Biện pháp xử lý nước thải nhà máy bia

Bia là mộ t nước giải khát có từ lâu đời 7000 năm trước công nguyên đã có ghi chép về sản xuất bia. -Hiện nay nhu cầu bia trên thế giới cũng như ở Việt Nam rất lớn vì bia là mộ t loại nước uống mát, bổ , có độ cồn thấ p, có độ min xố p, có hương vị đặ c trưng củ a hoahoublon và cá c sả n phẩ m trong quá trình lê n men tạ o ra. Đặ c biệ t CO2 bã o hoà trong bia có tá c dụ ng là m giảm nhanh cơn khá t củ a ngườ i uố ng, nhờ nhữ ng ưu điể m nà y mà bia đượ c sử dụ ng rộ ng rã i ở hầ u hế t khắ p cá c nướ c trê n thế giớ ivà sả n lượ ng ngà y cà ng tă ng. -Ở Việ t Nam cù ng vớ i sự phá t triể n củ a nề n kinh tế dẫ n đế n thu nhậ p củ a ngườ i dâ n ngà y cà ng cao. Nhu cầ u sử dụ ng cá c loạ i nướ c giả i khá t cũ ng như bia cà ng tă ng, trong nhữ ng nă m qua cá cnhàmá y bia đượ cđầ u tư xâ y dự ng ngà y cà ng nhiề u bằ ng kinh phí củ a nhà nướ c, tư nhâ n và nướ c ngoà i,đá p ứ ng đượ c nhu cầ u củ a ngườ i tiê u dù ng.

pdf27 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 06/06/2013 | Lượt xem: 1510 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Biện pháp xử lý nước thải nhà máy bia, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên