Báo cáo Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3

Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 là đơn vị sự nghiệp khoa học phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Bao gồm chức năng và nhiệm vụ chính của Trung tâm là: - Kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu - Thẩm định kỹ thuật thiết bị công nghệ và hàng hóa - Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo kiểm - Thử nghiệm chất lượng sản phẩm (hàng hóa) và hệ thống quản lý - Hướng dẫn, đào tạo, tư vấn về tiêu chuẩn, đo lường và quản lý chất lượng - Cung cấp các thông tin về tiêu chuẩn hóa, đo lường và quản lý chất lượng - Nghiên cứu, chế tạo chuẩn đo lường và phương tiện đo - Trung tâm còn được chỉ định là cơ quan kiểm tra đối với các sản phẩm và hàng hóa bắt buộc phải kiểm tra Nhà nước về chất lượng - Hiện nay, Trung tâm đang xây dựng các nhà thử nghiệm sóng điện từ (EMC) với các hệ thống công nghệ cao do Nhật đảm nhiệm, lắp ráp các thiết bị. Các hệ thống tiêu chuẩn: - Phần lớn các tiêu chuẩn đã có thời gian ban hành khá lâu và theo thống kê của Trung tâm Tiêu chuẩn thì có khoảng 40% số lượng tiêu chuẩn không còn phù hợp với xu thế hiện nay. Điều này là một bất lợi lớn khi chúng ta đang trong quá trình hội nhập với thế giới thông qua WTO, AFTA. - Giải pháp cho các tiêu chuẩn là: Các cơ quan quản lý có chức năng đưa ra một khoảng thời gian nhất định, để định kỳ xem xét lại hệ thống tiêu chuẩn phù hợp với nhịp độ phát triển của xã hội nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Đây là một khó khăn lớn vì tốn nhiều chi phí, nguồn lực để thực hiện cho nên vẫn phải có sự phối hợp tốt, nhất quán giữa các Bộ, Ngành liên quan.

doc126 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 02/02/2013 | Lượt xem: 2065 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên