Chuyên đề Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tại sở giao dịch I ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

Sự chuyển biến của nền kinh tế đất nước, từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa là một bước ngoặt lịch sử quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế ở nước ta. Với đường lối đổi mới về cơ chế quản lý kinh tế và phát triển nền kinh tế nhiều thành phần của Đảng và Nhà nước đã tạo tiền đề cho sự khôi phục và phát triển của các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh. Kinh tế ngoài quốc doanh từng bước được đổi mới và ngày càng khẳng định vị trí quan trọng của nó đối với sự phát triển của nền kinh tế. Trong bối cảnh đổi mới chung của đất nước, thị trường trong nước được khơi thông, thị trường quốc tế được mở rộng, sản xuất kinh doanh đa dạng phong phú đã kích thích, thu hút mọi tiềm năng về kỹ thuật, công nghệ, trí tuệ, vốn, tài sản của các tầng lớp dân cư đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Song cùng với sự phát triển của sản xuất kinh doanh thì nhu cầu về vốn cũng ngày càng lớn. Để đáp ứng được nhu cầu đó đã hình thành các tổ chức tín dụng với những ưu thế mới như ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng cổ phần, ngân hàng ngoài quốc doanh. Với sự chuyển biến đó, các ngân hàng thương mại với tư cách là một trung gian tài chính quan trọng của xã hội cũng phải chuyển hướng chiến lược. Đó là từng bước thay đổi cơ cấu tín dụng hợp lý cho thành phần kinh tế ngoài quốc doanh theo sự chuyển biến của nền kinh tế. Việc thay đổi cơ cấu tín dụng này của các ngân hàng là hoàn toàn hợp lý vì kinh tế ngoài quốc doanh chứa đựng những nội tại rất lớn nên khi được quan tâm nó sẽ phát triển một cách nhanh chóng và chính đó sẽ trở thành thị trường tín dụng vững chắc và rộng lớn của các ngân hàng. Tuy nhiên thị trường kinh tế ngoài quốc doanh lại biến động rất phức tạp, do đó trong giai đoạn đầu của sự chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, quan hệ tín dụng giữa ngân hàng và khu vực này còn nhiều vướng mắc cần phải được giải quyết tốt.Trong thời gian ngắn đi thực tế tại sở giao dịch I ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, em thấy việc nghiên cứu một cách có hệ thống nội dung và biện pháp nhằm tháo gỡ các vướng mắc, tiến tới hoàn thiện công tác tín dụng ngân hàng đối với kinh tế ngoài quốc doanh cho phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế thị trường là một vấn đề hết sức hấp dẫn và cần thiết. Với suy nghĩ đó, cùng với những kiến thức được trang bị qua 3 năm học tại trường Đại học kinh tế quốc dân, , em mạnh dạn chọn nghiên cứu chuyên đề: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tại sở giao dịch I ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam”. Chuyên đề này gồm 3 chương: Chương I - Tín dụng và tín dụng ngân hàng đối với sự phát triển của khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. Chương II - Thực trạng cho vay đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ở Sở giao dịch I ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam”. Chương III - Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tại sở giao dịch I ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.

doc74 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 02/08/2013 | Lượt xem: 1350 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tại sở giao dịch I ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan