Cho vay đối với hộ sản xuất nông nghiệp của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Hoàng Mai

Đối với một quốc gia có hơn 70% dân số làm nông nghiệp như Việt Nam việc phát triển sản xuất nông nghiệp chiếm giữ một vai trò cực kì quan trọng. Để thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa - hiện đại hóa (CNH - HĐH) nông nghiệp nông thôn, hội nghị Trung Ương lần thứ VI đã khẳng định : “ Sự phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng CNH - HĐH có vai trò quan trọng cả trước mắt và lâu dài, làm cơ sở ổn định và phát triển kinh tê xã hội, đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa”. Mọi họat động vừa cơ bản lâu dài vừa cần trước mắt của quá trình CNH – HĐH nông nghiệp, đều cần đến vốn và tín dụng. Đương nhiên vốn và tín dụng không quyết định hết thảy nhưng không thể không nhấn mạnh rằng để đưa ngành nông nghiệp phát triển về vốn, tín dụng nhất định phải có sự đầu tư thích đáng của Nhà nước, cuả các ngành trong đó không thể xem nhẹ vai trò của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. Quận Hoàng Mai tuy năm trong khu vực có hoạt động công nghiệp phát triển nền kinh tế thị trường chiến tỷ trọng lớn nhưng hoạt động nông nghiệp vẫn được quan tâm đầu tư không chỉ phục vụ trong địa bàn mà còn trong toàn thành phố, những huyện có ngành nông nghiệp phát triển hơn. Trong những năm gần đây hoạt động cho vay của Ngân hàng NN&PTNT Hoàng Mai đã dành một phần không nhỏ phục vụ cho nhu cầu của các hộ sản xuất vì nhu cầu thiếu vốn của các hộ sản xuất. Đây cũng là hoạt động kinh doanh quan trọng của NHNo&PTNT Chi nhánh Hoàng Mai. Do vậy đề tài : “ Cho vay đối với hộ sản xuất nông nghiệp của NHNo&PTNT Chi nhánh Hoàng Mai .” là đề tài phù hợp với thực trạng nền kinh tế và sự phát triển của Ngân hàng. Vì vậy thực trạng và giải pháp về vấn đề cho vay đối với hộ sản xuất nông nghiệp sẽ được em đi sâu và phân tích trong bài báo cáo này.Qua đây chúng ta sẽ hiểu sâu hơn về tình hình hoạt động trong quá trình sử dụng vốn của Chi nhánh và vấn đề đầu tư cho hoạt động nông nghiệp ở một thành phố lớn. Nội dung chính của báo cáo thực tập tốt nghiệp bao gồm: Chương 1: Hoạt động cho vay với hộ sản xuất nông nghiệp tại ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng cho vay với hộ sản xuất nông nghiệp tại NHNo&PTNT Chi nhánh Hoàng Mai Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả cho vay đới với hộ sản xuất nông nghiệp tại NHNo&PTNT Hoàng Mai

doc60 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 18/01/2013 | Lượt xem: 2299 | Lượt tải: 16download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Cho vay đối với hộ sản xuất nông nghiệp của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Hoàng Mai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan