Chuyên đề Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng 204

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, công tác hạch toán kế toán nói chung, công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng là một trong những công việc hết sức quan trọng trong công tác quản lý kinh tế và tài chính của các doanh nghiệp. Giá thành sản phẩm là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp thể hiện các mặt sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, là thước đo mức chi phí tiêu hao để bù đắp trong quá trình sản xuất và là căn cứ để xây dựng giá bán của sản phẩm. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh yêu cầu khách quan đặt ra cho các doanh nghiệp là phải tìm ra biện pháp giảm chi phí sản xuất thấp nhất và hạ giá thành sản phẩm. Vì nó là nhân tố bảo đảm sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Do đó kế toán là một bộ phận không thể thiếu được trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài việc cung cấp số liệu về tình hình tài chính cũng như tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, các báo cáo tài chính kế toán còn giúp cho các cấp lãnh đạo doanh nghiệp, các bộ phận quản lý thấy được quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình có hiệu quả hay không hiệu quả. Đồng thời qua báo cáo tài chính kế toán còn giúp cho các nhà quản lý thấy được tình hình tài chính của doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cũng như hiệu quả sản xuất kinh doanh. Sự ra đời và phát triển của nền kinh tế gắn liền với sự ra đời và phát triển của xã hội. Trong xã hội nền kinh tế ngày càng phát triển thì công tác kế toán càng trở nên quan trọng hơn và là bộ phận không thể thiếu được trong công tác quản lý kinh tế của doanh nghiệp nói riêng và quản lý nền kinh tế của Nhà nước nói chung. Trong giai đoạn hiện nay, với nền kinh tế thị trường đòi hỏi phải có sự cạnh tranh quyết liệt để tồn tại và phát triển vì vậy mà việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành được các nhà quản lý hết sức quan tâm. Việc xác định đúng đối tượng, phương pháp tập hợp chi phí và tính giá thành đúng, giúp cho doanh nghiệp xác định được giá thành một cách chính xác, từ đó giúp cho doanh nghiệp có thể giảm bớt được chi phí từng phần và đưa ra một giá thành hợp lý nhằm làm tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp và để nâng cao hơn hiểu biết của mình trong thời gian thực tập tốt nghiệp, Tôi đã đi sâu tìm hiểu và quyết định chọn đề tài “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết kế và Xây Dựng 204” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình. Bố cục chủa chuyên đề ngoài phần mở đầu và phần kết luận gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong các Doanh nghiệp xây dựng. Chương 2: Thực trạng công tác tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết kế và Xây Dựng 204. Chương 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết kế và Xây Dựng 204 .

doc101 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 30/03/2013 | Lượt xem: 3953 | Lượt tải: 30download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng 204, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan