Báo cáo Về xây dựng và triển khai chương trình đào tạo cử nhân sư phạm hóa học bằng tiếng anh

Những chỉ thị và nghị quyết của Đảng và Chính phủ đã chỉ rõ nhiệm vụ đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt nam theo hướng hội nhập quốc tế. Việc phổ cập và nâng cao trình độ tiếng Anh, đặc biệt là khả năng sử dụng tiếng Anh trong Hóa học cho học sinh, sinh viên và giáo viên, đã trở thành một nhu cầu cấp bách. Tuy nhiên, đối với nền giáo dục Việt Nam đây vẫn còn là vấn đề rất mới và còn rất hạn chế. Đội ngũ giáo viên hóa THPT có thể đảm đương được nhiệm vụ giảng dạy bộ môn Hóa học nhưng hầu hết không có khả năng giảng dạy cho học sinh chương trình hóa phổ thông bằng tiếng Anh.

pptx17 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Ngày: 18/07/2016 | Lượt xem: 1862 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Về xây dựng và triển khai chương trình đào tạo cử nhân sư phạm hóa học bằng tiếng anh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÁO CÁO VỀ XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN SƯ PHẠM HÓA HỌC BẰNG TIẾNG ANHNội dung2Lịch sử phát triểnCơ cấu tổ chức và đào tạoChức năng nhiệm vụGiảng viênMô hình, chương trình đào tạoLịch sử phát triển 21 January 20153 Những chỉ thị và nghị quyết của Đảng và Chính phủ đã chỉ rõ nhiệm vụ đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt nam theo hướng hội nhập quốc tế. Việc phổ cập và nâng cao trình độ tiếng Anh, đặc biệt là khả năng sử dụng tiếng Anh trong Hóa học cho học sinh, sinh viên và giáo viên, đã trở thành một nhu cầu cấp bách. Tuy nhiên, đối với nền giáo dục Việt Nam đây vẫn còn là vấn đề rất mới và còn rất hạn chế. Đội ngũ giáo viên hóa THPT có thể đảm đương được nhiệm vụ giảng dạy bộ môn Hóa học nhưng hầu hết không có khả năng giảng dạy cho học sinh chương trình hóa phổ thông bằng tiếng Anh.Cơ cấu tổ chức và đào tạo21 January 20154Gần đây, đã có nhiều trường quốc tế được lập ra ở Việt Nam. Vì thế nhu cầu tuyển dụng giáo viên hóa dạy bằng tiếng Anh ngày càng lớn. Nhưng, hiện tại chưa có trường đại học nào trong cả nước đào tạo giáo viên dạy môn Hoá bằng tiếng Anh. Từ 2014 (K64) khoa Hóa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội bắt đầu tuyển sinh và đào tạo cử nhân sư phạm Hóa học bằng tiếng Anh. Chỉ tiêu tuyển sinh: 01 lớp với 25 sinh viênNhiệm vụ đào tạo21 January 20155Đào tạo cử nhân Hóa học có khả năng giảng dạy chương trình Hóa THPT bằng tiếng Anh.Đào tạo được cử nhân Hóa học có đủ khả năng nhận được các học bổng của nước ngoài và của VEF, cũng như các chương trình dự án khác để theo học ở các trường đại học hàng đầu trên thế giới.Đào tạo cử nhân sư phạm Hóa học có khả năng làm việc trong các Viện nghiên cứu, các phòng thí nghiệm của nước ngoài.Cơ sở vật chất và giảng viên21 January 20156Cơ sở vật chất: 01 phòng học phục vụ cho việc dạy học Hoá bằng tiếng Anh: Trong đó có trang bị máy vi tính được cài đặt phần mềm học ngoại ngữ.Lực lượng giảng viên:-16 cán bộ được đào tạo tiến sĩ ở những nước sử dụng tiếng Anh.- 07 cán bộ thực tập sau tiến sĩ (postdoc) ở những nước sử dụng tiếng AnhXây dựng bài giảng21 January 20157Đã hoàn thành xây dựng bài giảng gồm 58 tín chỉ được chia thành 26 môn học.Đã hoàn thành xây dựng Bài giảng tiếng Anh chuyên ngành trong Hóa học với 180 trang tài liệu được chia thành 16 bài với các nội dung từ Hóa đại cương đến Hóa chuyên ngành.Chương trình đào tạo21 January 20158 Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 150 tín chỉ, trong đó: Khối kiến thức chung bắt buộc: 10 tín chỉ Tiếng Anh 25 tín chỉ Khối kiến thức chung của nhóm ngành: 12 tín chỉ Khối kiến thức chuyên ngành: 63 tín chỉ Bắt buộc: 61 tín chỉ Tự chọn: 2/24 tín chỉ Khối kiến thực NVSP: 34 tín chỉ Khóa luận tốt nghiệp hoặc tương đương: 06 tín chỉ Chương trình đào tạo21 January 20159Học viênTổ chức thi tuyển môn tiếng Anh từ các sinh viên K64 đã trúng tuyển kì thi tuyển sinh đại học vào ngành Sư phạm Hoá, trường ĐHSPHN (số lượng tuyển chọn là 25 sinh viên). Sau khi kết thúc các học phần về tiếng Anh và tiếng Anh chuyên ngành ở học kì 1 của lớp thuộc đề án:Các sinh viên đang theo học lớp thuộc đề án không đáp ứng được các yêu cầu về ngoại ngữ sẽ bị chuyển sang các lớp chính qui của khoa Hóa học.Các sinh viên khoa Hóa học không thuộc đề án nếu đáp ứng được các yêu cầu về ngoài ngữ sẽ được tuyển chọn bổ sung vào lớp thuộc đề án. Ngôn ngữ: Sau khi tốt nghiệp sinh viên có trình độ tiếng Anh tương đương B2 theo khung Châu Âu. Kế hoạch đào tạo 21 January 201510Kỳ I18 tín chỉTiếng Anh 14Tiếng Anh 24Tiếng Anh 34Tâm lí học4Vật lí đại cương 12Kỳ II21 tín chỉNhững NLCB CN Mac-Lenin2Tiếng Anh 43Tiếng Anh 53Giáo dục học 3Toán 14Hóa đại cương A 13Tiếng Anh chuyên ngành 3Chương trình đào tạo21 January 201511Học kỳ IIB15 tín chỉToán 22Hóa đại cương A22 Tiếng Anh 74Vật lí ĐC 23Thực hành vật lí1Tiếng Anh 83Học kỳ III17 tín chỉNhững NLCB CN Mac-Lenin2Hóa học tinh thể và phức chất2 Hóa vô cơ - phi kim4Đại cương và hiđrocacbon3Nhiệt động lực học1Thực hành nghề3Chương trình đào tạo21 January 201512Học kỳ IV20 tín chỉTư tưởng Hồ Chí Minh2Thực hành tại trường sư phạm3Giao tiếp sư phạm2Hóa vô cơ - kim loại3Thực hành hóa đại cương và vô cơ2Dẫn xuất hiđrocacbon2Động hóa học và hóa học chất keo3Điện hóa học2Đối xứng phân tử và lí thuyết nhóm 1Chương trình đào tạo21 January 201513Học kỳ V16 tín chỉĐường lối CM của Đảng CSVN3Hóa học phân tích định tính3Amin, dị vòng, gluxit, polime2Thực hành hóa lí1Hóa kĩ thuật2Phương pháp dạy học hoá học 13Tin học ứng dụng trong hóa học2Chương trình đào tạo14Học kỳ VI17 tín chỉHóa học phân tích định lượng2Cơ sở Hóa học môi trường3Phương pháp dạy học hoá học 22Đánh giá KQ GD của HS3Thực hành Hóa hữu cơ2Thực tập SP 13Chuyên đề tự chọn 2Chương trình đào tạo15Học kỳ VII17 tín chỉCơ sở lí thuyết Hóa vô cơ2Cơ sở lí thuyết Hóa hữu cơ2Phân tích hóa lí3TH Hóa phân tích2Hóa học lượng tử2Hóa nông học2PPGD hóa học phổ thông3Thực hành hóa CN và MT1Chương trình đào tạo16Học kỳ VIII9 tín chỉLuận văn TN6Thực tập SP 23Một số khó khăn21 January 201517Tâm lý của sinh viênMặc dù lực lượng giảng dạy được đào tạo tiến sỹ ở nước ngoài đông nhưng việc giảng dạy Hóa học bằng tiếng Anh là điều mới mẻ. Đa số cán bộ có khả năng ngoại ngữ là cán bộ trẻ.Năm thứ nhất phải học 3 học kỳ.Địa điểm thực tập sư phạm.
Luận văn liên quan