Chuyên đề Đầu tư phát triển quán điểm Trung Nguyên tại công ty cổ phần cà phê Trung Nguyên

Có thể nói Cà phê Trung Nguyên là một thành công kì diệu của xây dựng thương hiệu tại Việt Nam . Chỉ trong vòng 13 năm Trung Nguyên từ một xưởng sản xuất nhỏ tại Buôn Ma Thuột đã có mặt tại mọi miền đất nước. Có đựơc thành công như vậy đó là chiến lược đầu tư hiệu quả của công ty cùng với tầm nhìn lớn của Chủ tịch hội đồng quản trị Đặng Lê Nguyên Vũ khi mà ông đã khẳng định trong đợt phát biểu tại hội nghị doanh nghiệp trẻ tại Cung Văn Hoá Hữu Nghị Việt Xô rằng: “ Nước Mỹ tự hào có Microsoft của Billgate thì Việt Nam cũng tự hoà có cà phê Trung Nguyên “ câu phát biểu đó như có thêm động lực cũng như tiếp thêm sức mạnh cho cà phê Trung Nguyên thực hiện sứ mạng đưa cà phê Việt đến khắp bạn bè thế giới. Và thực sự từ khi trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới WTO, đó như giấy thông hành để cà phê Trung Nguyên có thể tiếp cận một cách nhanh chóng hơn với thị trường thế giới. Để phát triển thương hiệu mình Trung Nguyên đã có chiến lựơc đầu tư phát triển hệ thống các quán cà phê rộng khắp trên cả nước cùng với một số nứơc ngoài như Singapore , Nhật, Trung Quốc… Trong bài viết này em đi sâu phân tích và đánh giá tình hình hoạt động đầu tư phát triển hệ thống quán điểm tại công ty Cổ phần cà phê Trung Nguyên. Rõ ràng để có thể tìm đựơc chỗ đứng trên thị trưòng cà phê trong nước nói riêng và thị trường tiêu thụ nước ngoài nói chung thì công ty phải tiến hành hoạt động đầu tư để nhằm phát triển thương hiệu cũng như quảng bá sản phẩm tới tay người tiêu dùng. Qua đó em muốn đưa ra một số giải pháp cho chiến lựơc xây dựng và phát triển hệ thống quán điểm tại công ty. Qua thời gian thực tập tại phòng Nhượng Quyền của công ty cổ phần cà phê Trung Nguyên chi nhánh Miền Bắc, đựơc tìm hiểu và nghiên cứu hoạt động đầu tư phát triển hệ thống quán điểm, em đã lựa chọn đề tài: “ Đầu tư phát triển quán điểm Trung Nguyên tại công ty cổ phần cà phê Trung Nguyên “ làm nội dung chuyên đề tốt nghiệp của mình. Chuyên đề gồm 3 chương: Chương I: Lý luận chung về đầu tư phát triển quán điểm trong kinh doanh cà phê. Chương II: Thực trạng đầu tư phát triển quán điểm Trung Nguyên tại công ty cổ phần cà phê Trung Nguyên. Chương III: Giải pháp đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển quán điểm Trung Nguyên tại công ty cổ phần cà phê Trung Nguyên giai đoạn 2009-2015

doc62 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 02/11/2012 | Lượt xem: 3007 | Lượt tải: 16download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Đầu tư phát triển quán điểm Trung Nguyên tại công ty cổ phần cà phê Trung Nguyên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI MỞ ĐẦU Có thể nói Cà phê Trung Nguyên là một thành công kì diệu của xây dựng thương hiệu tại Việt Nam . Chỉ trong vòng 13 năm Trung Nguyên từ một xưởng sản xuất nhỏ tại Buôn Ma Thuột đã có mặt tại mọi miền đất nước. Có đựơc thành công như vậy đó là chiến lược đầu tư hiệu quả của công ty cùng với tầm nhìn lớn của Chủ tịch hội đồng quản trị Đặng Lê Nguyên Vũ khi mà ông đã khẳng định trong đợt phát biểu tại hội nghị doanh nghiệp trẻ tại Cung Văn Hoá Hữu Nghị Việt Xô rằng: “ Nước Mỹ tự hào có Microsoft của Billgate thì Việt Nam cũng tự hoà có cà phê Trung Nguyên “ câu phát biểu đó như có thêm động lực cũng như tiếp thêm sức mạnh cho cà phê Trung Nguyên thực hiện sứ mạng đưa cà phê Việt đến khắp bạn bè thế giới. Và thực sự  từ khi trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới WTO, đó như giấy thông hành để cà phê Trung Nguyên có thể tiếp cận một cách nhanh chóng hơn với thị trường thế giới. Để phát triển thương hiệu mình Trung Nguyên đã có chiến lựơc đầu tư phát triển hệ thống các quán cà phê rộng khắp trên cả nước cùng với một số nứơc ngoài như Singapore , Nhật, Trung Quốc… Trong bài viết này em đi sâu phân tích và đánh giá tình hình hoạt động đầu tư phát triển hệ thống quán điểm tại công ty Cổ phần cà phê Trung Nguyên. Rõ ràng để có thể tìm đựơc chỗ đứng trên thị trưòng cà phê trong nước nói riêng và thị trường tiêu thụ nước ngoài nói chung thì công ty phải tiến hành hoạt động đầu tư để nhằm phát triển thương hiệu cũng như quảng bá sản phẩm tới tay người tiêu dùng. Qua đó em muốn đưa ra một số giải pháp cho chiến lựơc xây dựng và phát triển hệ thống quán điểm tại công ty. Qua thời gian thực tập tại phòng Nhượng Quyền của công ty cổ phần cà phê Trung Nguyên chi nhánh Miền Bắc, đựơc tìm hiểu và nghiên cứu hoạt động đầu tư phát triển hệ thống quán điểm, em đã lựa chọn đề tài:        “ Đầu tư phát triển quán điểm Trung Nguyên tại công ty cổ phần cà phê Trung Nguyên “ làm nội dung chuyên đề tốt nghiệp của mình. Chuyên đề gồm 3 chương: Chương I: Lý luận chung về đầu tư phát triển quán điểm trong kinh doanh cà phê. Chương II: Thực trạng đầu tư phát triển quán điểm Trung Nguyên tại công ty cổ phần cà phê Trung Nguyên. Chương III: Giải pháp đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển quán điểm Trung Nguyên tại công ty cổ phần cà phê Trung Nguyên giai đoạn 2009-2015. Mặc dù đã rất cố gắng song do thời gian và kiến thức có hạn nên chuyên đề không thể tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được sự bổ sung giúp đỡ của quý thầy cô và các bạn. CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUÁN ĐIỂM TRONG KINH DOANH CÀ PHÊ I. Những vấn đề chung về đầu tư phát triển quán điểm: 1. Khái niệm về đầu tư và đầu tư phát triển: Đầu tư nói chung là sự bỏ ra hay sự hi sinh các nguồn lực ở hiện tại để tiến hành các hoạt động nào đó nhằm thu về các kết quả, thực hiện được những mục tiêu nhất định trong tương lai. Các nguồn lực sử dụng có thể là tiền, là tài nguyên thiên nhiên, là sức lao động và trí tuệ. Những kết quả đạt được có thể là sự gia tăng tài sản vật chất (nhà cửa, đường xá), tài sản tài chính (tiền vốn), tài sản trí tuệ (trình độ văn hóa, chuyên  môn, khoa học kĩ thuật…) và nguồn nhân lực có đủ điều kiện để làm việc với năng suất cao hơn cho nền kinh tế và cho toàn bộ xã hội. Đầu tư phát triển là bộ phận cơ bản của đầu tư, là việc chi dùng vốn trong hiện tại để tiến hành các hoạt động nhằm làm tăng thêm hoặc tạo ra những tài sản vật chất (nhà xưởng thiết bị…) và tài sản trí tuệ (tri thức, kỹ năng…), gia tăng năng lực sản xuất, tạo thêm việc làm và vì mục tiêu phát triển. Hoặc xét trên tiêu thức quan hệ quản lý của chủ đầu tư: đầu tư phát triển là một phương thức của đầu tư trực tiếp. Hoạt động đầu tư này nhằm duy trì và tạo ra năng lực mới trong sản xuất kinh doanh dịch vụ và sinh hoạt đời sống của xã hội. Đây là hình thức đầu tư trực tiếp tạo ra tài sản mới cho nền kinh tế, đơn vị sản xuất và cung ứng dịch vụ. 2. Đầu tư phát triển quán điểm trong kinh doanh cà phê:           Đầu tư phát triển quán điểm chính là hình thức đầu tư 100% vốn của công ty, đây là kênh phân phối sản phẩm trực tiếp tới tay người tiêu dùng.  Tại đó các công ty sẽ xây dựng và đầu tư xây dựng mô hình quán cà phê theo phong cách riêng mà công ty theo đuổi. Công ty sẽ bỏ vốn ra thuê điạ điểm mặt bằng xây dựng, thiết kế mô hình quán, đầu tư đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực cho quán và phát triển chiến lựơc Marketing phù hợp cho sự phát triển của quán. Đầu tư phát triển qúan điểm hiện nay là hình thức công ty hoàn toàn chủ động xây dựng hệ thống các quán cà phê theo phong cách riêng biệt của từng hãng, các quán trực tiếp hoạt động dưói sự điều hành của một hãng cà phê nào đó, tại hệ thống quán đó chỉ kinh doanh và bán sản phẩm của công ty. 3. Nội dung đầu tư phát triển quán điểm: Hoạt động đầu tư phát triển hệ thống quán điểm bao gồm: Đầu tư  những tài sản vật chất (tài sản thực) và đầu tư phát triển tài sản vô hình. Đầu tư phát triển các tài sản vật chất bao gồm: đầu tư vào tài sản cố định (đàu tư xây dựng cơ bản). Đầu tư phát triển tài sản vô hình gồm các nội dung: Đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư vào hoạt động Marketing, đầu tư vào thiết kế mô hình quán. Đầu tư xây dựng cơ bản quán điểm là hoạt động đầu tư tạo tài sản cố định cho công ty. Đầu tư xây dựng quán điểm gồm các nội dung chính là: xây dựng mô hình quán, các công trình kiến trúc, mua và lắp đặt trên nền bệ các máy móc thiết bị, mua sắm máy móc thiết bị phục vụ hoạt động của quán. Hoạt động đầu tư này thường chiếm tỷ trọng vốn lớn trong tổng vốn đầu tư phát triển một hệ thống quán điểm. Đầu tư phát triển nguồn nhân lực: Nguồn nhân lực có vị trí đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế và trong sự phát triển của hệ thống quán. Chỉ có nguồn nhân lực chất lượng cao mới đảm bảo dành thắng lợi trong cạnh tranh trên thị trường. Do vậy đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là rất cần thiết. Đầu tư phát triển nguồn nhân lực bao gồm đầu tư cho hoạt động đào tạo (chính quy, không chính quy, dài hạn, ngắn hạn, bồi dưỡng nghiệp vụ...) đội ngũ lao động. Đầu tư cho công tác chăm sóc sức khoẻ, y tế. Đầu tư cho cải thiện môi trường, điều kiện làm việc của người lao động...Trả lương đúng và đủ cho người lao động cũng được xem là hoạt động đầu tư phát triển. Đầu tư cho hoạt động Marketing: Hoạt động Marketing là một trong những hoạt động quan trọng của công ty nhất là đầu tư phát triển quán điểm Trung Nguyên thì nội dung này còn được coi trọng hơn. Đầu tư cho hoạt động Marketing bao gồm đầu tư cho hoạt động quảng cáo như đăng quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo, tạp chí, đài, Internet, các hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu...công ty cần có những hoạt động cộng đồng, nghiên cứu thị trường đó là thu thập thông tin từ khách hàng dùng thử sản phẩm tại các hệ thống quán mới mở hay những đợt có những sản phẩm mới, cùng với nó là phát bảng thăm dò ý kiến. Hoạt động Marketing là yếu tố quan trọng cho sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp do vậy cần có những chiến lược cụ thể cho từng giai đoạn và từng năm. Doanh nghiệp cần phải có hẳn một đội ngũ riêng làm công tác nghiên cứu thị trừơng để có thể nắm bắt đựơc xu thế tiêu dùng hiện tại. Đầu tư cho các hoạt động Marketing cần chiếm một tỷ trọng hợp lý trong tổng vốn đầu tư của doanh nghiệp. Đầu tư cho thiết kế mô hình quán: Hoạt động đầu tư này là một trong những hoạt động đầu tiên mỗi  khi chúng ta muốn xây dựng một quán điểm nào nó bao gồm đầu tư cho hoạt động thuê kiến trúc sư vẽ mô hình quán sao cho phù hợp với chính sách phát triển và hình ảnh xuyên suốt của công ty. Nó thường chiếm tỷ trọng không lớn nhưng là rất quán trọng quyết định sự thành bại trong quá trình kinh doanh của các hệ thống quán của các công ty, tạo ra sự khác biệt trong phong cách quán cà phê. II.Các chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả đầu tư  phát triển quán điểm Trung Nguyên: 1. Kết quả hoạt động đầu tư phát triển quán điểm Trung Nguyên: Khối lượng vốn đầu tư thực hiện: Là tổng số tiền mà công ty đã chi ra để tiến hành các hoạt động của các công cuộc đầu tư bao gồm chi phi cho công tác xây dựng, chi phí cho công tác mua sắm máy móc thiết bị, chi phí quản lý và chi phí khác theo quy định của thiết kế dự toán và được ghi trong dự án đầu tư đựơc duyệt . Tài sản cố định huy động và năng lực sản suất phuc vụ tăng thêm: Tài sản cố định huy động là công trình hay hạng mục công trình, đối tượng xây dựng có khả năng phát huy tác dụng độc lập (làm ra sản phẩm hàng hoá hoặc tiến hành các hoạt động dịch vụ cho xã hội đã được ghi trong dự án đầu tư) đã kết thúc quá trình xây dựng, mua sắm, đã làm xong thủ tục nghiệm thu sử dụng, có thể đưa vào hoạt  động ngay. Các tài sản cố định đựơc huy động là kết quả đạt được trực tiếp của quá trình thi công xây dựng công trình. Trong đầu tư phát triển quán điểm nó có thể được biểu hiện bằng hiện vật hoặc bằng giá trị. Chỉ tiêu biểu hiện bằng hiện vật là số lượng tài sản cố định đựơc huy động như số lượng quán điểm. Năng lực sản xuất phục vụ tăng thêm: Khi các tài sản cố định đựơc huy động vào sử dụng, chúng làm gia tăng năng lực phục vụ cho nền kinh tế. Năng lực sản xuất phục vụ tăng thêm được hiểu là khả năng đáp ứng nhu cầu sản xuất, phục vụ của các tài sản cố định đã đựơc huy động vào sử dụng tiến hành các hoạt động dịch vụ theo quy định đựơc chi trong dự án đầu tư. Năng lực sản xuất phục vụ được thể hiện ở công suất hoặc năng lực phát huy tác dụng của các tài sản cố định như: Số quán, số mét vuông nơi kinh doanh mở quán, số chỗ ngồi ở quán... Với sự gia tăng của năng lực sản suất phục vụ tăng thêm do các tài sản cố định tạo ra, hoạt động đầu tư  phát triển đã mang lại cho doanh nghiệp mức gia tăng của  sản lượng, doanh thu. 2. Hiệu quả đầu tư  phát triển quán điểm Trung Nguyên:           Mục tiêu chủ yếu của hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trưòng là tối đa hoá gía trị tài sản. Việc sử dụng vốn có hiệu quả nhằm đạt nhanh nhất mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp. Vậy hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển quán điểm đựoc hiểu là trong giới hạn khả năng về nguồn vốn của mình, công ty phải đạt đựơc lợi nhuận (có kết quả thu được so với số vốn mà công ty bỏ ra ).           Để đánh gía hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển quán điểm ta dùng các chỉ tiêu định tính sau: Hiệu suất sử dụng toàn bộ vốn ( Vòng quay vốn): Đây là chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng vốn trong kỳ, nó phản ánh đồng vốn được doanh nghiệp huy động vào sản xuất kinh doanh mang lại mấy đồng doanh thu thuần. Vòng quay vốn  =   Doanh thu thuần                                 Tổng vốn đầu tư  Hệ số doanh lợi : Hệ số doanh lợi   =  Lợi nhuận sau thuế                                       Tổng vốn đầu tư            Chỉ tiêu này cho biết có bao nhiêu đồng lợi nhuận được tạo ra khi bỏ một đồng vốn vào sản xuất kinh doanh. Chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ việc sử dụng vốn càng hiệu quả. Hiệu quả kinh tế xã hội: Đó là xác định sự đóng góp của dự án vào các mục tiêu phát triển cơ bản của nền kinh tế và phúc lợi của đất nước. Để nói lên hiệu quả của lợi ích kinh tế -xã hội mà dự án mang lại, cần phải tiến hành so sánh giữa lợi ích mà nền kinh tế và toàn bộ xã hội thu được với những chi phí xã hội đã bỏ ra hay sự đóng góp của xã hội khi thực hiện dự án.           Những lợi ích mà xã hội thu được chính là sự đáp ứng của dự án đối với việc thực hiện các mục tiêu chung của nền kinh tế và xã hội. Nhũng sự đáp ứng có thể được xem xét mang tính chất định tính như đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế, phục vụ việc thực hiện các chủ trương, chính sách của nhà nước, góp phần chống ô nhiễm môi trường, cải tạo môi sinh... hoặc đo lường bằng các tính toán định tính như: Mức tăng thu cho ngân sách: Đó là đóng góp vào ngân sách của dự án qua các loại thuế, các dự án càng đóng góp nhiều thì hiệu quả cảu nó càng lớn khi xét về sự đóng góp vào lợi ích kinh tế -xã hội của dự án.  Mức gia tăng số người có việc làm và nâng cao trình độ lao động: Bao gồm số lao động có việc làm trực tiếp từ dự án và số lao động có việc làm ở các dự án liên đới (Số lao động có việc làm gián tiếp). Tác động đến môi trưòng sinh thái: Việc thực hiện một dự án quán điểm có những tác động nhất định đến môi trường sinh thái. Tác động tích cực đó là làm đẹp cảnh quan môi trường, cải thiện điều kiện sống, sinh hoạt của dân cư địa phương... Chi phí mà xã hội phải gánh chịu khi một công cuộc đầu tư đựơc thực hiện bao gồm toàn bộ tài nguyên thiên nhiên, của cải vật chất, sức lao động mà xã hội dành cho đầu tư thay vì sử dụng vào các công cuộc khác trong tương lai không xa. III. Một số nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư phát triển quán điểm trong lĩnh vực kinh doanh cà phê: 1. Sơ lược về thị trường cà phê trong nước: 1.1. Tình hình chung về cà phê, quán cà phê ở thị trường hiện nay: 1.1.1. Tình hình sản phẩm cà phê trên thị truờng:           Hiện nay trên thị trường trong nước nói chung có rất nhiều loại sản phẩm cà phê của các hãng khác nhau như Vinacafe (Công ty cổ phần Vinacafe Biên Hoà), Highlands Coffee ( công ty Cổ Phần Việt Thái Quốc Tế_ VTI), Nescafe, Gloria Jean’s coffee ( đến từ ÚC) …và các sản phẩm cà phê được chế biến trên những dây chuyền hiện đại. Ngoài ra còn có cà phê sữa hoa tan, cà phê túi lọc, các loại sản phẩm này mang tính nhanh chóng tiện lợi, hương vị mới lạ và đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của người tiêu dùng. Cà phê truyền thống: Cà