Chuyên đề Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của kênh phân phối tại thị trường bán lẻ của công ty cổ phần thép Việt - Ý

Kinh doanh theo triết lý Marketing đang ngày càng phát triển và trở nên cực kỳ quan trọng trong kinh doanh hiện đại. Nước ta từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước, các doanh nghiệp đang cố gắng để khẳng định mình trên thị trường trong nước cũng như thị trường quốc tế. Các lý thuyết Marketing đã được các doanh nghiệp dần dần áp dụng như một triết lý kinh doanh của mình. Đến nay đã đem lại hiệu quả rõ rệt. Tuy nhiên việc đưa lý thuyết Marketing vào thực tiễn đối với một số công ty là rất khó khăn, một tư tưởng ngại thay đổi, một số khác thì thấy rằng việc lập được một chiến lược Marketing đúng đắn và hiệu quả không phải là dễ bởi vì dù sao Việt Nam chỉ mới thực sự chuyển sang kinh tế thị trường từ năm 1996, thời gian để đưa ra những kinh nghiệm chưa nhiều và còn nhiều lý do khác nữa như việc áp dụng lý thuyết marketing nói chung và lý thuyết phân phối nói riêng phải phù hợp với từng hoàn cảnh kinh doanh. Đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh của ngành thép, do đặc tính riêng có của sản phẩm thép. Các sản phẩm có được tiêu thụ ngay hay không tuỳ thuộc rất nhiều vào hoạt động của kênh phân phối. Một hệ thống kênh phân phối hoàn chỉnh, hoạt động có hiệu quả phụ thuộc rất nhiều vào công tác tổ chức thiết kế, lựa chọn, quản lý kênh. Kênh phân phối hoạt động có hiệu quả hay không là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại trong việc thực hiện mục tiêu của công ty. Nhận thức được sự ảnh hưởng to lớn của hệ thống phân phối, nên hệ thống kênh phân phối được công ty chú trọng hơn, tổ chức và quản lý sát sao hơn.Vì vậy hiệu quả hoạt động của kênh phân phối đã được cải thiện, nhưng thị trường bán lẻ của Công ty vẫn còn nhiều yếu kém. Với lý do cấp thiết từ thực tiễn đó, em chọn “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của kênh phân phối tại thị trường bán lẻ của Công ty cổ phần thép Việt – Ý” làm đề tài thực tập. Đề tài thực tập sử dụng những cơ sở lý luận khoa học về kênh phân phối kết hợp với nghiên cứu từ thực tiễn để đánh giá thực trạng hoạt động hệ thống kênh phân phối của Công ty cổ phần thép Việt – Ý hướng tới việc hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại thị trường bán lẻ nhằm góp phần tăng cường hiệu quả kinh doanh của Công ty. Với mục đích đó đề tài thực tập sẽ tập trung giải quyết một số nhiệm vụ như: Đánh giá thực trạng hoạt động tổ chức kênh, quản lý kênh phân phối của Công ty đặc biệt là thị trường bán lẻ. Đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của kênh phân phối tại thị trường bán lẻ. Đối tượng nghiên cứu chủ yếu của đề tài là lý luận và thực tiễn về hoạt động kênh phân phối của Công ty cổ phần thép Việt- Ý. Phạm vi nghiên cứu của đề tài tập trung vào thực tế hoạt động kênh phân phối của Công ty cổ phần thép Việt – Ý tại thị trường bán lẻ. Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài được kết cấu làm ba chương: Chương I: Tổng quan về Công ty Chương II: Thực trạng hoạt động và tổ chức kênh phân phối của Công ty thép Việt – Ý tại thị trường bán lẻ Chương III: Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kênh phân phối tại thị trường bán lẻ của Công ty cổ phần thép Việt – Ý

doc61 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 28/03/2013 | Lượt xem: 1647 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của kênh phân phối tại thị trường bán lẻ của công ty cổ phần thép Việt - Ý, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan