Chuyên đề Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty CP đầu tư xây dựng Hà Nội

Nước ta đang trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước và một trong những nhiệm vụ quan trọng của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá là tăng cường cơ sở hạ tầng nông thôn, thành thị. Điều này đã nói lên vai trò to lớn của ngành công nghiệp xây dựng đóng góp vào việc hiện đại hoá cơ sở hạ tầng của đất nước. Hiện nay đang có rất nhiều doanh nghiệp xây dựng hoạt động trên địa bàn Hà Nội, do quá trình đô thị hóa, gia tăng dân số và sự phát triển của thủ đô nên nhu cầu nhà ở, văn phòng… là rất lớn. Nguồn cung từ các công ty này vẫn chưa đủ đáp ứng. Trong tình hình hiện nay, xu hướng cổ phần hoá các doanh nghiệp đang diễn ra mạnh mẽ và Công ty cổ phần đầu tư - xây dựng Hà Nội cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Sau khi chuyển từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần, công ty cổ phần đầu tư - xây dựng Hà Nội đã ngày càng lớn mạnh, đóng góp một phần vào giải quyết nhu cầu nhà ở cấp bách tại thủ đô cũng như tham gia vào quá trình phát triển đất nước. Để thực hiện đầu tư xây dựng công trình việc đầu tiên là phải lập dự án đầu tư. Công tác lập dự án đầu tư đòi hỏi sự hiểu biết về rất nhiều lĩnh vực, sự chính xác của công tác này góp phần làm nên thành công của dự án. Qua quá trình nghiên cứu tìm hiểu tại công ty, cùng với sự giúp đỡ của các anh chị trong ban quản lý dự án em đã được tiếp cận sâu với quá trình thực hiện lập dự, xem xét quy trình phương thức tiến hành lập dự án, nghiên cứu về nội dung lập dự án án tại công ty. Chính vì vậy mà em đã chọn đề tài: “ Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại công ty cổ phần đầu tư - xây dựng Hà Nội” làm chuyên đề tốt nghiệp cho mình

doc108 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 01/11/2012 | Lượt xem: 2659 | Lượt tải: 18download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty CP đầu tư xây dựng Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIẤY CAM ĐOAN Em xin cam đoan rằng chuyên đề tốt nghiệp: “hoàn thiện công tác lập dự án tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hà Nội” là chuyên đề do chính bản thân em tự nghiên cứu và viết dưới sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Hồng Minh và các anh chị trong ban quản lý dự án tại công ty cổ phần đầu tư - xây dựng Hà Nội, không hề sao chép từ bất kỳ bài chuyên đề nào. Nếu có gì không đúng em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Hà Nội, ngày 4 tháng 1 năm 2010 Sinh viên Nguyễn Thị Thư MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN TẠI CÔNG TY 2 1.1 Giới thiệu tổng quan về công ty cổ phần đầu tư – xây dựng Hà Nội 2 1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần - đầu tư xây dựng Hà Nội. 2 1.1.2 Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 3 1.1.2.1 Cơ cấu tổ chức. 3 1.1.2.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 5 1.1.2.2.1 Ban kiểm soát 5 1.1.2.2.2 Hội đồng quản trị 5 1.1.2.2.3 Ban Giám đốc 5 1.1.2.2.4 Phòng Kế hoạch – Tổng hợp 5 1.1.2.2.5 Phòng quản lý kinh doanh dự án 6 1.1.2.2.6 Phòng Quản lý Kinh doanh Xây lắp 6 1.1.2.2.7 Phòng Tài chính – Kế toán 7 1.1.2.2.8 Phòng Tổ chức – Hành chính 7 1.1.2.2.9 Ban quản lý dự án 7 1.1.3 Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chủ yếu 8 1.1.4 Tình hình hoạt động đầu tư tại công ty cổ phần đầu tư – xây dựng hà nội 10 1.1.4.1 Năng lực đầu tư của công ty 10 1.1.4.1.1 Nguồn vốn. 10 1.1.4.1.2 Nhân lực công ty 10 1.1.4.1.3 Thương hiệu 12 1.1.4.2 Tình hình sản xuất kinh doanh 12 1.1.4.3 Một số dự án tiêu biểu công ty đã và đang thực hiện 14 1.1.4.3.1 Các dự án do công ty làm chủ đầu tư: 14 1.1.4.3.2 Các dự án do công ty làm tư vấn thiết kế 15 1.2 Phân tích thực trạng công tác lập dự án tại công ty cổ phần đầu tư - xây dựng Hà Nội 17 1.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác lập dự án tại công ty cổ phần đầu tư – xây dựng Hà Nội 17 1.2.2 Đặc điểm các dự án tại công ty ảnh hưởng tới công tác lập dự án 20 1.2.3 Quy trình lập dự án tại công ty 21 1.2.4 Phương pháp lập dự án 24 1.2.5 Nhân sự cho công tác lập dự án 25 1.2.6 Nội dung của công tác lập dự án tại công ty cổ phần đầu tư - xây dựng Hà Nội 26 1.2.6.1 Những căn cứ pháp lý và sự cần thiết phải đầu tư 26 1.2.6.1.1 Những căn cứ pháp lý 26 1.2.6.1.2 Mục tiêu đầu tư 27 1.2.6.1.3 Thị trường sản phẩm của dự án 28 1.2.6.2 Nghiên cứu khía cạnh kỹ thuật 29 1.2.6.2.1 Quy mô dự án, hình thức đầu tư 29 1.2.6.2.2 Nghiên cứu địa điểm khu vực xây dựng dự án 31 1.2.6.2.3 Giải pháp quy hoạch, kiến trúc và kỹ thuật 32 1.2.6.2.4 Giải pháp đền bù, phóng mặt bằng 39 1.2.6.2.5 Phân đoạn thực hiện, tiến độ thực hiện và hình thức quản lý dự án 41 1.2.6.2.6 Đánh giá tác động môi trường 42 1.2.6.3 Phân tích khía cạnh tài chính của dự án 44 1.2.6.3.1 Xác định tổng mức đầu tư 44 1.2.6.3.2 Nguồn tài trợ vốn 49 1.2.6.3.4 Các chỉ tiêu hiệu quả tài chính 51 1.2.6.4 Nghiên cứu khía cạnh kinh tế - xã hội của dự án 55 1.3 Đánh giá công tác lập dự án tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hà Nội 56 1.3.1 Những kết quả đạt được 56 1.3.2 Những tồn tại và nguyên nhân 58 1.3.2.1 Những vấn đề còn tồn tại trong công tác lập dự án tại công ty 58 1.3.2.2 Nguyên nhân 59 1.3.2.2.1 Sự biến động của thị trường và sự thay đổi của pháp luật 59 1.3.2.2.2 Công tác lập dự án chưa được quan tâm đúng mức 60 1.3.2.2.3 Năng lực của cán bộ lập dự án còn hạn chế 60 CHƯƠNG II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI 62 2.1 Định hướng đầu tư, kinh doanh của công ty trong thời gian tới 62 2.1.1 Định hướng sản xuất kinh doanh 62 2.1.2 Định hướng công tác lập dự án và hoạt động đầu tư 63 2.1.3 Phân tích SWOT công tác lập dự án tại công ty 64 2.2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác lập dự án 66 2.2.1 Nâng cao vai trò của công tác lập dự án 66 2.2.2 Hoàn thiện quy trình lập dự án 66 2.2.3 Hoàn thiện phương pháp lập dự án 67 2.2.4 Hoàn thiện nội dung lập dự án 70 2.2.4.2 Hoàn thiện nội dung nghiên cứu kỹ thuật 71 2.2.4.3 Hoàn thiện nội dung nghiên cứu khía cạnh tài chính của dự án 72 2.2.4.4 Hoàn thiện nội dung phân tích hiệu quả kinh tế xã hội 74 2.2.5 Đầu tư nguồn nhân lực cho công tác lập dự án 76 2.2.6 Đầu tư đổi mới khoa học công nghệ phục vụ cho công tác lập dự án 77 2.2.7 Đầu tư hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác lập dự án 78 2.2.8 Xây dựng kế hoạch và chiến lược đầu tư hợp lý cho công tác lập dự án 79 KẾT LUẬN 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 Phụ lục: Nghiên cứu tình huống cụ thể: “Lập dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Trung Văn tại Xã Trung Văn- Huyện Từ Liêm- Hà Nội” 82 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BCNCKT: Báo cáo nghiên cứu khả thi BHXH: Bảo hiểm xã hội BT: Biệt thự CBCNV : Cán bộ công nhân viên CHDCND: Cộng hòa dân chủ nhân dân CNVC: Công nhân viên chức CP: Cổ phần CS: Chính sách CX: Cây xanh DAĐT: Dự án đầu tư DT: Doanh thu ĐV: Đơn vị GPMB: Giải phóng mặt bằng HH: Hỗn hợp HN: Hà Nội HTKT: Hạ tầng kỹ thuật KL: Khối lượng NĐ/CP: Nghị định/ chính phủ NV: Nhà vườn QH – KT: Quy hoạch – kiến trúc QLCL: Quản lý chất lượng QLDA: Quản lý dự án SXKD: sản xuất kinh doanh TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam TCXD: Tiêu chuẩn xây dựng TDT: Tổng dự toán TNDN: Thu nhập doanh nghiệp TT-BXD: Thông tư – Bộ xây dựng UBND: Ủy ban nhân dân VP: Văn phòng XD: Xây dựng DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Sơ đồ 1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh công ty cổ phần đầu tư - xây dựng Hà Nội Sơ đồ 2. Sơ đồ quy trình lập dự án Sơ đồ 3: Sơ đồ nguyên lý cấp nước Bảng 1. Báo cáo tài chính công ty 3 năm 2006, 2007, 2008 Bảng 2. Nhân lực công ty Bảng 3. Kết quả sản xuất kinh doanh công ty năm 2006, 2007, 2008 Bảng 4. Các dự án do công ty làm chủ đầu tư Bảng 5. Các dự án do công ty làm tư vấn thiết kế Bảng 6. Một số dự án công ty lập và thực hiện đầu tư. Bảng7. Các chỉ tiêu kỹ thuật lô đất CT3 Bảng 8. Chi phí đền bù đất Bảng 9. Chi phí bồi thường hoa màu Bảng 10. Chi phí đền bù nhà cửa Bảng 11. Chi phí hỗ trợ đền bù Bảng 12. Chi phí đền bù khác Bảng 13. Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng Bảng 14. Tiến độ thực hiện dự án khu nhà thí điểm phục vụ công nhân xã Kim Chung, huyện Đông Anh – Hà Nội Bảng 15. Tổng mức đầu tư dự án khu đô thị mới Trung Văn Bảng 16. Bảng chi phí xây lắp hạ tầng Bảng 17. Bảng chi phí xây lắp các công trình kiến trúc Bảng 18. Bảng chi phí thiết bị hạ tầng Bảng 19. Bảng chi phí thiết bị trong xây dựng các công trình kiến trúc Bảng 20. Bảng chi phí đền bù GPMB Bảng 21. Bảng chi phí xây dựng cơ bản khác Bảng 22. Bảng nhu cầu vốn đầu tư hàng năm dự án khu đô thị mới Trung Văn Bảng 23ảng kế hoạch trả nợ dự án khu đô thị mới Trung Văn Bảng 24: chi phí đầu tư xây dựng hàng năm Bảng 25: Doanh thu hàng năm Bảng 26. Bảng dòng tiền dự án Bảng 27. Bảng các chỉ tiêu quy hoạch dự án khu đô thị mới Trung Văn Bảng 28. Bảng tổ hợp nội lực Bảng 29. Bảng khối lượng xây lắp chủ yếu dự án khu đô thị mới Trung Văn Bảng 30. Bảng tiến độ thực hiện dự án LỜI MỞ ĐẦU Nước ta đang trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước và một trong những nhiệm vụ quan trọng của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá là tăng cường cơ sở hạ tầng nông thôn, thành thị. Điều này đã nói lên vai trò to lớn của ngành công nghiệp xây dựng đóng góp vào việc hiện đại hoá cơ sở hạ tầng của đất nước. Hiện nay đang có rất nhiều doanh nghiệp xây dựng hoạt động trên địa bàn Hà Nội, do quá trình đô thị hóa, gia tăng dân số và sự phát triển của thủ đô nên nhu cầu nhà ở, văn phòng… là rất lớn. Nguồn cung từ các công ty này vẫn chưa đủ đáp ứng. Trong tình hình hiện nay, xu hướng cổ phần hoá các doanh nghiệp đang diễn ra mạnh mẽ và Công ty cổ phần đầu tư - xây dựng Hà Nội cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Sau khi chuyển từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần, công ty cổ phần đầu tư - xây dựng Hà Nội đã ngày càng lớn mạnh, đóng góp một phần vào giải quyết nhu cầu nhà ở cấp bách tại thủ đô cũng như tham gia vào quá trình phát triển đất nước. Để thực hiện đầu tư xây dựng công trình việc đầu tiên là phải lập dự án đầu tư. Công tác lập dự án đầu tư đòi hỏi sự hiểu biết về rất nhiều lĩnh vực, sự chính xác của công tác này góp phần làm nên thành công của dự án. Qua quá trình nghiên cứu tìm hiểu tại công ty, cùng với sự giúp đỡ của các anh chị trong ban quản lý dự án em đã được tiếp cận sâu với quá trình thực hiện lập dự, xem xét quy trình phương thức tiến hành lập dự án, nghiên cứu về nội dung lập dự án án tại công ty. Chính vì vậy mà em đã chọn đề tài: “ Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại công ty cổ phần đầu tư - xây dựng Hà Nội” làm chuyên đề tốt nghiệp cho mình Ngoài phần mở đầu và kết luận đề tài gồm 2 chương: Chương I: Thực trạng công tác lập dự án tại công ty cổ phần đầu tư - xây dựng Hà Nội Chương II: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập dự án tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hà Nội Em xin chân thành cảm ơn TS. Nguyễn Hồng Minh và các anh chị trong công ty đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề của mình. Nhưng do thời gian nghiên cứu còn hạn chế, vì vậy khó tránh khỏi những sai sót, em rất mong nhận được sự góp ý quý báu của các thầy cô và bạn đọc. CHƯƠNG I. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI 1.1 Giới thiệu tổng quan về công ty cổ phần đầu tư – xây dựng Hà Nội Tên gọi : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI Tên giao dịch quốc tế : HANOI CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT – STOCK COMPANY Viết tắt: HANCIC Trụ sở chính: 76 Đường An Dương - Phường Yên Phụ - Quận Tây Hồ Hà Nội -Việt Nam. Điện thoại: (84.4 )8.292974; 8.292391; 8.293847; 8.293806 Fax: (84.4 )8.292391 Website: Email : hancic@fpt.vn 1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần - đầu tư xây dựng Hà Nội. Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội được hình thành và phát triển từ Công ty Đầu tư - Xây dựng Hà Nội - Thuộc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội. Công ty Đầu tư - Xây dựng Hà Nội được thành lập theo Quyết định 1893/ QĐ - UB ngày 16/ 5 / 1997 của UBND Thành phố Hà Nội, trên cơ sở sáp nhập hai Công ty : Công ty Vật liệu và Xây dựng Hà Nội và Công ty Xây lắp điện Hà Nội. Công ty được UBND Thành phố Hà Nội xếp hạng doanh nghiệp hạng 1 theo Quyết định số 4089/QĐ-UB ngày 16/8/2000. Đây là doanh nghiệp đầu tiên của ngành xây dựng Thủ đô được ra đời trong công cuộc đổi mới và sắp xếp lại doanh nghiệp năm 1997 của Thành phố Hà Nội. Hai Công ty tiền thân đều có quá trình sản xuất kinh doanh gắn liền với quá trình phát triển kinh tế ngành công nghiệp xây dựng Thủ đô từ những năm qua: *) Công ty Vật liệu và Xây dựng Hà Nội mà tiền thân là Công ty Quản lý và khai thác cát Hà Nội ra đời từ năm 1970. Đây là Công ty được UBND Thành phố Hà Nội giao nhiệm vụ thi công xây dựng, quản lý và tổ chức khai thác cát kể cả cát bãi và cát hút trên địa bàn Hà Nội. *) Công ty Xây lắp điện Hà Nội đơn vị tiền thân là Công ty Thi công điện nước Hà Nội chính thức hoạt động từ tháng 10 năm 1967. Trong hơn 30 năm qua, Công ty đã tổ chức thi công nhiều công trình cao, hạ thế và trạm biến áp phục vụ cho việc cải tạo, nâng cấp lưới điện cho Thành phố Hà Nội và nhiều tỉnh - thành trong cả nước. Công ty đã được nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng hai và ba; Huân chương chiến công hạng ba. Được Chính Phủ, Bộ Xây dựng, UBND Thành phố Hà Nội và Công đoàn các cấp tặng nhiều bằng khen, cờ thưởng. Công ty là một đơn vị chuyên ngành xây lắp đường dây và trạm biến áp. Sau khi sáp nhập, Công ty Đầu tư - Xây dựng Hà Nội đã biết phát huy thế và lực mới để tổ chức SXKD. Công ty tiếp tục đầu tư trang thiết bị thi công và tuyển dụng thêm lực lượng kỹ sư, cán bộ kỹ thuật năng động và đội ngũ công nhân kỹ thuật giỏi nghề, thạo việc, tạo đà chủ động cho Công ty khẳng định thị trường bằng nghề truyền thống xây lắp điện, mở rộng kinh doanh, chuẩn bị mặt bằng xây dựng, xây dựng hạ tầng đô thị, xây dựng dân dụng, công nghiệp. Từ khi thành lập đến nay, Công ty đã đã đầu tư nhiều thiết bị máy móc như cẩu tháp ô tô, máy xúc, máy ủi và các thiết bị thi công, mặt khác Công ty đã tuyển dụng nhiều cán bộ kỹ thuật và công nhân đã thi công nhiều công trình phức tạp nhóm A và B trên địa bàn Hà Nội và toàn quốc. Thực hiện được những nhiệm vụ có qui mô lớn và yêu cầu phức tạp về kỹ thuật, mỹ thuật công trình, cũng như tiến độ thi công ngặt nghèo và đặc biệt lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng như lập Dự án đầu tư, giải phóng mặt bằng, các thủ tục chuẩn bị xây dựng vv... Qua thực tế sản xuất kinh doanh Công ty đã mở các Chi nhánh Công ty tại Hà Tĩnh, Hưng Yên,Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng đại diện Công ty tại Viên Chăn và Đặc khu XaySổmBun - CHDCND Lào. Ngày 18 tháng 5 năm 2006 UBND Tp Hà Nội đã ra Quyết định số : 2341/QĐ - UBND về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Đầu tư – Xây dựng Hà Nội thành Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hà Nội. Sau khi thành lập, Công ty Cổ phần đã xây dựng mục tiêu chính:Tập trung xây dựng chuẩn hóa hoạt động Công ty cổ phần theo cơ chế liên kết kinh doanh xây dựng Công ty theo mô hình mẹ - con, phát huy hiệu quả của các Công ty liên kết, liên doanh, tăng cường năng lực cạnh tranh trên thị trường và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, tạo tiền đề vật chất nền tảng để đến những năm tiếp theo xây dựng phát triển Công ty cổ phần phát triển vững mạnh 1.1.2 Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 1.1.2.1 Cơ cấu tổ chức. Sơ đồ 1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh công ty cổ phần đầu tư - xây dựng Hà Nội . 1.1.2.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 1.1.2.2.1 Ban kiểm soát - Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, trong ghi chép sổ kế toán và báo cáo tài chính của công ty - Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm của công ty, kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty. - Thường xuyên thông báo với Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông - Kiến nghị biện pháp bổ sung, sửa đổi, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 1.1.2.2.2 Hội đồng quản trị - Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung và dài hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty - Quyết định phương thức đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn của mình - Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị, chuyển giao công nghệ - Giám sát và chỉ đạo giám đốc trong điều hành công việc kinh doanh của công ty - Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty, quy định thành lập công ty con, lập chi nhánh và văn phòng đại diện - Kiến nghị lại việc tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản của công ty 1.1.2.2.3 Ban Giám đốc - Trực tiếp điều hành mọi hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty. Do Hội đồng quản trị trực tiếp tuyển chọn , bổ nhiệm, bãi nhiệm. Ban giám đốc công ty có các quyền và nghĩa vụ sau: - Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị - Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty - Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty, quy chế quản lý nội bộ công ty - Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh 1.1.2.2.4 Phòng Kế hoạch – Tổng hợp - Xây dựng và tổ chức thực hiện công tác: Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Phương án tiêu thụ sản phẩm; Marketing, phát triển thương hiệu; Thực hiện công tác thống kê tổng hợp sản xuất kinh doanh; Quản lý, ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. - Dự thảo chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh gồm kế họach ngắn hạn, trung hạn và dài hạn trên cơ sở định hướng phát triển sản xuất kinh doanh, lập báo cáo kết quả thực hiện tháng, quý, năm. - Tổng hợp theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng quý năm phục vụ công tác điều hành sản xuất kinh doanh. - Nghiên cứu dự báo thị trường, dự báo định hướng phát triển sản phẩm, ngành nghề kinh doanh. 1.1.2.2.5 Phòng quản lý kinh doanh dự án - Tổ chức thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình, báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán tổng dự toán phù hợp với quy định và quy chế quản lý đầu tư và quy định của Công ty. - Tổ chức thẩm định phương án kinh doanh, hiệu quả đầu tư của dự án trong việc kinh doanh khai thác dự án. - Thực hiện công tác báo cáo định kỳ, đột xuất của khối dự án, tư vấn, thương mại dịch vụ. 1.1.2.2.6 Phòng Quản lý Kinh doanh Xây lắp - Tổ chức thực hiện các hợp đồng A & B, hợp đồng nội bộ bao gồm (quản lý chi phí chứng từ, các hợp đồng vật tư, vật liệu, cập nhật chứng từ, hoá đơn, thanh lý hợp đồng). - Kiểm tra và trình Tổng giám đốc phê duyệt biện pháp tổ chức thi công, biện pháp kỹ thuật thi công, tiến độ thi công của từng công tình cụ thể. - Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát tiến độ thi công các công trình, kiến nghị các giải pháp để đảm bảo tiến độ. - Chịu trách nhiệm nghiệm thu chất lượng kỹ, mỹ thuật khối lượng xây lắp công trình xây dựng cơ bản đối với các công trình thuộc nội bộ Công ty. - Quản lý số lượng, chất lượng, máy móc thiết bị xây dựng, cơ khí và sửa chữa thuộc về tài sản cố định. Quản lý hồ sơ thiết bị xe máy. - Hướng dẫn kiểm tra thực hiện vệ sinh môi trường, vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động và máy móc thi công. - Tổ chức tiếp thị, đấu thầu, quản lý công tác dự đấu thầu. Phân tích hiệu quả trong công tác đấu thầu. - Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng bậc công nhân kỹ thuật. 1.1.2.2.7 Phòng Tài chính – Kế toán - Tham mưu tổ chức công tác hạch toán, kế toán, thống kê của Công ty đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước. - Kiểm tra, kiểm soát việc chi tiêu tài chính đúng quy định hiện hành, đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao. - Xây dựng và quản lý cơ chế huy động vốn nội bộ Công ty và nguồn vốn huy động từ bên ngoài và đảm bảo đúng chế độ chính sách và phù hợp với điều kiện thực tế sản xuất kinh doanh. - Xây dựng và quản lý vốn của các dự án do công ty làm chủ đầu tư, dự án liên doanh liên kết. - Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện thu, chi tài chính, kế hoạch vốn. 1.1.2.2.8 Phòng Tổ chức – Hành chính - Nghiên cứu đề xuất tổ chức bộ máy; thành lập, giải thể, sáp nhập các bộ phận và xây dựng chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác, cách thức làm việc của các đơn vị trong bộ máy Công ty phù hợp trong từng giai đoạn. - Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện qui trình tuyển dụng lao động theo đúng qui định của Nhà nước và Công ty - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Công ty triển khai thực hiện công tác xây dựng qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ - CNVC của Công ty. - Quản lý, tổ chức thực hiện đúng các qui định về chế độ, chính sách về lương - Tiếp nhận xử lý, quản lý và tổ chức lưu trữ công văn đi, đến theo đúng qui trình. - Quản lý cơ sở vật chất: đất đai, nhà cửa, thiết bị, máy móc, điện, nước, điện thoại… 1.1.2.2.9 Ban quản lý dự án - Lập và tổ chức quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng; - Làm tư vấn cho các chủ đầu tư trong nước, nước ngoài về lĩnh vực lập và tổ chức thực hiện dự án, lĩnh vực đất đai xây dựng và giải phóng mặt bằng; - Tư vấn thiết kế công trình; - Tư vấn giám sát công trình dân dụng và công nghiệp; - Kinh doanh dịch vụ khu đô thị mới và cụm công nghiệp; - Kinh doanh môi giới bất động sản, cho thuê nhà và đất công nghiệp; - Kinh doanh dịch vụ khách sạn, du lịch, ăn uống giải khát, thể dục thể thao, vui chơi giải trí; - Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm cơ hội đầu tư sản xuất kinh doanh dự án; - Nghiên cứu quảng cáo, marketing sản phẩm các dự án do Công ty làm chủ đầu tư; - Thay mặt Công ty thực hiện các nhiệm vụ của chủ đầu tư, triển khai thực hiện các dự án được giao từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và
Luận văn liên quan