Chuyên đề Tổ chức công tác kế toán hàng hóa và tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH Nguyên Liên

Hàng năm vừa qua, cùng với quá trình phát triển nền kinh tế và với sự đổi mới sâu sắc của cơ chế kinh tế từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường đã tạo điều kiện cho ngành thưong mai- dịch vụ nước ta trưởng thành và phát triển,góp phần tích cực vào việc thỏa mãn ngày càng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng xã hội,nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong điều kiện hiện nay,với xu hướng toàn cầu hóa,quan hệ buôn bán thương mại giữa nước ta với các nước bạn ngày càng đươc mở rộng về mọi mặt. Do vậy, vai trò của ngành thương mại đã trở lên rất quan trọng, không chỉ là cầu nối giữa sản xuất với kinh doanh trong nước và còn mở rộng sang các nước trên thê giới. Điều này đã góp phần làm cho sản xuât trong nước phát triển sâu rộng, hàng hóa ngày càng phong phú đa dạng về chủng loại mẫu mã, chất lượng hàng hóa ngày càng được đảm bảo. Thương mại là lĩnh vực trao đổi hàng hóa thông qua mua bán trên thị trường. quá trình kinh doanh của doanh nghiệp thương mại có thể hiểu là việc dự trữ- bán ra các loại hàng hóa,dịch vụ. Trong đó bán hàng là khâu cuối cùng và có tính quyết định đến hiệu quả của cả quá trình kinh doanh.Bởi vi,chỉ khi bán đuợc hàng thì mới bảo toàn và tăng tốc độ luân chuyển vốn, giữ uy tín với bạn hàng, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước , cải thiện đời sống và tinh thần của cán bộ CNV, doanh nghiệp đảm bảo có lợi nhuận để tích lũy mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh. Đó chính là lý do mà các nhà quản lý DN, không thể thiếu để tiến hành quản lý các hoạt động kinh tế, kiểm tra việc sử dụng, quản lý tài sản, hàng hóa nhằm đảm bảo tính năng động sáng tạo và tự chủ trong sản xuất kinh doanh. Tính toán và xác định hiệu quả của từng hoạt động sản xuất kinh doanh, làm cơ sở vạch ra chiến lược kinh doanh. đối với doanh nghiệp thương mại thì kế toán tiêu thụ hàng hóa là một bộ phận công việc phức tạp và chiếm tỉ trọng lớn trong toàn bộ công việc kế toán. Việc tổ chức hợp lý quá trình hạch toán kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hành hóa là yêu cầu hết sức cần thiết không riêng với bất cứ doanh nghiệp thương mại nào. Hiện nay, tại việt nam số lượng các công ty nhỏ có quy mô vốn khoảng 01 tỷ đồng là rất lớn và có đóng góp đáng kể vào sự phát triển chung của đất nước, giải quyết công ăn việc làm cho một lượng lớn lao động. Với những nhận thức về tầm quan trọng của kế toán hàng hóa và tiêu thụ hàng hóa cũng như trong quá trình thực tập tại công ty TNHH Nguyên Liên em đã quyết định chọn chuyên đề: “Tổ chức công tác kế toán hàng hóa và tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH Nguyên Liên” Mục tiêu của việc nghiên cứu chuyên đề là làm rõ nguyên tắc kế toán hàng hóa và tiêu thụ hàng hóa giúp Công ty thấy được những mặt đã làm được và chưa làm được trong việc tổ chức hạch toán tiêu thụ hàng hóa, qua đó đề ra một số giải pháp góp phần hoàn thiện hơn nữa công tác hạch toán tiêu thụ. Chuyên đề đươc chia làm ba phần: Phần một : Đặc điểm chung về tổ chưc công tác kế toán hàng hóa va tiêu thụ hàng hóa của Công ty TNHH Nguyên Liên Phần hai:Tổ chức công tác kế toán hàng hóa va tiêu thụ hàng hóa tại công ty TNHH Nguyên LiênPhần ba: Nhận xét kết luận về công tác kế toán nói chung và công tác kế toán hàng hóa và tiêu thụ hàng hóa tại công ty TNHH Nguyên Liên

doc49 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 26/07/2013 | Lượt xem: 1863 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Tổ chức công tác kế toán hàng hóa và tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH Nguyên Liên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan