Chuyên đề Nghiên cứu thị trường Nhật Bản và đề xuất chiến lược thâm nhập cho các sản phẩm của công ty cổ phần Kềm Nghĩa

Thuật ngữ “Marketing” xuất hiện lần đầu tiên tại Mỹ vào đầu thế kỷ 20, đƣợc giảng dạy tại các trƣờng thƣơng mại ở Mỹ trong thập niên 30 và đƣợc phổ biến rộng rãi trong thập niên 50 ở tất cả các nền kinh tế phát triển và công nghiệp hóa. Hiện nay vẫn chƣa thống nhất đƣợc khái niệm về Marketing, dƣới đây là một số quan điểm và khái niệm Marketing hiện đại của các tổ chức, hiệp hội và các nhà nghiên cứu về Marketing trên thế giới đƣợc chấp nhận và phổ biến: Định nghĩa của AMA ( American Marketing Association, 1985) : “ Marketing là tiến trình hoạch định và thực hiện sự sáng tạo, định giá, xúc tiến và phân phối những ý tƣởng, hàng hóa và dịch vụ để tạo ra sự trao đổi và thỏa mãn những mục tiêu của cá nhân và tổ chức.” Định nghĩa của Peter Drucker: “ Mục đích của Marketing không cần thiết đẩy mạnh tiêu thụ. Mục đích của nó là nhận biết và hiểu khách hàng kỹ đến mức hàng hóa hay dịch vụ sẽ đáp ứng đúng thị hiếu của khách hàng và tự nó đƣợc tiêu thụ.” Theo “ Principle of Marketing” , Philip Kotler và Gary Armstong, 1994: “ Marketing là tiến trình qua đó các cá nhân và các nhóm có thể đạt đƣợc nhu cầu và mong muốn bằng việc sáng tạo và trao đổi sản phẩm và giá trị giữa các bên.” Từ những khái niệm trên, chúng ta có thể rút ra một vài nhận xét: Marketing là tiến trình quản trị. Toàn bộ hoạt động Marketing hƣớng theo khách hàng. Marketing thỏa mãn nhu cầu của khách hàng một cách có hiệu quả và có lợi. Trao đổi là khái niệm quyết định tạo nền móng cho Marketing. Nội dung hoạt động Marketing bao gồm thiết kế, định giá, xúc tiến, và phân phối những ý tƣởng, hàng hóa và dịch vụ.

pdf99 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 20/02/2013 | Lượt xem: 1276 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Nghiên cứu thị trường Nhật Bản và đề xuất chiến lược thâm nhập cho các sản phẩm của công ty cổ phần Kềm Nghĩa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GVHD: Th.s ĐINH TIÊN MINH CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP SVTH: NGUYỄN THỊ LAN HƢƠNG - 1 - CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN. 1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.1.1. Khái niệm về Marketing. Thuật ngữ “Marketing” xuất hiện lần đầu tiên tại Mỹ vào đầu thế kỷ 20, đƣợc giảng dạy tại các trƣờng thƣơng mại ở Mỹ trong thập niên 30 và đƣợc phổ biến rộng rãi trong thập niên 50 ở tất cả các nền kinh tế phát triển và công nghiệp hóa. Hiện nay vẫn chƣa thống nhất đƣợc khái niệm về Marketing, dƣới đây là một số quan điểm và khái niệm Marketing hiện đại của các tổ chức, hiệp hội và các nhà nghiên cứu về Marketing trên thế giới đƣợc chấp nhận và phổ biến: Định nghĩa của AMA ( American Marketing Association, 1985) : “ Marketing là tiến trình hoạch định và thực hiện sự sáng tạo, định giá, xúc tiến và phân phối những ý tƣởng, hàng hóa và dịch vụ để tạo ra sự trao đổi và thỏa mãn những mục tiêu của cá nhân và tổ chức.” Định nghĩa của Peter Drucker: “ Mục đích của Marketing không cần thiết đẩy mạnh tiêu thụ. Mục đích của nó là nhận biết và hiểu khách hàng kỹ đến mức hàng hóa hay dịch vụ sẽ đáp ứng đúng thị hiếu của khách hàng và tự nó đƣợc tiêu thụ.” Theo “ Principle of Marketing” , Philip Kotler và Gary Armstong, 1994: “ Marketing là tiến trình qua đó các cá nhân và các nhóm có thể đạt đƣợc nhu cầu và mong muốn bằng việc sáng tạo và trao đổi sản phẩm và giá trị giữa các bên.” Từ những khái niệm trên, chúng ta có thể rút ra một vài nhận xét: Marketing là tiến trình quản trị. Toàn bộ hoạt động Marketing hƣớng theo khách hàng. Marketing thỏa mãn nhu cầu của khách hàng một cách có hiệu quả và có lợi. Trao đổi là khái niệm quyết định tạo nền móng cho Marketing. Nội dung hoạt động Marketing bao gồm thiết kế, định giá, xúc tiến, và phân phối những ý tƣởng, hàng hóa và dịch vụ. GVHD: Th.s ĐINH TIÊN MINH CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP SVTH: NGUYỄN THỊ LAN HƢƠNG - 2 - 1.1.2. Khái niệm về Marketing quốc tế: Marketing quốc tế là sự phát triển những nguyên tắc, kỹ thuật Marketing ở phạm vi ngoài biên giới thị trƣờng nội địa, để trả lời cho các câu hỏi sau: 1. Có nên kinh doanh ở thị trƣờng nƣớc ngoài hay không? 2. Làm thế nào để thâm nhập vào thị trƣờng nƣớc ngoài? 3. Thị trƣờng quốc gia nào là triển vọng, tiềm năng đối với công ty? 4. Các đối thủ cạnh tranh hiện có trong ngành là những ai? Họ đang kinh doanh cái gì, cho ai, ở đâu, khi nào, tại sao và nhƣ thế nào..? 5. Thiết kế các chính sách sản phẩm, giá cả, phân phối, truyền thông ở thị trƣờng nƣớc ngoài nhƣ thế nào? Hiện có rất nhiều định nghĩa khác nhau về Marketing quốc tế: Theo Joel R. Evans: “ Marketing quốc tế là Marketing về hàng hóa và dịch vụ ở bên ngoài biên giới quốc gia của doanh nghiệp.” Theo Gerald Albaum Professor of Marketing at the University of Oregon and Senior Research Feellow at the IC2 Institute, the University of Texas at Austin. “ Marketing quốc tế là hoạt động Marketing sản phẩm, dịch vụ và thông tin vƣợt qua biên giới chính trị của một quốc gia. Do đó, nó cũng bao gồm đầy đủ các thành phần nhƣ Maketing nội địa. Đó là việc lập kế hoạch, thực hiện các chƣơng trình truyền thông, phân phối, giá cả và dịch vụ hỗ trợ bán hàng cho các khách hàng cuối cùng của công ty.” Các giai đoạn tham gia Marketing quốc tế: Marketing xuất khẩu ( Export Marketing): Hoạt động Marketing nhằm giúp các doanh nghiệp đƣa hàng hóa xuất khẩu ra thị trƣờng bên ngoài . Marketing xuất khẩu khác Marketing nội địa bởi vì nhân viên Marketing phải nghiên cứu nền kinh tế mới, kể cả chính trị, luật pháp, văn hóa - xã hội. Marketing tại nƣớc sở tại ( The Foreign Marketing) : Hoạt động bên trong các quốc gia mà ở đó công ty của ta đã thâm nhập. Marketing này không giống Marketing trong nƣớc vì chúng ta phải đƣơng đầu với một loại cạnh tranh mới, cách ứng xử của ngƣời tiêu thụ cũng khác, hệ thống phân phối, quảng cáo khuyến GVHD: Th.s ĐINH TIÊN MINH CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP SVTH: NGUYỄN THỊ LAN HƢƠNG - 3 - mãi khác và sự việc càng phức tạp hơn nữa vì mỗi quốc gia đều có môi trƣờng Marketing khác nhau. Marketing đa quốc gia ( Multinational Marketing ): Nhấn mạnh đến sự phối hợp và tƣơng tác các hoạt độngMarketing trong nhiều môi trƣờngkinh doanh khác nhau. Nhân viên Marketing phải có những kế hoạch thật cụ thể và kiểm soát cẩn thận nó nhằm tối ƣu hóacác chiến lƣợc Marketing đƣợc vận dụng ở từng quốc gia riêng lẻ. Marketing toàn cầu (Golbal Marketing) : Là việc vân dụngcùng một chiến lƣợc Marketing ở tất cả các thị trƣờng trên phạm vi toàn cầu. Đặc điểm của Marketing toàn cầu là tiêu chuẩn hóa các chiến lƣợc Marketing và vận dụng nó một cách đồng nhất cho tất cả các thị trƣờng trên nguyên tắc bỏ qua sự khác biệt. Thị trƣờng toàn cầu chính là sự mở rộng của thị trƣờng nội địa về mặt địa lý. Mục đích của Marketing toàn cầu là tận dụng các cơ hội sản xuất lớn để nâng cao khả năng cạnh tranh trong xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế và thị trƣờng thế giới. 1.2. TẦM QUAN TRỌNG CỦA MARKETING QUỐC TẾ 1.2.1. Tầm quan trọng. Yếu tố thúc đẩy từ thị trƣờng trong nƣớc: Thị trƣờng trong nƣớc quá nhỏ. Thâm nhập vào thị trƣờng thế giới là một lối thoát cho năng lực sản xuất còn thừa nhằm tiết kiệm chi phí, tận dụng công suất trang thiết bị khi thị thị trƣờng nội địa bị bão hòa. Yếu tố cạnh tranh. Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nƣớc và ngoài nƣớc ngay tại thị trƣờng nội địa trong một giai đoạn nhất định sẽ làm giảm khả năng sinh lời và do đó thúc đẩycác doanh nghiệpcác doang nghiệp tìm kiếm thị trƣờng mới ở nƣớc ngoài để duy trì lợi nhuận mong muốn. Sự gia tăng sản xuất đƣợc thực hiện từ những trang thiết bị và năng lực sản xuất hiện có màn không cần phải đầu tƣ thêm sẽ nâng cao khả năng cạnh tranh trong nƣớc và ngoài nƣớc. Để giảm thiểu rủi ro. Kinh doanh ở nhiều thị trƣờng khác nhaucó thể giảm thiểu rủi ro hơn là chỉ trông cậy vào một thị trƣờng duy nhất. Sản phẩm bán ra đƣợc thay đổi theo từng mùa trong năm ở nhiều nơi, điều đó tạo khả năng ổn định hoạt động tốt hơn là nếu chỉ dựa vào một thị trƣờng duy nhất và do vậy sẽ tránh GVHD: Th.s ĐINH TIÊN MINH CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP SVTH: NGUYỄN THỊ LAN HƢƠNG - 4 - đƣợc những rủi ro và bất ổn định. Đôi khi qua các hoạt động kinh doanh ở nƣớc ngoài còn có thể bổ trợ cho sản xuất trong nƣớc, tạo sự ổn định về thƣơng vụ và mức sản xuất trong nƣớc. Chính sách đầu tƣ, xuất khẩu của nhà nƣớc. Điều kiện kinh tế trong nƣớc. Hội nhập thị trƣờng thế giới thƣờng là ƣớc vọng của nhà lãnh đạo: các nhà quản trị cấp cao hoặc các cổ đông đều mong muốn mở rộng thị trƣờng và bành trƣớng hoạt động ra thị trƣờng thế giới. Yếu tố lôi cuốn từ thị trƣờng thế giới: Tìm kiếm nguồn tài nguyên: Thông qua việc tham gia thị trƣờng thế giới các doanh nghiệp có thể tìm kiếm, khai thác nguồn tài nguyên phục vụ cho việc sản xuất. Nhiều doanh nghiệp ( ngành dầu khí, hầm mỏ, luyện kim…) mở rộng hoạt động thƣơng mạiquốc tế để khai thác nguồn nguyên liệu cho các nhu cầu đã có sẵn hoặc nhu cầutiềm năng có thể xuất hiện trong tƣơng lai. Cơ hội đầu tƣ và mở rộng thị trƣờng: Đối với nhiều mặt hàng công nghiệp, hàng tiêu dùng và các dịch vụ, những thị trƣờng ở ngoài nƣớc thì lớn hơn nhiều so với thị trƣờng trong nƣớc. Vì vậy mở rộng thị trƣờng để tăng cƣờng các hoạt động cho các thƣơng vụ. Khuyến khích về thuế của khu vực: Doanh nghiệp sẽ có đƣợc khả năng cạnh tranh và tăng cƣờng đƣợc lợi từ khi tranh thủ đƣợc sự ƣu đãi về thuế quan trong chính sách mậu dịch của chính phủ một nƣớc. Nhu cầu sản phẩm từ nƣớc ngoài về kỹ thuật, giá cả. Những yếu tố mang tính chiến lƣợc: Theo những khách hàng quan trọng trên toàn cầu. Đối với những ngành dịch vụ (ngân hàng, quảng các, kiểm toán..) phục vụ các khách hàng có phạm vi hoạt động quốc tế, họ buộc phải đi theo khách hàng quan trọng này trên khắp thế giới để vừa giữ đƣợc khách hàng vừa bảo vệ doanh số, lợi nhuận của công ty họ. Cơ hội nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới. Để kéo dài thời gian trong chu kỳ sống của sản phẩm: Mỗi một sản phẩm đều có một chu kỳ sống riêng, độ dài của chu kỳ sống của mỗi sản phẩm tùy thuộc vào từng thị trƣờng. Một sản phẩm có thể ở gần cuối chu kỳ sống của nó ở thị GVHD: Th.s ĐINH TIÊN MINH CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP SVTH: NGUYỄN THỊ LAN HƢƠNG - 5 - trƣờng nội địa, nhƣng vẫn có thể bán đƣợc ở thị trƣờng khác nhất là ở các nƣớc kém phát triển. Tham gia vào thị trƣờng quốc tế cho phép kéo dài thêm tuổi thọ của những sản phẩm ở những thị trƣờng khác nhau. Những yếu tố khác: Thực hiện gia tăng lợi nhuận vốn đã bị hạn chế trong nƣớc do thị trƣờng trong nƣớc đã bị bão hòa. Tạo thêm thu nhập từ kỹ thuật hiện có cho sử dụng nhãn hiệu và các hình thức khác về sự thâm nhập thị trƣờng nƣớc ngoài. Nắm cơ hội khi thị trƣờng nƣớc ngoài đang gia tăng nhanh chóng. Cạnh tranh hữu hiệu hơn với các công ty nƣớc ngoài đang thâm nhập vào thị trƣờng nƣớc họ. Thực hiện mục đích phát triển về quản lý nhân viên và sự tiến bộ về sản phẩm và kỹ thuật từ thị trƣờng nƣớc ngoài. 1.2.2. Vai trò của hoạt động Marketing quốc tế. Trong quá trình phát triển hoạt động kinh doanh qua từng giai đoạn, các doanh nghiệp buộc phải tăng cƣờng khả năng tiếp cận Marketing quốc tế để có những đối sách thích hợp. Ở những giai đoạn khác nhau, Marketing quốc tế sẽ có những vai trò khác nhau. Các vai trò đó là: Giúp doanh nghiệp đánh giá tìm ra các cơ hội tốt nhất trên thị trƣờng thế giới. Giai đoạn thúc đẩy tiềm năng xuất khẩu: khi doanh nghiệp cảm nhận đƣợc lợi thế tiềm năng của sản phẩm khi xuất khẩu ra thị trƣờng thế giới, khi thị trƣờng trong nƣớc cạnh tranh mạnh mẽ và nhu cầu bắt đầu giảm sút, doanh nghiệp buộc phải nghĩ đến việc phát triển mở rộng nhu cầu ở những nƣớc khác. Và khi đó doanh nghiệp phải tiếp cận hoạt động Marketing quốc tế để giúp họ đánh giá tìm ra những cơ hội tốt nhất trên thị trƣờng thế giới. Giúp doanh nghiệp bù đắp đƣợc các chi phí trong quá trình nghiên cứu phát triển sản phẩm mới. Qúa trình nghiên cứu cải tiến và phát triển sản phẩm mới cần rất nhiều chi phí. Vì vậy một chiến lƣợc sản phẩm mới trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, cần phải đƣợc xem xét với mức độ Marketing quốc tế hiện nay, cần đƣợc xem xét với mức độ Marketing quốc tế để đánh giá đƣợc khả năng sinh lời từ việc tiêu thụ trên nhiều thị trƣờng thế giới khác nhau để có thể bù GVHD: Th.s ĐINH TIÊN MINH CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP SVTH: NGUYỄN THỊ LAN HƢƠNG - 6 - đắp đƣợc chi phí trong quá trình nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới. Sự độc quyền về sản phẩm mới sẽ tạo đƣợc lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trƣờng toàn thế giới, và điều đó luôn khuyến khích các doanh nghiệp cải tiến và phát triển sản phẩm mới sao cho phù hợp với nhu cầu ngƣời tiêu dùng ở từng quốc gia khác nhau. Lợi thế cạnh tranh ngay trên thị trƣờng mục tiêu của doanh nghiệp ở nƣớc ngoài. Ở giai đoạn thâm nhập thị trƣờng thế giới thông qua sản xuất tại hải ngoại, để tối thiểu hóacác loại phí cho hoạt độn nghiên cứu, thuế hải quan,… các doanh nghiệp khi có đủ năng lực về tài chính và các điều kiện cần thiết luôn có xu hƣớng vƣơn ra sản xuất ở nƣớc ngoài, nơi đƣợc xác định là thị trƣờng mục tiêu và tiềm năng của doang nghiệp. Sản xuất tại nƣớc ngoài sẽ tăng cƣờng đƣợc lợi thế cạnh tranh ngay trên thị trƣờng mục tiêu của doanh nghiệp. Tuy nhiên rủi ro trong đầu tƣ sản xuất cũng rất lớn đòi hỏi các doanh nghiệp phải hoạch định đƣợc một chiến lƣợc Marketing quốc tế một cách toàn diện. Thông thƣờng, doanh nghiệp thực hiện giai đoạn thúc đẩy tiềm năng xuất khẩu trƣớc và khi đã xác định đƣợc vị trí của sản phẩm trên thị trƣờng mục tiêu, doang nghiệp mới triển khai giai đoạn thâm nhập thị trƣờng thế giới qua sản xuát tại nƣớc ngoài. 1.2.3. Những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam khi thâm nhập thị trƣờng quốc tế. Phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam có quy mô vừa và nhỏ nên thiếu kinh nghiệm kinh doanh trên thị trƣờng thế giới, năng lực cạnh tranh hạn chế, nhiều doanh nghiệp phải đối mặt với áp lực cạnh tranh từ các tập đoàn, công ty quốc tế có tiềm lực mạnh. Những thách thức khi doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập thị trƣờng thế giới:  Tính phức tạp và đa dạng của môi trƣờng văn hóa: đặc tính văn hóa ảnh hƣởng khá nhiều đến kế hoạch, chiến lƣợc thâm nhập vào thị trƣờng thế giới. Sự phát triển của kinh tế thế giới và tiến trình toàn cầu hóa đƣa chúng ta vào môi trƣờng đa văn hóa, nơi các dân tộc đến với nhau, trao đổi, học hỏi những đặc thù của nhau. Có trƣờng hợp làm chúng ta cảm thấy dƣờng nhƣ có sự “ đồng nhất hóa” giữa các dân tộc nhƣ: cách ăn mặc, pop, rock…thế nhƣng văn hóa, phong tục tập quán vẫn duy trì và hình thành nên lối sống, phong cách sống, đặc trƣng riêng GVHD: Th.s ĐINH TIÊN MINH CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP SVTH: NGUYỄN THỊ LAN HƢƠNG - 7 - của từng dân tộc. Cùng với sự phát triển kinh tế, văn hóa cũng có tính kế thừa, đan xen và phát triển. Các doanh nghiệp Việt Nam muốn thành công trên thị trƣờng nƣớc ngoài cần phải nghiên cứu kỹ môi trƣờng văn hóa của thị trƣờng mục tiêu để có những chiến lƣợc phù hợp nhƣ chiến lƣợc sản phẩm, phân phối, xúc tiến…  Sức cạnh tranh và năng lực quản lý củanhiều doanh nghiệp còn yếu, trình độ và ngân sách Marketing còn hạn chế, nhiều sản phẩm có chất lƣợng không đồng đều, thƣơng hiệu chƣa phát triển…  Nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ kinh doanh quốc tế, Marketing quốc tế luôn là thách thức đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam.  Ngoài ra còn có những thách thức từ khác biệt về môi trƣờng kinh tế, chính trị, luật pháp, cạnh tranh… Vì vậy, muốn thâm nhập vững chắc vào thị trƣờng thế giới đòi hỏi các doanh nghiệp phải đầu tƣ nguồn nhân lực cho hoạt động Marketing quốc tế, có ngân sách cho hoạt động nghiên cứu thị trƣờng thế giới, tiến hành hoạch định thâm nhập thị trƣờng thế giới cho từng mặt hàng cụ thể và tổ chức tốt thực hiện chiến lƣợc thâm nhập đó. 1.3. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU THỊ TRƢỜNG MỘT QUỐC GIA. 1.3.1. Môi trƣờng vĩ mô. 1.3.1.1. Môi trƣờng tự nhiên. - Diện tích nƣớc sở tại - Địa lý và khí hậu. - Các vùng và các trung tâm công nghiệp thƣơng mại quan trọng. 1.3.1.2 Môi trƣờng văn hóa – xã hội. Mỗi một quốc gia có một nền văn hóa khác nhau, phong tục tập quán khác nhau. Chính sự khác biệt về văn hóa sẽ ảnh hƣởng tới hành vi và thái độ của khách hàng. Mỗi quốc gia còn có những tiểu văn hóa khác nhau, thƣờng nó dựa trên tín ngƣỡng và tôn giáo. Mỗi tiểu văn hóa sẽ chỉ ra các phân khúc thị trƣờng khác nhau. Vì thế việc nghiên cứu môi trƣờng văn hóa – xã hội doanh nghiệp cần quan tâm đến những vấn đề. GVHD: Th.s ĐINH TIÊN MINH CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP SVTH: NGUYỄN THỊ LAN HƢƠNG - 8 - Ngôn ngữ: Ngôn ngữ là thành phần chính của văn hóa vì hầu hết những vấn đề văn hóa xã hội đƣợc biểu hiện thông qua ngôn ngữ. Ngôn ngữ thể hiện cấu trúc suy nghĩ của văn hóa. Hiểu biết ngôn ngữ của quốc gia là vấn đề then chốt để hiểu biết văn hóa của quốc gia đó. Sự khác biệt trong ngôn ngữ có ảnh hƣởng đối với nhiều quyết định thông tin trong Marketing: nhãn hiệu, khẩu hiệu, thông điệp quảng cáo…Để vƣợt qua ảnh hƣởng của hàng rào ngôn ngữ, doang nghiệp kinh doanh trên thị trƣờng thế giới cần chú ý đến các mặt sau: - Cải biến chƣơng trình thông đạt và thiết lập việc thông đạt bao gồm cả những ngôn ngữ của khách hàng bản xứ. - Phải nhận thức đƣợc rằng ngôn ngữ bao gồm nhiều cấu trúc suy diễn khác nhau và chỉ định những khuynh hƣớng khích lệ khác nhau từ phía khách hàng. Tôn giáo, giá trị và thái độ: Tôn giáo là động cơ của hành vi và là cơ sở cho hầu hết thái độ của khách hàng đối với việc mua sắm và cách thức tiêu dùng. Nhà Maketer quốc tế cần phải có một số kiến thức về truyền thống tôn giáo của quốc gia để hiểu đƣợc hành vi ngƣời tiêu dùng ở đó. Các hoạt động bán lẻ sẽ đạt doanh số cao nhất trong các ngày lễ. Giáo dục: Hệ thống giáo dục của mỗi quốc gia phản ánh truyền thống và văn hóa của quốc gia đó. Giáo dục có thể tác động đến việc ngƣời tiêu dùng nhận thức ra sao về những kỹ thuật tiếp thị từ bên ngoài. Trình độ giáo dục ảnh hƣởng đến các hoạt động Marketing trên các mặt: - Trong một xã hội mà trình độ giáo dục thấp ảnh hƣởng đến thu nhập tiềm năng qua đó tác động đến mức tiêu thụ, nó còn là điều kiện buộc các nhà quản trị phải xem xét để xác định việc lựa chọn những cách thức truyền thông cho các chƣơng trình Marketing. - Nhờ vào sự khác biệt trong hệ thống giáo dục giữa các quốc gia chúng ta có thể thấy sự khác biệt giữa những ngƣời tiêu thụ. GVHD: Th.s ĐINH TIÊN MINH CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP SVTH: NGUYỄN THỊ LAN HƢƠNG - 9 - - Trình độ lao động còn ảnh hƣởng đến loại lao động và năng lực hiện hành. Các quốc gia khác nhau có những quan điểm khác nhau về giáo dục nói chung và giáo dục quản trị nói riêng. Gia đình: Vì gia đình đóng vai trò quan trọng nhƣ là một đơn vị tiêu thụ nên các doanh nghiệp cần hiểu biết về vai trò và cấu trúc của chúng thay đổi theo từng quốc gia. Cần chú ý đến vai trò của từng các nhân trong gia đình, sự tƣơng tác giữa các thành viên và vai trò xã hội của họ. Những hiểu biết nhƣ vậy rất cần thiết cho việc tiếp thụ sản phẩm tiêu dùng và có tác động đến chính sách thông đạt lẫn chính sách sản phẩm. Các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc: Các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc là những nguyên tắc đạo đức hay chuẩn mực mà bất kỳ sự cƣ xử nào khác đều bị lên án. Các giá trị này bao trùm lên nhiều vấn đề khác nhau nhƣ: đạo đức, công việc, tính thật thà,….Các giá trị này có thể thay đổi theo thời gian, thậm chí một số có thể mất đi hoàn toàn do hoàn cảnh môi trƣờng thay đổi. Để giảm thiểu những xung đột về văn hóa có thể xảy ra trong quá trình thâm nhập, doanh nghiệp cần thực hiện những việc sau: 1. Đƣợc chuẩn bị kỹ về văn hóa ở thị trƣờng thâm nhập 2. Biết cách truyền đạt thông tin phù hợp với tập quán của nƣớc sở tại. 3. Phối hợp với chủ nhà và dân tộc. 4. Sáng tạo và có kinh nghiệm 5. Nhạy cảm văn hóa. 6. Nhận biết tính phức tạp về văn hóa của nƣớc chủ nhà. 7. Kiên nhẫn, hiểu, chấp nhận bản thân và cƣ dân nƣớc chủ nhà. 8. Mục tiêu của các kỳ vọng đều phải rất thực tế. 9. Nhận biết mình nhƣ một thể hiện văn hóa. 10. Hòa nhập với điều kiện đa văn hóa trong đời sống của mỗi nƣớc. Tổ chức xã hội: Tổ chức xã hội có liên quan đến các vai trò đƣợc thực hiện bởi các cá nhân và các nhóm trong một tổ chức xã hội và các mội quan hệ giữa các cá nhân và các nhóm. GVHD: Th.s ĐINH TIÊN MINH CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP SVTH: NGUYỄN THỊ LAN HƢƠNG - 10 - Mỗi quốc gia đều có một tổ chức xã hội thống nhất mà chúng ta nghiên cứu để trả lời cho các câu hỏi về Marketing quốc tế nhƣ: Ai là những nhóm tham khảo hoặc nhóm những ngƣời cùng địa vị? Cái gì tạo nên một gia đình? Điều gì tạo nên sự thống nhất trong việc ra quyết định của ngƣời mua? 1.3.1.3 Môi trƣờng Kinh tế - Tài chính – Cơ sở hạ tầng Chỉ tiêu GNP và GDP/ đầu ngƣời:  Các biến số này cho biết mức thu nhập khác nhau giữa các quốc gia nên nó có những ảnh hƣởng khác nhau đến hầu hết các quyết định tiêu dùng hay mua sắm của ngƣời dân quốc gia đó.  Khi phân tích các biến số GNP và GDP, cần xác định rõ mức đóng góp của từng khu vực kinh tế để làm cơ sở cho những suy đoán, nhận định về tính ổn định của môi trƣờng kinh tế. Tỷ giá hối đoái và sự biến động của nó:  Tỷ giá hối đoái là số lƣợng nội tệ cần thiết phải bỏ ra để đổi đƣợc một đơn vị tiền tệ của một nƣớc khác. Nếu giá trị đồng tiền tăng, việc kinh doanh nội địa sẽ gặp nhiều khó khăn hơn để cạnh tranh quốc tế và tỷ lệ thất nghiệp có thể tăng cao. Nếu giá trị đồng tiền giảm, hàng hóa nƣớc ngoài trở nên đắt hơn, chi phí sống tăng, và hàng hóa trở nên rẻ hơn đối với ngƣời mua nƣớc ngoài. Đồng tiền ổn định và tỷ giá hối đoái hợp lý sẽ tạo điều kiện cho việc duy trì, mở rộng và phát triển các mối quan hệ kinh tế trong nƣớc và quốc tế.  Tỷ giá hối đoái chịu tác động của nhiều yếu tố,
Luận văn liên quan