Chọn loại hình doanh nghiệp nào khi thành lập công ty

Đất nước ta bắt đầu công cuộc đổi mới, kinh tế từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường kể từ Đại hội Đảng VI năm 1986 và công nhận nền kinh tế nhiều thành phần có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đi bên cạnh thành phần kinh tế quốc doanh là các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh trong đó có các công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh, công ty tư nhân kể từ khi được phép thành lập đã đóng vai trò không nhỏ trong việc góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Đặc biệt trong những năm gần đây quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực diễn ra ngày càng nhanh chóng do đó đòi hỏi đất nước phải có những doanh nghiệp những tập đoàn kinh tế mạnh, để thích nghi với điều kiện thay đổi. Nhận thức đây là vấn đề quan trọng do đó em đã chọn đề tài “ chọn loại hình doanh nghiệp nào khi thành lập công ty ” và theo em ta nên chọn hình thức công ty TNHH. Sau khi nghiên cứu tài liệu và được thầy (cô ) trong khoa hướng dẫn thêm. Em đã chia đề tài của em làm 3 nội dung chính như sau: I. Khái niệm và đặc điểm của công ty TNHH. II. Vai trò của công ty TNHH với nền kinh tế III. Phân tích đặc điểm của công ty TNHH với công ty CF

doc12 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 14/01/2013 | Lượt xem: 2280 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chọn loại hình doanh nghiệp nào khi thành lập công ty, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan