Cam kết bảo vệ môi trường nhà máy sản xuất thủy hải sản

Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy HảiSản Sài Gòn (tiền thân là Công ty Kinh doanh Thủy Hải Sản), được thành lập theo Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 26/05/2006 của Ủy Ban Nhân Dân Tp.HCM, tên giao dịch là SAIGON AQUATIC PRODUCTSTRADING JOINT STOCK COMPANYgọi tắt là APT. Được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ ngày 25/11/2006 đã được Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn thông qua và Luật Doanh nghiệp. Sau khi nhận bàn giao năm 1980 đến năm1993, Công ty đưa mặt bằng 153 (số củ 47/71) Lương Thế Vinh, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú – Tp.HCM vào khai thác sử dụng để làm Phân xưởng sản xuất nước đá Hữu Lợi thuộc Xí nghiệp Đông lạnh Thắng Lợi là đơn vị thành viên trực thuộcCông ty. Đến năm 1994, mặt bằng này Công ty được Nhà nước cho phép hợp tác với một Công ty của Nhật hình thành Liên doanh Thắng Lợi – Aureole để sản xuất nước uống tinh khiết đóng chai và nước đá khô.Đến năm 2004, Ủy Ban Nhân Dân Tp.HCM ra Quyết định cho phép Liên doanh này được chấm dứt hoạt động và thanh lý hợp đồng, và Công ty đã thu hồi lại phần đất này. Từ năm 2005 đến nay, Công ty sử dụng mặt bằng này đề làm trạm thu mua, tiếp nhận, sơ chế và trung chuyển hàng thủy hải sản khô. Thực hiện tốt công tác bảovệ môi trường, Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy Hải Sản Sài Gònkết hợp với Công tyCổ Phần Thiên Ấn tiến hành lập Bản cam kết bảo vệ môi trường cho dự án Soch?, Trung chuy?n hng th?y h?i s?n khơtại 153 Lương Thế Vinh, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú – Tp.HCM.

pdf13 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 06/06/2013 | Lượt xem: 2052 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Cam kết bảo vệ môi trường nhà máy sản xuất thủy hải sản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan