Các yếu tố tác động đến quyết định sử dụng nợ của doanh nghiệp Việt Nam

Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Anh/Chị. Đề này nghiên cứu các yếu tố tác động đến quyết định sử dụng nợ của các DN Việt Nam, nhằm hiểu sâu hơn về mặt thực tiễn của lý thuyết cấu trúc vốn, phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu. Nếu thành công đề tài này không những góp phần quan trọng về mặt khoa học mà còn cung cấp thông tin thật quý giá cho các doanh nghiệp có nhu cầu vốn cũng như các tổ chức tín dụng cung ứng ở Việt Nam.

doc2 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 22/01/2013 | Lượt xem: 1778 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Các yếu tố tác động đến quyết định sử dụng nợ của doanh nghiệp Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BẢNG CÂU HỎI SƠ BỘ Chào Anh/Chị, Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Anh/Chị. Đề này nghiên cứu các yếu tố tác động đến quyết định sử dụng nợ của các DN Việt Nam, nhằm hiểu sâu hơn về mặt thực tiễn của lý thuyết cấu trúc vốn, phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu. Nếu thành công đề tài này không những góp phần quan trọng về mặt khoa học mà còn cung cấp thông tin thật quý giá cho các doanh nghiệp có nhu cầu vốn cũng như các tổ chức tín dụng cung ứng ở Việt Nam. Họ & tên: Email: Công ty: Chức vụ: Xin vui lòng đánh dấu X vào ô thích hợp a) Anh/Chị biết các lý thuyết cấu trúc vốn nào sau đây (có thể chọn nhiều) ( 1.Lý thuyết MM ( 2.Lý thuyết Cân bằng ( 3.Lý thuyết trật tự phân hạng ( 4.Lý thuyết đánh đổi cấu trúc vốn ( 5.Khác b) Công ty Anh/Chị có vay nợ không (chọn 1) ( 1.Có ( 2.Không c) Quy mô vốn của công ty Anh/Chị (chọn 1) ( 1. Nhỏ hợn 25 tỷ ( 2.Từ 25 đến dưới 50 tỷ ( 3.Từ 50 đến dưới 100 tỷ ( 4.Từ 100 tỷ đến dưới 500 tỷ ( 5.Trên 500 tỷ. d) Nghành nghề kinh doanh của công ty Anh/Chị (chọn 1) ( 1.Nông nghiệp và lâm nghiệp ( 2.Thủy sản ( 3.Khai khoáng ( 4.Công nghiệp chế biến, chế tạo ( 5.Sản xuất và phân phối điện, khí đốt ( 6.Xây dựng ( 7.Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ( 8.Vận tải kho bãi ( 9.Dịch vụ lưu trú và ăn uống ( 10.Tài chính, ngân hàng, BH ( 11.Kinh doanh bất động sản ( 12.Khác Xin vui lòng cho biết mức độ quan tâm của Anh/Chị đối với các yếu tố dưới đây khi quyết định sử dụng nợ (nếu có) bằng cách đánh dấu vào số thích hợp (chỉ chọn 1). Nhóm các yếu tố nội tại bên trong 1 2 3 4 5  1 Tính chất của nguồn vốn. ( ( ( ( (  2 Tỷ lệ nợ hiện tại. ( ( ( ( (  3 Định mức tín nhiệm. ( ( ( ( (  4 Chu kỳ tăng trưởng. ( ( ( ( (  5 Nguyên tắc đảm bảo quyền kiểm soát. ( ( ( ( (  6 Lý thuyết trật tự phân hạng. ( ( ( ( (  7 Đặc điểm ngành của doanh nghiệp. ( ( ( ( (  8 Khả năng chiếm dụng vốn. ( ( ( ( (  Nhóm các yếu tố bên ngoài 1 2 3 4 5  1 Chi phí sử dụng vốn. ( ( ( ( (  2 Thuế và Đòn bẩy tài chính. ( ( ( ( (  3 Tình hình thị trường tài chính. ( ( ( ( (  4 Các tác động phát tín hiệu. ( ( ( ( (  Nhóm các yếu tố khác 1 2 3 4 5  1  ( ( ( ( (  2  ( ( ( ( (  3  ( ( ( ( (  4  ( ( ( ( (  5  ( ( ( ( (  Quy ước: 1=Hoàn toàn không quan tâm; 2=Rất ít quân tâm; 3=Quan tâm trung bình; 4=Quan tâm nhiều;  5=Luôn luôn quan tâm. Chúng tối cam kết bản trả lời của các bạn hoàn toàn được giữ bí mật và chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu đề tài này.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docbang cau hoi.doc
 • docBia.doc
 • docmo dau.doc