Chuyên đề Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tai công ty TNHH thương mại và sản xuất Việt Hà

Kế toán là một môn khoa học thu, nhận, xử lí và cung cấp thông tin về tài sản và sự vận động của tài sản. trong đơn vị nhằm kiểm tra và giám sát toàn bộ hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị. Đối với doanh nghiệp thì kế toán. là việc ghi chép phân loại tổng hợp và giải thích các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Nhằm đưa ra các quyết định hợp lí. Trong nền kinh tế thị trường thì kế toán là ngôn ngữ kinh doanh. Nó là phương tiện gián tiếp giữa các doanh nghiệp với các đối tượng có liên quanđể các đối tượng đó dua ra các quyết định phù hợp. Vì vậy việc tổ choc kế toán trong doanh nghiệp một cách khoa học hợp lí. Giúp kế toán thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiêm vụ và yêu cầu quản lý. Phát huy tốt nhất vai trò kế toán trong quản lí kinh tế tàI chính của doanh nghiệp. Ngày nay nhu cầu xã hội ngày càng cao vì vậy sản xuất phải thoả mãn nhu cầu của xã hội. Vấn đề đăt ra đối với các doanh nghiệp là sản xuất cái gì? Sản xuất như thế nào và sản xuất cho ai?

doc82 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 26/07/2013 | Lượt xem: 1341 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tai công ty TNHH thương mại và sản xuất Việt Hà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan