tác quản lý tài chính kế toán:3 1.4. Công tác đầu tư phát triển sản xuất:3 1.5. Công tác thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động:3 Giá trị TSL4 4. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty:4 5. Tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán của Công ty.5 5.1. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty:5 5.2. Tổ chức công tác kế toán:6 5.2.1.Hệ thống chứng từ, tài khoản kế toán công ty sử dụng:6 5.2.2.Hình thức kế toán:6 5.2.3.Hệ thống báo cáo tài chính:7 Chương II: Công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xuân hoà viglacera8 1. Đặc điểm và phân loại nguyên vật liệu:8 1.1. Đặc điểm:8 1.2. Phân loại NVL:8 2. Nguồn nhập - xuất:9 3. Đánh giá vật liệu:9 3.1. Đối với nguyên vật liệu nhập kho do mua ngoài:9 3.2. Đối với nguyên vật liệu xuất kho:10 4. Thủ tục nhập - xuất kho vật liệu:11 4.1. Nhập kho:11 4.2. Thủ tục xuất kho:12 7. Kế toán tổng hợp nhập – xuất kho vật liệu:14 7.1. Tài khoản sử dụng:14 7.2. Trường hợp tăng NVL:14 7.2. Kế toán tổng hợp giảm NVL:15 Chương III: Một số ý kiến nhận xét, đánh giá để hoàn thiện công tác kế toán tại công ty16 1. Ưu điểm:16 2. Hạn chế:16 3. Kiến nghị:17 Phần kết

doc24 trang | Chia sẻ: dansaran | Ngày: 22/12/2012 | Lượt xem: 2196 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập Tại Công ty CP Xuân Hoà Viglacera, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan