Cấu trúc tâm lý- xã hội tập thể sản xuất kinh doanh

Trong giai đoạn phát triển của khoa học, kỹ thuật và công nghệ hiện nay thì “yếu tố con người” đã trở thành một điều kiện thiết yếu để giải quyết các nhiệm vụ kinh tế – xã hội mà Đảng và Nhà nước Việt Nam đặt ra trong giai đoạn công nghiệp hoá và hiện đại hoá nước nhà. Đặc biệt, chúng ta đang phấn đầu trở thành nước công nghiệp vào năm 2020. Đất nước ta đang trong xu thế hội nhập, giao lưu giữa bạn bè thế giới thì vai trò của con người ngày càng quan trọng. Bối cảnh trên đã đặt ra cho những nhà quản lý - kinh doanh cần đổi mới quản lý sản xuất, kimh doanh, tối ưu hoá quả trình sản xuất, tạo ra động lực tích cực của lao động của con người lao động và nắm bắt được thị trường tiềm năng. Các nhà quản lý - kinh doanh chỉ có thể trở thành những người thành công nhất, khi mà họ nắm bắt được tâm lý con người trong môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh đó. Tâm lý học quản trị kinh doanh sẽ giúp người học có được những tri thức tâm lý học cần thiết, cách nhìn tổng quát và tìm được câu trả lời cho mình “ làm thế nào để kinh doanh thành đạt?”. Tâm lý học nói chung và ứng dụng tâm lý trong du lịch nói riêng chỉ cho những nhà kinh doanh kiến thức tổng quan nhất về tâm lý người nói chung và tâm lý người tiêu dùng nói riêng, trong đó có người tiêu dùng là khách du lịch. Chỉ ra được những đặc tính cơ bản nhất của người mua…thấy rõ động cơ, ảm giác hay thái độ của họ,…để các nhà kinh có chiến lược quảng bá hay phát triển phù hợp.

doc20 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 02/12/2012 | Lượt xem: 2123 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Cấu trúc tâm lý- xã hội tập thể sản xuất kinh doanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan