Các liên kết giữa trường đại học và viện nghiên cứu với các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển nền kinh tế tri thức, việc tăng cường năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngày càng quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Kinh nghiệm quốc tế gần đây cho thấy khoa học và công nghệ đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp và quan trọng nhất và năng lực cạnh tranh của quốc gia phụ thuộc nhiều vào năng lực khoa học và công nghệ. Những lợi về tài nguyên thiên nhiên và nhân công rẻ ngày càng giảm tầm quan trọng. Vai trò của nguồn nhân lực có năng lực chuyên môn và sáng tạo ngày càng trở thành yếu tố quyết định. Thời gian để đưa các kết quả nghiên cứu vào sử dụng và chu kỳ công nghề ngày càng được rút ngắn. Lợi thế cạnh tranh sẽ thuộc về doanh nghiệp hiểu cách sử dụng các công nghệ mới để sản xuất các sản phẩm và dịch vụ mới và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng của khách hàng. Kinh nghiệm từ các nước phát triển và đang phát triển chỉ ra rằng các trường đại học và các viện nghiên cứu đã đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc áp dụng tri thức vào doanh nghiệp và nhờ đó giúp doanh nghiệp tăng cường năng lực cạnh tranh. Kết quả là các nhà hoạch định chính sách quốc gia và các tổ chức phát triển quốc tế đã nhấn mạnh tới sự cần thiết tăng cường mối quan hệ trực tiếp giữa các trường đại học, các viện nghiên cứu và doanh nghiệp.

pdf51 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2152 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Các liên kết giữa trường đại học và viện nghiên cứu với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan