Chuyên đề Hoàn thiện hạch toán kế toán bán hàng hóa tại công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam

Trong những năm gần đây sự chuyển đổi của nền kinh tế nước ta đã tác động mạnh mẽ và cả hình thức lẫn quy mô đến quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Yêu cầu đối với các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp thương mại nói riêng đó là việc áp dụng cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà nước và làm thế nào để đạt được hiệu qủa cao trong kinh doanh luôn là vấn đề đặt ra cho các nhà kinh tế. Nhờ sự vận dụng cơ chế đó kinh tế nước ta không ngừng tăng trưởng, phát triển trong những năm vừa qua, trong đó doanh nghiệp thương mại đóng vai trò quan trọng. Hoạt động kinh doanh thương mại vốn là một hoạt động kinh tế đặc thù, nó đóng vai trò lưu thông hàng hóa, đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Phạm vi hoạt động của kinh doanh thương mại rất rộng, nó bao gồm cả buôn bán và bán lẻ trong và ngoài nước. Trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt trên thị trường hiện nay bất kỳ doanh nghiệp nào khi tham gia sản xuất kinh doanh thì mục tiêu hàng đầu cũng là tối đa hóa lợi nhuận. Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Để đạt được mục tiêu này nhiệm vụ đặt ra cho các nhà quản lý kinh tế là phải tìm cho mình một chiến lược kinh doanh phù hợp, đáp ứng nhu cầu thị trường mà khâu quan trọng là tiêu thụ hàng hóa, Giải quyết tốt khâu này doanh nghiệp mới thu hồi được vốn, bù đắp được chi phí bỏ ra và thu được lợi nhuận. Để quản lý và có chiến lược kinh doanh phù hợp, có hiệu quả, kế toán trở thành một công cụ không thể thiếu trong các doanh nghiệp, kế toán được coi là một công cụ điều hành, quản lý các hoạt động kinh tế, tính toán kiểm tra, bảo vệ tài sản, tiền vốn nhằm đảm bảo quyền chủ động trong sản xuất kinh doanh và chủ động về tài chính. Tuy vậy, trên thực tế không phải doanh nghiệp thương mại nào cũng đứng vững. Có những doanh nghiệp rất thành công nhưng cũng không ít doanh nghiệp sau một thời gian hoạt động thì thua lỗ dẫn đến phá sản. Bởi những doanh nghiệp đó quá coi trọng lợi nhuận không để ý đến nhu cầu thị trường hoặc áp dụng quá nhiều chiến dịch khuếch trương sản phẩm mà không quan tâm đến chi phí bỏ ra và lợi nhuận đạt được là bao nhiêu do đó kém hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của mình . Xuất phát từ vai trò quan trọng của nghiệp vụ tiêu thụ trong doanh nghiệp thương mại, nên khi chọn công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam là nơi khảo sát thực tế nhằm bổ sung những kiến thức tiếp thu, học hỏi ở nhà trường, em đã lựa chọn đề tài :”Hoàn thiện hạch toán kế toán bán hàng hóa tại công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam “ cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình. Trên cơ sở các vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa cũng như các quy định hiện hành của Nhà nước về công tác này, chuyên đề đã đi sâu nghiên cứu thực tế hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam. Qua thực trạng hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty, chuyên đề đã đánh giá được những ưu điểm và một số mặt hạn chế của công tác này tại Công ty. Trên cơ sở đó, chuyên đề của em cũng đã đề xuất một số giải pháp hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa, tăng lợi nhuận cho công ty. Chuyên đề của em gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam. Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam. Chương 3: Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam.

doc76 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 02/03/2013 | Lượt xem: 1811 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Hoàn thiện hạch toán kế toán bán hàng hóa tại công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI NÓI ĐẦU Trong những năm gần đây sự chuyển đổi của nền kinh tế nước ta đã tác động mạnh mẽ và cả hình thức lẫn quy mô đến quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Yêu cầu đối với các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp thương mại nói riêng đó là việc áp dụng cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà nước và làm thế nào để đạt được hiệu qủa cao trong kinh doanh luôn là vấn đề đặt ra cho các nhà kinh tế. Nhờ sự vận dụng cơ chế đó kinh tế nước ta không ngừng tăng trưởng, phát triển trong những năm vừa qua, trong đó doanh nghiệp thương mại đóng vai trò quan trọng. Hoạt động kinh doanh thương mại vốn là một hoạt động kinh tế đặc thù, nó đóng vai trò lưu thông hàng hóa, đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Phạm vi hoạt động của kinh doanh thương mại rất rộng, nó bao gồm cả buôn bán và bán lẻ trong và ngoài nước. Trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt trên thị trường hiện nay bất kỳ doanh nghiệp nào khi tham gia sản xuất kinh doanh thì mục tiêu hàng đầu cũng là tối đa hóa lợi nhuận. Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Để đạt được mục tiêu này nhiệm vụ đặt ra cho các nhà quản lý kinh tế là phải tìm cho mình một chiến lược kinh doanh phù hợp, đáp ứng nhu cầu thị trường mà khâu quan trọng là tiêu thụ hàng hóa, Giải quyết tốt khâu này doanh nghiệp mới thu hồi được vốn, bù đắp được chi phí bỏ ra và thu được lợi nhuận. Để quản lý và có chiến lược kinh doanh phù hợp, có hiệu quả, kế toán trở thành một công cụ không thể thiếu trong các doanh nghiệp, kế toán được coi là một công cụ điều hành, quản lý các hoạt động kinh tế, tính toán kiểm tra, bảo vệ tài sản, tiền vốn nhằm đảm bảo quyền chủ động trong sản xuất kinh doanh và chủ động về tài chính. Tuy vậy, trên thực tế không phải doanh nghiệp thương mại nào cũng đứng vững. Có những doanh nghiệp rất thành công nhưng cũng không ít doanh nghiệp sau một thời gian hoạt động thì thua lỗ dẫn đến phá sản. Bởi những doanh nghiệp đó quá coi trọng lợi nhuận không để ý đến nhu cầu thị trường hoặc áp dụng quá nhiều chiến dịch khuếch trương sản phẩm mà không quan tâm đến chi phí bỏ ra và lợi nhuận đạt được là bao nhiêu do đó kém hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của mình . Xuất phát từ vai trò quan trọng của nghiệp vụ tiêu thụ trong doanh nghiệp thương mại, nên khi chọn công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam là nơi khảo sát thực tế nhằm bổ sung những kiến thức tiếp thu, học hỏi ở nhà trường, em đã lựa chọn đề tài :”Hoàn thiện hạch toán kế toán bán hàng hóa tại công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam “ cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình. Trên cơ sở các vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa cũng như các quy định hiện hành của Nhà nước về công tác này, chuyên đề đã đi sâu nghiên cứu thực tế hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam. Qua thực trạng hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty, chuyên đề đã đánh giá được những ưu điểm và một số mặt hạn chế của công tác này tại Công ty. Trên cơ sở đó, chuyên đề của em cũng đã đề xuất một số giải pháp hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa, tăng lợi nhuận cho công ty. Chuyên đề của em gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam. Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam. Chương 3: Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam. CHƯƠNG I Tổng quan về công ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Việt Nam. 1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam: Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, nhiều loại máy móc thiết bị công nghệ tiên tiến đã ra đời phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu con người kéo theo đó là một loạt các công ty thương mại dịch vụ đã ra đời nhằm cung cấp các máy móc, thiết bị y tế phục vụ tại các bệnh viện, trung tâm y tế và phòng khám y tế. Và công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam cũng làm trong số đó. Công ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Việt Nam là một doanh nghiệp tư nhân, hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân đầy đủ, có tài khoản và có con dấu riêng. Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/06/2004 với số vốn điều lệ là 8.9 tỷ đồng trong đó: STT Tên Cổ Đông Nơi đăng kí hộ khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức số cổ phần  1 Nguyễn Văn Chung Tổ 2, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá 74.140  2 Lưu Văn Loan Thôn 9, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá 7.430  3 Lưu Văn Cường Thôn 9, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá 7.430  Người đại diện theo pháp luật của công ty: Chức danh: chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc Họ và tên: NGUYỄN VĂN CHUNG giới tính: nam Sinh ngày: 27/10/1977 Dân tộc: kinh quốc tịch: Việt Nam Chứng minh nhân dân số: 172045132 Ngày cấp:18/09/1993 Nơi cấp: Công an tỉnh Thanh Hoá Nơi đăng kí hộ khẩu thường trú: tổ 2, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá Chỗ ở hiện tại: số 8, lô 14B Trung Yên, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội Trụ sở chính đặt tại lô 8-14B khu Trung yên, Trung hoà, Cầu Giấy, Hà Nội và một chi nhánh ở TP. Hồ Chí Minh: số 207/12 Trần Trọng Bình, phường 3, quận 5, TP. Hồ Chí Minh. Trải qua mấy năm hoạt động , Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam đã không ngừng phát triển và ngày càng đáp ứng đầy đủ hơn nhu cầu của khách hàng. Từ ngày đầu mới thành lập, mọi hoạt động của công ty đã gặp rất nhiều khó khăn về vốn, cơ sở vật chất , kỹ thuật. Nhưng do có sự cải tiến không ngừng về phương thức kinh doanh và tổ chức cán bộ nên hiệu quả kinh doanh của công ty ngày càng cao. Công ty đã và đang tự khẳng định vị trí của mình trong nền kinh tế thị trường, vì thế quy mô hoạt động kinh doanh công ty ngày càng mở rộng. Những năm gần đây công ty đang hoạt động kinh doanh luôn có lãi và luôn đạt được kế hoạch đề ra. Hiện nay, công ty các đại lý kinh doanh tập trung ở Hà Nội và các tỉnh lân cận chuyên kinh doanh máy móc, thiết bị y tế và một chi nhánh ở Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ sở vật chất của công ty ngày càng được mở rộng, nâng cao. Mặt hàng kinh doanh của công ty ngày càng phong phú và đa dạng hơn, mặc dù công ty cũng như nhiều doanh nghiệp khác cùng kinh doanh, do đó công ty luôn gặp phải những khó khăn nhất định nhưng công ty vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình và đóng góp đáng kể vào nền kinh tế của nước ta.. 1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam. Các mặt hàng kinh doanh và thị trường tiêu thụ sản phẩm : Trong điều kiện kinh tế thị trường với sự cạnh tranh của hàng loạt các công ty thương mại lớn nhỏ, việc đưa hàng hóa đến tay người tiêu dùng đòi hỏi phải phù hợp với đặc điểm, quy mô hoạt động kinh doanh của công ty. Để làm được điều này công ty phải cố gắng đa dạng hóa phương thức tiêu thụ và thanh toán tiền hàng. Hiện nay, công ty có phương thức tiêu thụ hàng hóa chủ yếu là bán lẻ, ngoài ra công ty còn có hình thức bán nội bộ. Các mặt hàng kinh doanh của công ty vô cùng phong phú với nhiều chủng loại khác nhau, phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và nước ngoài, với thị trường chủ yếu là Hà Nội và các tỉnh lân cận như Thanh Hoá, Hà Tĩnh…. Bao gồm: mua bán thiết bị y tế, thiết bị bệnh viện; kinh doanh hoá chất ; kinh doanh vật tư, thiết bị máy móc phục vụ công, nông, ngư nghiệp, ngành xây dựng, giao thông, thuỷ lợi và ngành điện ; sản xuất, buôn bán các mặt hàng thời trang và may mặc; kinh doanh nguyên liệu ngành may; kinh doanh các loại máy móc, thiết bị phục vụ ngành may; kinh doanh các mặt hàng phục vụ trong lĩnh vực viễn thông, điện thoại và linh kiện điện thoại; dịch vụ cho thuê và dịch vụ kỹ thuật bảo trì về thiết bị y tế, phương tiện vận tải, máy móc thiết bị xây dựng và chuyên dụng; đại lý mua, bán và ký gửi các loại hàng hoá; kinh doanh thiết bị văn phòng; kinh doanh bất động sản: thuê và cho thuê mặt bằng sản xuất, mặt bằng kinh doanh; kinh doanh các mặt hàng trong các lĩnh vực: điện, điện tử, điện lạnh; xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh; sản xuất và lắp ráp thiết bị y tế, thiết bị bệnh viện. Đến nay, công ty đã có cơ sở vật chất, trang thiết bị kĩ thuật và đội ngũ kỹ sư giỏi và giàu kinh ngiệm cùng các chuyên gia giỏi đến từ Hàn Quốc. Để đạt được thành tựu như ngày hôm nay, phải kể đến những bạn hàng đã gắn bó với doanh nghiệp trong suốt những năm qua. Đó là công ty thiết bị y tế 39, công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật và thiết bị y tế Hoàng An, công ty TNHH Nhật An và một số công ty khác. Để duy trì được mối quan hệ với các công ty trong kinh doanh, công ty đã có nhiều chính sách giá cả, phương thức kinh doanh và phương thức thanh toán khá linh hoạt và hợp lý để duy trì, thu hút thêm nhiều khách hàng. Để thuận tiện cho việc kinh doanh, công ty đã mở một số tài khoản tại ngân hàng đầu tư và phát triển, ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Điều đó tạo điều kiện thuận lợi cho công ty thu hồi tiền từ những khách hàng ở xa và cũng tạo điều kiện cho công ty dễ dàng vay vốn ngân hàng để đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh. Không chỉ dừng ở đó, mục tiêu trong những năm tới của công ty là mở rộng hoạt động kinh doanh ra bên ngoài, do đó công ty không ngừng mở rộng quan hệ với nhiều khách hàng, mở tài khoản tại một số ngân hàng khác. Bên cạnh đó, không thể kể đến mối quan hệ giữa doanh nghiệp với nhà nước. Hàng năm, công ty luôn hoàn thành nghĩa vụ của mình là nộp đầy đủ số thuế cho ngân sách nhà nước, luôn tuân thủ pháp luật. Về phía nhà nước cũng tạo môi trường kinh doanh thông thoáng đó là điều kiện cho các doanh nghiệp phát huy hết khả năng của mình. Qua mấy năm hoạt động, công ty không ngừng phát triển và mở rộng thị trường đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu cung cấp đầy đủ các máy móc, thiết bị y tế cho nhiều bệnh viện. Điều này có thể thấy rõ qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty: Bảng 1.1. Một số chỉ tiêu kinh doanh của công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam trong 2 năm gần đây: Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Chênh lệch   Số tiền %  1. doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 10.215.620.000 13.525.900.000 3.310.280.000 32,40  2. giá vốn hàng bán 9.258.649.815 11.361.756.00 2.103.106.185 22,71  3. lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 956.970.185 2.164.144.000 1.207.173.815 126,14  4. lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 57.460.285 111.873.000 54.412.715 94,67  5. tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 100.994.462 140.701.820 39.707.358 39,32  6. lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 72.716.013 101.305.310 28.589.297 39,32  (Trích theo bộ báo cáo tài chính của phòng tài chính-kế toán) Nhìn vào bảng trên, ta thấy doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2008 tăng so với năm 2007 là 3.310.280.000 đồng tương ứng tăng 32,40% chứng tỏ tình hình kinh doanh của công ty ngày càng tăng do công ty đã có những chính sách thu hút khách hàng như hưởng phần % giá trị hàng mua,...Bên cạnh đó công ty có những dịch vụ hỗ trợ khách hàng như nhân viên kỹ thuật hướng dẫn khách sử dụng các máy móc thiết bị hiện đại, trong thời gian bảo hành khách hàng có thể đổi lại máy nếu thấy gặp vấn đề trục trặc...Còn đối với những khách hàng quen của công ty, công ty còn có tặng phẩm vào những dịp lễ tết, hội. Với những chính sách đó, mà lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty năm 2008 tăng so với năm 2007 là 1.207.173.815 đồng tương ứng tăng 126,14%. Để đạt được những thành tích như vậy trong những năm tới, công ty đã có những chính sách như tăng cường hoạt động quảng cáo, khuếch trương sản phẩm ra nhiều địa bàn, đào tạo một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp làm việc hết lòng vì công ty. 1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại công ty Cổ phần thiết bị y tế Việt Nam. 1.3.1 Tổ chức bộ máy quản lý của công ty: Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam tổ chức quản lý theo mô hình trực tuyến, có thể khái quát theo mô hình sau: Sơ đồ 1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam. Hiện nay công ty có tất cả 50 nhân viên chịu trách nhiệm toàn bộ công việc trong công ty, trình độ cán bộ công nhân viên của công ty đa số là tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên. Ngoài văn phòng chính của công ty, công ty còn có các đơn vị cửa hàng, đại lý và các chi nhánh trong thành phố Hồ Chí Minh. Khối các phòng ban chức năng : có nhiệm vụ cố vấn cho ban giám đốc công ty về các chiến lược phát triển, điều hành quá trình kinh doanh, thực hiện các nhiệm vụ kinh doanh, cho ý kiến chỉ đạo để hiệu quả kinh doanh đạt kết quả cao. 1.3.1.1. Ban lãnh đạo Đứng đầu công ty là giám đốc là người có tỉ lệ góp vốn cao nhất trong công ty do hội đồng quản trị bầu ra. Là người đại diện pháp nhân của công ty, trực tiếp điều hành mọi hoạt động của công ty theo đúng chính sách và pháp luật của nhà nước. Bên cạnh đó, giám đốc còn chụi trách nhiệm trước nhà nước và công ty về mọi hoạt động và kết quả cuối cùng của công ty. Phó Giám đốc: là người được tổng giám đốc uỷ quyền điều hành một số lĩnh vực hoạt động của công ty chụi trách nhiệm về kết quả công việc của mình trước pháp luật và trước tổng giám đốc. Giám đốc công ty do tổng giám đốc bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm. Kế toán tổng hợp kiêm kế toán trưởng: do giám đốc công ty bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm. Có nhiệm vụ tham mưu cho giám đốc công ty quản lý tình hình tài chính của công ty, là người điều hành, chỉ đạo, tổ chức công tác hạch toán, thống kê của công ty. Đồng thời phải chụi trách nhiệm trước pháp luật và giám đốc công ty về các báo cáo tài chính của công ty. Để việc quản lý được dễ dàng, công ty chia thành các phòng ban. Mỗi phòng ban chụi trách nhiệm về một phần việc cụ thể. 1.3.1.2. Phòng kinh doanh Phòng kinh doanh của công ty chiếm 30% tổng số nhân viên trong công ty. Đứng đầu là trưởng phòng Nguyễn Văn Nam, tốt nghiệp đại học kinh tế quốc dân và là người có kinh nghiệm lâu nhất. Đa số nhân viên còn lại đều tốt nghiệp từ cao đẳng trở nên, họ đều là những người có tâm huyết với nghề. Chức năng: Tham mưu cho giám đốc, lập kế hoạch quý, năm cho toàn công ty, chỉ đạo các nhiệm vụ kinh doanh của toàn công ty. Nhiệm vụ: - Tìm hiểu kiểm soát thị trường để nắm bắt được nhu cầu thị trường đề xuất các phương hướng phát triển công ty để đem lại hiệu quả kinh doanh cao. - Xác định quy mô kinh doanh, định mức hàng hoá tổ chức tiếp nhận vận chuyển hàng nhập khẩu từ các cảng đầu mối Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và đem đi tiêu thụ. - Hướng dẫn quản lý kiểm tra nghiệp vụ kinh doanh, giao nhận hàng, quản lý hàng hoá theo dõi thực hiện hoạt động mua hàng hoá. - Giúp giám đốc tổ chức và chỉ đạo công tác báo cáo thống kê, tổng hợp nhằm cung cấp thông tin kinh tế kịp thời. 1.3.1.3. Phòng tài chính kế toán Hiện nay, phòng tài chính kế toán chiếm 10% tổng số nhân viên trong công ty, đứng đầu là trưởng phòng Nguyễn Thị Nguyệt đã tốt nghiệp đại học kinh tế quốc dân và có kinh nghiệm 5 năm trong lĩnh vực tài chính kế toán. Trợ giúp cho trưởng phòng là kế toán viên, chụi trách nhiệm các phần hành khác trong công ty. Chức năng: - Phòng tài chính kế toán có chức năng tham mưu giúp việc cho giám đốc và phó giám đốc trong các công tác tài chính kế toán của công ty nhằm sử dụng đồng vốn hợp lý đúng mục đích, đúng chế độ đảm bảo cho quá trình kinh doanh của công ty được duy trì liên tục và đạt kết quả cao. Nhiệm vụ: - Ghi chép tính toán, phản ánh số liệu hiện có về tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn của công ty, tình hình sử dụng các nhân viên của đơn vị. - Phản ánh các chi phí trong quá trình kinh doanh và kết quả kinh doanh của công ty. - Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch thu chi tài chính, kỉ luật thu nộp. Kiểm tra việc giữ gìn và sử dụng các loại tài sản, vật tư, tiền vốn và các nguồn kinh phí. Phát hiện và ngăn ngừa kịp thời các hiện tượng tham ô lãng phí, vi phạm chính sách chế độ quản lý kinh tế và kỉ luật tài chính của nhà nước. - Lập và chụi trách nhiệm trước giám đốc về số liệu báo cáo kế toán với cơ quan nhà nước và cấp trên theo hệ thống mẫu biểu do nhà nước quy định. - Thực hiện chế độ hạch toán thống nhất trên nhật kí sổ cái theo hệ thống tài chính do bộ tài chính quy định. - Lập kế hoạch tài chính, tính toán hiệu quả kinh tế cho các dự án đầu tư gửi cấp trên, cơ quan chủ quản. - Tham mưu cho giám đốc về giá cả trong việc kí kết hợp đồng mua bán với khách hàng. Thực hiện việc nộp ngân sách đầy đủ kịp thời theo đúng chế độ nhà nước quy định. 1.3.1.4. Phòng tổ chức hành chính. Phòng tổ chức hành chính chiếm 16% tổng số nhân viên trong công ty. Đứng đầu là trưởng phòng Trần Thị Quỳnh, tốt nghiệp đại học hành chính quốc gia và các nhân viên khác cũng tốt nghiệp từ cao đẳng trở nên. Chức năng: - Tham mưu cho Giám đốc về lĩnh vực tổ chức cán bộ, đào tạo, lao động tiền lương, chế độ chính sách, quản lý hành chính, pháp chế. - Tổng hợp, phân tích báo cáo thống kê các hoạt động thuộc lĩnh vực phòng quản lý để phục vụ các công tác chung của Công ty. Nhiệm vụ : - Nghiên cứu , đề xuất các phương án tổ chức bộ máy quản lý các đơn vị cho phù hợp với yêu cầu kinh doanh, với cơ chế quản lý trong từng thời kỳ. - Quản lý toàn bộ cán bộ công nhân viên trong công ty về mặt sản lượng và chất lượng. Giúp Giám đốc quản lý mọi vấn đề liên quan đến công tác: tuyển dụng, bố trí, đề đạt, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, giúp lãnh đạo công ty xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật và chuyên môn nghiệp vụ. - Xây dựng các kế hoạch lao động, kế hoạch tiền lương, kế hoạch đào tạo và tuyển dụng nhân sự. - Xây dựng và trình Giám đốc duyệt ban hành các quy chế trong công tác lao động, công tác đào tạo , tiền lương chế độ . - Giải quyết các đơn thư khiếu nại của cán bộ công nhân viên , lập hồ sơ báo cáo Giám đốc giải quyết các trường hợp vi phạm kỷ luật của Công ty - Quản lý giải quyết các chế độ chính sách và chế độ bảo hiểm xã hội với người lao động. - Tổ chức kiểm tra định kỳ các đơn vị trong toàn công ty về việc thực hiện các công tác trên . - Quản lý hệ thống thông tin liên lạc trong và ngoài Công ty. 1.3.1.5. Phòng kỹ thuật. Hiện nay, phòng kỹ thuật chiếm 40% tổng số nhân viên trong công ty, là phòng có số lượng nhân viên lớn nhất. Đứng đầu là trưởng phòng Lê Văn Kiên, tốt nghiệp đại học bách khoa năm 1999 và là người gắn bó với công ty từ những ngày thành lập. Trợ giúp cho trưởng phòng là các kĩ thuật viên, là những người luôn theo dõi việc đánh giá chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, phòng còn có 2 trợ giúp từ các kĩ thuật viên người Hàn quốc trong việc đánh giá chất lượng sản phẩm. Chức năng: Theo dõi kiểm tra chất lượng hàng hoá, kiểm nghiệm hàng hoá xuất, nhập, đảm bảo chất lượng của các máy móc, thiết bị theo đúng quyết định của ngành y tế. Nhiệm vụ: - Kiểm tra chất lượng của các máy móc, thiết bị trước khi nhập vào kho; - Đảm bảo các máy móc, thiết bị gặp trục trặc trong thời gian lưu kho; - Khi giao hàng cho khách hàng phải kiểm tra đảm bảo chất lượng hàng, nâng cao uy tín cho công ty. 1.3.1.6. Chiến lược phát triển của công ty trong các năm tới. Thứ nhất, về chính sách phát triển công ty. Hiện nay, công ty chỉ mới đáp ứng hàng cho một số ít bệnh viện tại Hà Nội , Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận. Do đó, trong những năm tới công ty sẽ phát huy hết khả năng của mình vào việc tăng thêm vốn đầu tư trong việc trang bị hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại nhất, đầy đủ nhất nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của các bệnh viện. không chỉ dừng ở đó, ban lãnh đạo công ty
Luận văn liên quan