phê truyền thống là loại cà phê bột pha phin từ trước đến nay không có nhiều thay đổi trong thành phần bởi nó được xay và rang từ hạt cà phê nguyên chất mà không có sự phê chế hoà lẫn của các thành phần khác mà chủ yếu tìm kiếm sự mới lạ trong phong cách trình bầy bao bì sản phẩm khi tung ra thị trường tiêu thụ. Thời gian gần đây, các nhà sản xuất cà phê trong nước đã bắt đầu áp dụng những công nghệ mới, tiến tiến để tạo nên những hương vị cà phê tổng hợp đặc sắc riêng cho sản phẩm của công ty mình. Một trong số nhãn hiệu như cà phê Bảo Lộc, cà phê Buôn Ma Thuột, cà phê Thu Hà, cà phê Trung Nguyên, Highlands Coffee … đang đưa ra thị trường các sản phẩm cà phê bột pha trộn giữa cà phê Moka và Robusta.  Thị trường mạnh nhất về cà phê truyền thống này phải nói đến Vinacafe (Công ty cổ phần Vinacafe Biên Hoà), Highlands Coffee ( công ty Cổ Phần Việt Thái Quốc Tế_ VTI), cà phê Trung Nguyên (Công ty cổ phần cà phê Trung Nguyên ). Vinacafe (Công ty cổ phần Vinacafe Biên Hoà): Sản phẩm cà phê truyền thống của Vinacafe là cà phê rang xay nhưng sản phẩm này không phải thế mạnh của công ty, nhưng Vinacafe lại là đối thủ lớn cho các hãng cà phê trên thị trường xuất khẩu cà phê chế biến. Highlands Coffee ( Công ty Cổ Phần Việt Thái Quốc Tế_ VTI): Cà phê rang xay dạng đóng gói thương hiệu Highlands coffee chỉ bán tại siêu thị, khách sạn cao cấp và quán Highlands coffee, sản phẩm của Highlands coffee có giá trên thị trường rất cao trung bình vào khoảng 30.000-75.000 đồng/cốc. Highlands coffee định giá cao hơn hẳn các sản phẩm cùng loại trên thị trường vì đối tượng khách hàng mà Highlands coffee nhắm tới là khách du lịch, doanh nhân, công chức thu nhập cao. Cà phê Trung Nguyên (Công ty cổ phần cà phê Trung Nguyên ): Chia thành 3 loại: Cao cấp, trung cấp và phổ thông, sở dĩ có sự phân loại như vậy vì Trung Nguyên muốn mọi đối tượng, mọi khách hàng đầu có thể thưởng thức được cà phê, bởi sở thích mỗi người mỗi khác và gout uống cũng khác. Sản phẩm cao cấp bao gồm:   -Diamond                                       -Cà phê chồn                                       -Legendee                                       -Classic coffee Sản phẩm trung cấp gồm có: - Passiona                                       - Cà phê sáng tạo số 1-5                                                                             - Gourmet Blend - House Blend - Cà phê chế phin số 1-9 - Hạt rang xay (11 loại) Sản phẩm phổ thông gồm có: - Sức sống - Khát vọng - Chinh phục Cà phê hoà tan: Cà phê hoà tan là sản phẩm có sự thay đổi nhanh nhất trên thị trường, không bởi vì tính tiện dụng của nó mà bởi vì giá cả cũng phù hợp với nhu cầu của mọi tầng lớp người tiêu dùng trong xã hội. Một số nhãn hiệu của các công ty như Vinacafe (sản phẩm của Công ty cổ phần Vinacafe Biên Hoà), Nescafe (một nhãn hiệu của công ty Nescafe Việt Nam ), Highlands coffee (Công ty Cổ Phần Việt Thái Quốc Tế_ VTI), MacCoffee (sản phẩm của công ty TNHH Fes Việt Nam), Cà phê hoà tan G7 ( Công ty cổ phần cà phê Trung Nguyên ). Vinacafe (sản phẩm của Công ty cổ phần Vinacafe Biên Hoà), với cà phê hoà tan, cà phê sữa, và đặc biệt là sản phẩm cà phê hoà tan sâm 4 trong 1 nhằm mang đến cho người thưởng thức cà phê một hương vị hoà tan mới, một sản phẩm mà chưa có hãng cà phê nào trên thị trường trong nước có được. Và hiện nay Vinacafe vẫn là thương hiệu dẫn đầu thị trường cà phê hoà tan hiếm khoảng 40% thị phần. Nescafe (một nhãn hiệu của công ty Nescafe Việt Nam ): Gồm các sản phẩm Nescafe 3 in 1 khác nhau ở khẩu vị đậm vừa, đậm đà và đậm đà hơn. Nescafe red cup, Nescafe Việt mới với cà phê đen thuần tuý. Nescafe tự hào với tiềm lực tài chính mạnh, có lợi thế trong các cuộc cạnh tranh và Marketing, bao bì đẹp, gout sản phẩm theo xu hướng quốc tế. Xây dựng thương hiệu, quảng bá hình ảnh sản phẩm cùng những chương trình khuyến mại lớn dành cho khách hàng luôn đẩy mạnh. Cà phê  hoà tan Nescafe sử dụng hương nhân tạo đậm đặc hơn để khác biệt hoàn toàn.  Điểm mạnh của Nescafe vẫn là bao bì, chiếm khoảng 25% thị phần trong nước. Highlands coffee (Công ty Cổ Phần Việt Thái Quốc Tế_ VTI): Các sản phẩm hoà tan của Highlands coffee bao gồm những sản phẩm cà phê đậm đà phong cách Việt Nam cùng với dòng sản phẩm mang hương vị quốc tế. Gồm cà phê Sành Điệu, cà phê Espresso là sự kết hợp giữa Arabica và Robusta được hoà lẫn với nhau cùng với hương liệu cao cấp cho ra tách cà phê sánh quyện với hương vị ngọt ngào . MacCoffee (sản phẩm của công ty TNHH Fes Việt Nam ): Được biết đến bởi 2 sản phẩm hoà tan MacCoffee Cappuccino và MacCoffee 3 in 1. Cà phê hoà tan G7 (Công ty cổ phần cà phê Trung Nguyên): Được biết đến với 3 loại sản phẩm: - G7 3 in 1 - G7 hòa tan đen - G7 Cappuccino Trong đó, G7 Cappuccino là sản phẩm mới xuất hiện trên thị trường của Trung Nguyên với vị thơm nhẹ thích hợp dành cho đối tượng nữ giới, bao gồm: G7 Cappuccino – Hazelnut, G7 Cappuccino – Irish Cream, G7 Cappuccino – Mocha. Dòng sản phẩm mới này đã nhanh chóng được công chúng ưa thích bởi cả hương vị mới lạ và bao bì sản phẩm bắt mắt. 1.2. Hệ thống quán cà phê hiện nay trên thị trường :           Để người tiêu dùng biết đến sản phẩm của mình thì ngoài cách phân phối sản phẩm đến người tiêu dùng qua siêu thị, nhà hàng, sân bay... Các hãng còn mở các chuỗi hệ thống quán tại đó phục vụ trực tiếp đến khách hàng của mình. Trong các hệ thống quán tại Việt Nam hiện nay thì Trung Nguyên được biết đến như là hãng nhượng quyền thành công nhất tại thị trường trong nước với các quán có mặt toàn quốc, ở mọi ngóc ngách, mọi nơi chúng ta có thể dễ dàng tìm được một quán cà phê Trung Nguyên.  Nhưng nếu nói đến hệ thống chuỗi quán hiện nay trên thị trường trong nước phải kể thêm đến hai tên tuổi lớn là  Highlands coffee và Gloria Jean's coffee .           Chuỗi quán Highlands coffee: Các chuỗi quán điểm của Highlands coffee bắt đầu có mặt tại Việt Nam từ năm 2002. Các quán này sở hữu 100% bởi Highlands và kinh doanh theo mô hình Star Buck- Mô hình phục vụ nhanh, đa dạng chứ không tập trung chính vào cà phê. Điểm mạnh của Highlands coffee chính là tập trung lớn chi phí vào thuê địa điểm, chủ yếu là các khu thương mại cao cấp và quận trung tâm. Highlands luôn luôn chọn địa điểm đặt quán là những vị trí đẹp, không gian thoáng, ngoài trời.  Một trong nét đặc trưng của Highlands coffee chính là giao thông thuận lợi như ở: Hồ Gươm, dưới chân cột cờ Hà Nội, Nhà hát lớn Thành Phố, tháp đôi Hà Nội, Ngã tư các đường lớn... Highlands thực hiện chính sách đồng nhất giá rất hiệu quả, cụ thể là giá đồ uống và dịch
Luận văn liên quan