Công tác hạch toán kế toán tại công ty may xuất khẩu thanh trì

Mục lục Lời nói đầu2 Phần I : Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì3 I- Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại xí nghiệp3 II- Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán tại xí nghiệp4 Phần II :Công tác hạch toán kế toán tại xí nghiệp 8 I-Số dư đầu kỳ của các tài khoản8 II-Số dư chi tiết của một số tài khoản9 III-các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ11 IV-Lập chứng từ gốc16 V-Định khoản và phản ánh vào sơ đồ tài khoản 25 VI-Sổ kế toán chi tiết 34 VII-Sổ kế toán tổng hợp 42 VIII-Lập báo cáo tài chính57 Phần III : Đánh giá về tổ chức công tác kế toán tại xí nghiệp64 Kết luận 66 Phần I: Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì. I-Tổ chức bộ máy kế toán tại xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì. Bộ máy kế toán là một bộ phận quan trọng cấu thành nên hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp. Chất lượng , trình độ của đội ngũ kế toán cũng như một cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán hợp lý sẽ góp phần không nhỏ làm giảm rủi ro kiểm soát, làm tăng độ tin cậy của những thông tin kế toán nói chung và của báo cáo tài chính nói riêng. Xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì có bộ máy kế toán được tổ chức rất khoa học hợp lý với những trang thiết bị hiện đại. Toàn bộ công việc kế toán được thực hiện trên máy vi tính với những phần mềm tiên tiến nhất. Điều này đ• giúp cho công tác kế toán trở lên đơn giản rất nhiều mà vẫn đảm bảo độ chính xác cao. Phòng kế toán của xí nghiệp có 5 người có trình độ đại học trở lên. Việc tổ chức bộ máy kế toán của xí nghiệp theo mô hình tập trung và có thể được khái quát theo sơ đồ sau:

doc66 trang | Chia sẻ: dansaran | Ngày: 26/12/2012 | Lượt xem: 2211 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Công tác hạch toán kế toán tại công ty may xuất khẩu thanh trì, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan