Chuyên đề Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH xây dựng, tư vấn, khảo sát, thiết kế và thương mại Việt Linh

Lao động là 1 trong những điều kiện cần thiết quan trọng trong việc tái tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội. Không chỉ là tiền đề cho sự tiến hoá của loài người, còn là yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của quá trình sản xuất. Một xã hội, một doanh nghiệp được coi là phát triển khi lao động có năng suất, có chất lượng và đạt hiệu quả. Như vậy, trong các chiến lược kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào thì yếu tố con người chỉ được đặt ở vị trí hàng đầu. Người lao động chỉ phát huy hết khả năng của mình khi lao động mà họ bỏ ra được đền bù xứng đáng dưới dạng tiền lương. Chính vì vậy mà công tác tổ chức của tiền lương trong các doanh nghiệp là một vấn đề hết sức giá trị, nó đòi hỏi phải giữa 3 loại lợi ích sau: Nhà nước, các doanh nghiệp, người lao động nhằm tạo ra điều kiện thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển sản xuất. Trong cơ chế quản lý kinh tế, tiền lương là 1 đòn bẩy giá trị. Vì vậy cùng với sự đổi mới cơ chế kinh tế hiện nay đòi hỏi tiền lương cũng không ngừng đổi mới sao cho phù hợp để thực sự là đòn bảy kinh tế mạnh mẽ trong các doanh nghiệp. Đổi mới công tác tiền lương không chỉ là yêu cầu đối với cơ quan cấp trên mà còn là yêu cầu của từng cơ sở sản xuất, của từng doanh nghiệp. Việc chi trả lương hợp lý cho người lao động sẽ kích thích người lao động quan tâm đến sản xuất, tạo điều kiện phát triển sản xuất của toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Tổ chức tốt công tác hạch toán tiền lương giúp cho doanh nghiệp quản lý tốt quỹ tiền lương, bảo đảm việc chi trả lương và trợ cấp Bảo hiểm xã hội đúng nguyên tắc, đúng chế độ. Vì vậy hạch toán kinh doanh trở thành một vấn đề cấp thiết có tầm quan trọng trong toàn bộ nền sản xuất của nước ta nói chung và các doanh nghiệp nói riêng. Việc thanh toán lấy thu bù chi có lãi vừa là động lực vừa là mục tiêu của các nhà sản xuất đòi hỏi phải quan tâm tới các khâu trong quá trình sản xuất, đặc biệt là đối với lao động phải chú ý quan tâm nhiều nhất. Bởi vì nó là một trong những chi phí cấu thành nên giá trị sản phẩm. Việc sử dụng lao động hợp lý sẽ tiết kiệm được chi phí lao động sống, góp phần hạ giá sản phẩm, tăng doanh thu cho doanh nghiệp, cải thiện nâng cao đời sống vật chất, củng cố tinh thần của người lao động. Kết hợp giữa kiến thức đã học ở nhà trường và trong qua thời gian thực tập và cùng với sự hướng dẫn của cán bộ phòng kế toán ở Công ty TNHH xây dựng, tư vấn, khảo sát, thiết kế và Thương mại Việt Linh em đã chọn đề tài: "Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH xây dựng, tư vấn, khảo sát, thiết kế và Thương mại Việt Linh" làm đề tài nghiên cứu.

doc76 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 01/06/2013 | Lượt xem: 2350 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH xây dựng, tư vấn, khảo sát, thiết kế và thương mại Việt Linh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan